معنی اسم اسحاق - معنی اسحاق - اسم پسر - اوما
Ooma
کاربر گرامی خوش آمدید.  ورود|عضویت
انتخاب نام دختر و پسر
معنی اسم اسحاق
اسحاق اسم پسرانه است، معنی اسحاق: (عبری) (اَعلام) 1) نام پسر حضرت ابراهیم(ع) از ساره [سارا] از زمره پیامبران بنی اسرائیل. نام این پیغمبر (اسحاق) هفده بار در قرآن کریم آمده است؛ 2) سردار ایرانی که در ماوراءالنهر به خونخواهی ابومسلم برخاست [قرن 2 هجری] و بر منصور خلیفهی عباسی شورید و مژدهی آمدن زرتشت را داد.

ریشه اسم اسحاق

فراوانی اسم اسحاق
در حال حاضر تقریباً 12050 نفر با اسم اسحاق در قید حیات می باشند (این آمار تا سال 94 می باشد).

320 نفر اسم اسحاق را پسندیدند و 29 نفر آنرا نمی پسندند.

اسامی دختر و پسر با ریشه های


نام های دخترانه و پسرانه شروع شده با