معنی اسم سانیار - معنی سانیار - اسم پسر - اوما
Ooma
کاربر گرامی خوش آمدید.  ورود|عضویت
انتخاب نام دختر و پسر
معنی اسم سانیار
سانیار اسم پسرانه است، معنی سانیار: (سان = کیفیت، چگونگی، قدرت، عزت + یار (پسوند دارندگی))، دارای عزت و قدرت و کیفیت.

ریشه اسم سانیار

فراوانی اسم سانیار
در حال حاضر تقریباً 190 نفر با اسم سانیار در قید حیات می باشند (این آمار تا سال 94 می باشد).

1865 نفر اسم سانیار را پسندیدند و 106 نفر آنرا نمی پسندند.

اسامی دختر و پسر با ریشه های


نام های دخترانه و پسرانه شروع شده با