معنی اسم خسرو - معنی خسرو - اسم پسر - اوما
Ooma
کاربر گرامی خوش آمدید.  ورود|عضویت
انتخاب نام دختر و پسر
معنی اسم خسرو
خسرو اسم پسرانه است، معنی خسرو: (معرب پهلوی) 1- پادشاه؛ 2- (اَعلام) شاه سلسلهی اشکانی: [110-128 میلادی] که در زمان او ترایانوس (تراژان) امپراتور روم به ایران تاخت و تیسفون را گرفت، ولی با مرگ او جانشینش هادریانوس با ایران صلح کرد و غنایم جنگی را به ایران پس داد؛ 2) خسرو انوشیروان:  شاه ساسانی ملقب به انوشیروان عادل؛ 3) خسرو پرویز: شاه سلسلهی ساسانی [590-628 میلادی] پسر و جانشین هرمز چهارم؛ 4) خسرو شاه: شاه سلسلهی غزنوی [547-555 قمری] که بر اثر حملهی غیاث‌الدین محمّد سام از پایتخت خود غزنین به لاهور گریخت و معزالدین محمّد سام به جایش بر تخت سلطنت نشست.

ریشه اسم خسرو

فراوانی اسم خسرو
در حال حاضر تقریباً 61750 نفر با اسم خسرو در قید حیات می باشند (این آمار تا سال 94 می باشد).

241 نفر اسم خسرو را پسندیدند و 15 نفر آنرا نمی پسندند.

اسامی دختر و پسر با ریشه های


نام های دخترانه و پسرانه شروع شده با