معنی اسم برزان - معنی برزان - اسم پسر - اوما
Ooma
کاربر گرامی خوش آمدید.  ورود|عضویت
انتخاب نام دختر و پسر
معنی اسم برزان
برزان اسم پسرانه است، معنی برزان: (بُرز = شکوه و جلال، عظمت، دارای قدرت، نیرومند و با شکوه، فراز + ان (پسوند نسبت))، 1- منسوب به شکوه و جلال و عظمت؛ 2- منتسب به قدرتمندی و نیرومندی؛ 3- قدرتمند، نیرومند. [این واژه (بُرزان) با کلمهی اوستایی «بَرزان» به معنای جایگاه بلند (بلندی کوه) هم نویسه میباشد].

ریشه اسم برزان

فراوانی اسم برزان
در حال حاضر تقریباً 1275 نفر با اسم برزان در قید حیات می باشند (این آمار تا سال 94 می باشد).

275 نفر اسم برزان را پسندیدند و 13 نفر آنرا نمی پسندند.

اسامی دختر و پسر با ریشه های


نام های دخترانه و پسرانه شروع شده با