معنی اسم ربیع - معنی ربیع - اسم پسر - اوما
Ooma
کاربر گرامی خوش آمدید.  ورود|عضویت
انتخاب نام دختر و پسر
معنی اسم ربیع
ربیع اسم پسرانه است، معنی ربیع: (عربی) 1- فصل اول سا ل، بهار؛ 2- (در گاه شماری) نام دو ماه از سال قمری؛ 3- (در تصوف) مقام بسطت در قطع مسافت سلوک؛ 4- (اَعلام) ابن احمد اخوینی (یا اجوینی) نجاری مکنی [کنیه او] به ابوبکر یا ابو حکیم، شاگرد ابوبکر محمّد ابن زکریای رازی و مؤلف هدایه‌المتعلهین فی طب.

ریشه اسم ربیع

فراوانی اسم ربیع
در حال حاضر تقریباً 3025 نفر با اسم ربیع در قید حیات می باشند (این آمار تا سال 94 می باشد).

31 نفر اسم ربیع را پسندیدند و 4 نفر آنرا نمی پسندند.

اسامی دختر و پسر با ریشه های


نام های دخترانه و پسرانه شروع شده با