معنی اسم عبدالملک - معنی عبدالملک - اسم پسر - اوما
Ooma
کاربر گرامی خوش آمدید.  ورود|عضویت
انتخاب نام دختر و پسر
معنی اسم عبدالملک
عبدالملک اسم پسرانه است، معنی عبدالملک: (عربی) 1- بندهی مَلِک (پادشاه). [مَلِک از نام‌های خداوند]؛ 2- (اَعلام) 1) نام دو تن از امیران سامانی. عبدالملک اول: ششمین امیر سامانی [343-350 قمری]، پسر نوح اول؛ عبدالملک دوم: آخرین امیر سامانی [399 هجری]، پسر نوح دوم، که سلطان محمود خراسان را از او گرفت و سردارانش به او خیانت کردند و او را به ایلک خان تسلیم کردند؛ 2) عبدالملک ابن علی: نخستین فرمانروا [537-558 قمری] و بنیانگذار سلسلهی موحدون، که سلسلهی مرابطون را برانداخت و تونس و مراکش را فتح کرد؛ 3) عبدالملک ابن مروان: خلیفهی اموی [65-86 قمری] که شورش عبدالله ابن زبیر را به دست حجاج ابن یوسف فرو نشاند و به حجاج اختیارات وسیعی داد. در زمان او دفترهای دولتی از پهلوی به عربی برگردانده شد و نخستین سکهی طلای اسلامی ضرب شد؛ 4) عبدالملک نیشابوری: (= امام الحرمین) [420-479 قمری] فقیه شافعی و نخستین مدرس مدرسهی نظامیهی نیشابور.

ریشه اسم عبدالملک

فراوانی اسم عبدالملک
در حال حاضر تقریباً 1275 نفر با اسم عبدالملک در قید حیات می باشند (این آمار تا سال 94 می باشد).

10 نفر اسم عبدالملک را پسندیدند و 0 نفر آنرا نمی پسندد.

اسامی دختر و پسر با ریشه های


نام های دخترانه و پسرانه شروع شده با