معنی اسم ارشاک - معنی ارشاک - اسم پسر - اوما
Ooma
کاربر گرامی خوش آمدید.  ورود|عضویت
انتخاب نام دختر و پسر
معنی اسم ارشاک
ارشاک اسم پسرانه است، معنی ارشاک: 1- (در بعضی از منابع) دلیر مرد و مبارز؛ 2- (اَعلام) 1) نام مؤسس سلسلهی اشکانی که به اشک اول مشهور است؛ 2) نام چند تن از پادشاهان ارمنستان.

ریشه اسم ارشاک

فراوانی اسم ارشاک
در حال حاضر تقریباً 410 نفر با اسم ارشاک در قید حیات می باشند (این آمار تا سال 94 می باشد).

265 نفر اسم ارشاک را پسندیدند و 36 نفر آنرا نمی پسندند.

اسامی دختر و پسر با ریشه های


نام های دخترانه و پسرانه شروع شده با