معنی اسم اسرافیل - معنی اسرافیل - اسم پسر - اوما
Ooma
کاربر گرامی خوش آمدید.  ورود|عضویت
انتخاب نام دختر و پسر
معنی اسم اسرافیل
اسرافیل اسم پسرانه است، معنی اسرافیل: (عبری) 1- درخشیدن مانند آتش؛ 2- (در ادیان) به باور مسلمانان و پیروان دیگر ادیان سامی، یکی از فرشتگان مقرب خداوند است که در روز قیامت با دمیدن در شیپور خود مردگان را زنده میکند.

ریشه اسم اسرافیل

فراوانی اسم اسرافیل
در حال حاضر تقریباً 9675 نفر با اسم اسرافیل در قید حیات می باشند (این آمار تا سال 94 می باشد).

111 نفر اسم اسرافیل را پسندیدند و 22 نفر آنرا نمی پسندند.

اسامی دختر و پسر با ریشه های


نام های دخترانه و پسرانه شروع شده با