معنی اسم ساسان - معنی ساسان - اسم پسر - اوما
Ooma
کاربر گرامی خوش آمدید.  ورود|عضویت
انتخاب نام دختر و پسر
معنی اسم ساسان
ساسان اسم پسرانه است، معنی ساسان: (اَعلام) 1- (در شاهنامه) 1) پسر بهمن و نوهی اسفندیار؛ 2) (در ایران باستان) جدّ اردشیر بابکان، سرپرست آتشکدهی استخر در فارس.

ریشه اسم ساسان

فراوانی اسم ساسان
در حال حاضر تقریباً 26300 نفر با اسم ساسان در قید حیات می باشند (این آمار تا سال 94 می باشد).

662 نفر اسم ساسان را پسندیدند و 55 نفر آنرا نمی پسندند.

اسامی دختر و پسر با ریشه های


نام های دخترانه و پسرانه شروع شده با