معنی اسم سنجر - معنی سنجر - اسم پسر - اوما
Ooma
کاربر گرامی خوش آمدید.  ورود|عضویت
انتخاب نام دختر و پسر
معنی اسم سنجر
سنجر اسم پسرانه است، معنی سنجر: (ترکی) 1- یعنی مرغ شکاری؛ 2- (اَعلام) [511-552 قمری] شاه سلسلهی سلجوقی، که پس از چند جنگ پیروزمند بر ضد شاه غزنوی و اَتسِز خوارزمشاهی به دست غُزان اسیر شد و مدتی را در اسارت گذراند [548-551 قمری] و اندکی پس از آزادی درگذشت.

ریشه اسم سنجر

فراوانی اسم سنجر
در حال حاضر تقریباً 890 نفر با اسم سنجر در قید حیات می باشند (این آمار تا سال 94 می باشد).

40 نفر اسم سنجر را پسندیدند و 11 نفر آنرا نمی پسندند.

اسامی دختر و پسر با ریشه های


نام های دخترانه و پسرانه شروع شده با