معنی اسم بها - معنی بها - اسم پسر - اوما
Ooma
کاربر گرامی خوش آمدید.  ورود|عضویت
انتخاب نام دختر و پسر
معنی اسم بها
بها اسم پسرانه است، معنی بها: 1- قیمت، ارزش؛ 2- (در عربی) درخشندگی و روشنی؛ 3- (به مجاز) فر و شکوه؛ 4- (اَعلام) بهاء زُهَیر، ابوالفضل ابن محمّد ابن علی مُهَلَّبی اَزدی (معروف به بهاء زهیر)، شاعر عرب در عصر ایّوبیان، [قرن 6 و7 هجری].

ریشه اسم بها

فراوانی اسم بها
در حال حاضر تقریباً 150 نفر با اسم بها در قید حیات می باشند (این آمار تا سال 94 می باشد).

29 نفر اسم بها را پسندیدند و 2 نفر آنرا نمی پسندند.

اسامی دختر و پسر با ریشه های


نام های دخترانه و پسرانه شروع شده با