معنی اسم بیژن - معنی بیژن - اسم پسر - اوما
Ooma
کاربر گرامی خوش آمدید.  ورود|عضویت
انتخاب نام دختر و پسر
معنی اسم بیژن
بیژن اسم پسرانه است، معنی بیژن: (پهلوی) (اَعلام) نام پهلوان ایرانی، پسر گیو و نواده ی گودرز و رستم، که داستان دلاوریهای او در شاهنامهی فردوسی و بیژن نامه آمده است [«گرشویج» (Gershevitch) دربارهی نام بیژن دو پیشنهاد داد: نخست آن که آن را مأخوذ از جزء دوم آریانه وئجه (Vējah ـ Aryāna) بدانیم که در این صورت معنای آن «مردی از سرزمین ایران ویج» خواهد بود؛ دوم آنکه این کلمه به صورت ویچنه (Wičana) از ریشهی wēz = گزیدن به معنای کسی که نیک تشخیص دهنده و اهل تمییز است، باشد. (رستگار فسائی، ج1 ص229، پانویس1). بیژن در فرهنگ نامهای ایرانی به معنای «جنگجو» آمده است (همانجا). (نقل مطالب از دانشنامه جهان اسلام ص187)].

ریشه اسم بیژن

فراوانی اسم بیژن
در حال حاضر تقریباً 32500 نفر با اسم بیژن در قید حیات می باشند (این آمار تا سال 94 می باشد).

703 نفر اسم بیژن را پسندیدند و 77 نفر آنرا نمی پسندند.

اسامی دختر و پسر با ریشه های


نام های دخترانه و پسرانه شروع شده با