معنی اسم دانیار - معنی دانیار - اسم پسر - اوما
Ooma
کاربر گرامی خوش آمدید.  ورود|عضویت
انتخاب نام دختر و پسر
معنی اسم دانیار
دانیار اسم پسرانه است، معنی دانیار: [(دان (بن مضارع)= دانستن) (به مجاز) آگاهی و دانش + یار (پسوند دارندگی)] 1- دارنده  ی دانش و آگاهی؛ 2- (به مجاز) آگاه و دانشیار.

ریشه اسم دانیار

فراوانی اسم دانیار
در حال حاضر تقریباً 510 نفر با اسم دانیار در قید حیات می باشند (این آمار تا سال 94 می باشد).

2210 نفر اسم دانیار را پسندیدند و 81 نفر آنرا نمی پسندند.

اسامی دختر و پسر با ریشه های


نام های دخترانه و پسرانه شروع شده با