معنی اسم دانشور - معنی دانشور - اسم پسر - اوما
Ooma
کاربر گرامی خوش آمدید.  ورود|عضویت
انتخاب نام دختر و پسر
معنی اسم دانشور
دانشور اسم پسرانه است، معنی دانشور: (دانش + ور (پسوند دارندگی))، دارای علم و دانش، دانشمند.

ریشه اسم دانشور

فراوانی اسم دانشور
در حال حاضر تقریباً 170 نفر با اسم دانشور در قید حیات می باشند (این آمار تا سال 94 می باشد).

4 نفر اسم دانشور را پسندیدند و 1 نفر آنرا نمی پسندد.

اسامی دختر و پسر با ریشه های


نام های دخترانه و پسرانه شروع شده با