معنی اسم سمران - معنی سمران - اسم پسر - اوما
Ooma
کاربر گرامی خوش آمدید.  ورود|عضویت
انتخاب نام دختر و پسر
معنی اسم سمران
سمران اسم پسرانه است، معنی سمران: 1- (معربِ سمرکند) سمرکند یا سمرقند، که نام شهری است در ایران قدیم و هم اکنون جزء کشور ازبکستان است. 2- نام ایرانی کشور یمن است و ابن خردادبه در سده سوم هجری حاکم یمن در دوره باستان را سمدار شاه یا سمران شاه می نامد ابن فقیه در البلدان می نویسد بربرهای یمن (غیر عرب ها) را سامران می نامند مقدسی در احسن التقاسیم می نویسد : سمران نام دیگر بندر عدن در یمن است در بندهشن ،دارمستتر در زند اوستا نام شمبران را که برابر با نام "هماوران" در شاهنامه فردوسی است برای کشور یمن ذکر کرده است

ریشه اسم سمران

فراوانی اسم سمران
در حال حاضر تقریباً 110 نفر با اسم سمران در قید حیات می باشند (این آمار تا سال 94 می باشد).

31 نفر اسم سمران را پسندیدند و 5 نفر آنرا نمی پسندند.

اسامی دختر و پسر با ریشه های


نام های دخترانه و پسرانه شروع شده با