معنی اسم بَکتاش - معنی بَکتاش - اسم پسر - اوما
Ooma
کاربر گرامی خوش آمدید.  ورود|عضویت
انتخاب نام دختر و پسر
معنی اسم بَکتاش
بَکتاش اسم پسرانه است، معنی بَکتاش: (ترکی) (در قدیم) 1- فرماندهی یگ گروه، بزرگ ایل؛ 2- هر یک از خادمان و همراهان یک امیر، بزرگ ایل و طایفه.

ریشه اسم بَکتاش

فراوانی اسم بَکتاش
در حال حاضر تقریباً 170 نفر با اسم بَکتاش در قید حیات می باشند (این آمار تا سال 94 می باشد).

57 نفر اسم بَکتاش را پسندیدند و 9 نفر آنرا نمی پسندند.

اسامی دختر و پسر با ریشه های


نام های دخترانه و پسرانه شروع شده با