معنی اسم دهگان - معنی دهگان - اسم پسر - اوما
Ooma
کاربر گرامی خوش آمدید.  ورود|عضویت
انتخاب نام دختر و پسر
معنی اسم دهگان
دهگان اسم پسرانه است، معنی دهگان: (معرب از فارسی دهگان) 1- کشاورز، مالکِ ده؛ 2- (در قدیم) (به مجاز) ایرانی؛ 3- (به مجاز) زرتشتی؛ 4- (در قدیم) (به مجاز) هر یک از دانایان و راویان تاریخ و اساطیر ایران؛ 5- بزرگ و حاکم ولایت.

ریشه اسم دهگان

فراوانی اسم دهگان
در حال حاضر تقریباً 510 نفر با اسم دهگان در قید حیات می باشند (این آمار تا سال 94 می باشد).

5 نفر اسم دهگان را پسندیدند و 3 نفر آنرا نمی پسندند.

اسامی دختر و پسر با ریشه های


نام های دخترانه و پسرانه شروع شده با