معنی اسم عامر - معنی عامر - اسم پسر - اوما
Ooma
کاربر گرامی خوش آمدید.  ورود|عضویت
انتخاب نام دختر و پسر
معنی اسم عامر
عامر اسم پسرانه است، معنی عامر: (عربی)1- (در قدیم) آباد کننده، معمور، آبادان؛ 2- بسیار عمر کننده [تفألاً فرزندان خود را به این نام موسوم مینمودند].

ریشه اسم عامر

فراوانی اسم عامر
در حال حاضر تقریباً 3375 نفر با اسم عامر در قید حیات می باشند (این آمار تا سال 94 می باشد).

818 نفر اسم عامر را پسندیدند و 48 نفر آنرا نمی پسندند.

اسامی دختر و پسر با ریشه های


نام های دخترانه و پسرانه شروع شده با