Ooma
فروشگاه لباس نوزادی و کودک اوما
پرسش (1400/10/19):

رقیههه ام،بیایین تووو،امشب برگ ریزونه😂

بیایین از خاطرات و سوتی های خنده دارتون بگید

گفت بار آخرت باشه؟تو چی گفتی🤣🤣
من دیر اومدم ولی کلی خندیدم
منم پریشب یکی در رفت زدم خودمو بخواب 🤣🤣🤣البته اگرم بیدار بودم اقام هچی نمیگف
من خیلی وقت پیش گفتم اینو😂😂
گف هنو اولشه😂😂خو چی گف ،گف باشه
من و شوهرم راحتیم پیش هم گوز اومد ول میکنیم
🤣🤣🤣🤣🤣🤣
مگه دست خودشه که بگه باشه🤣🤣
خخخخ
😂😂خب نگه داریم ک چی بشه
بچه ها من غش کردم از خنده
پسرم هر دقیقه میپره از خواب
هیچی عزیزم😂😂نگه دارید بو میشه😂😂😂😂
ی بارم نامزد بودیم رفتیم رستوران داشتم منفجر میشدم جیش داشتم رفتم دسشویی فقط دسشوییاش فرنگی بود منم خیلی بدم میومد بشینم از طرفیم داشتم میترکیدم ب حالتی ک رو توالت ایرانی میشینن با کتونی رفتم بالای توالتو همونجور نشستم 🥲🥲هرچی اب میگرفتم جای رد کتونیام ا لبه توالت پاک نمیشد😂🥲
عاقا یبار رفته بودم سونو بدم تا حد مرگ هم اب خورده بودم میخواستم همونجا برم سرویس بعد شوهرم گفت بزار میریم خونه خلاصه ک رفتیم خونه بعد یهو یکاری پیش اومد برا شوهرم رفتیم بیرون خیلی ناجور شاشی گرفته بود منو ک نگو سریع ب همسرم بریم خونه شانس ما ترافیک بود گفتم بریم خونه مامان بزرگم انقد در زدم اونجا نبودن شوهرم انقد تند میرفت گفتم برو ک ریخت یجا می‌خواستیم تصادف کنیم بس ک تند میرفت ولی چ فایده همین ک دم در خونه رسیدیم یهو بی اختیار شدم همونجا رو صندلی ماشین کارمو کردم نگم براتون ک چقد شوهرم خندید ب من اخرش گریه. کردم ایشالا توام همینجوری بشی 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
اون بدتر .😂😂😂
شوهرمنم یبار اینکارو کرده😂😂😂😂
😂😂😂😂
چه کاری بود همون اول خودتو خلاص میکردی دیگه 😂😂😂😂
عموم و زنموم با دوستش و خانمش رفتن بیرون .
عموم و خانم دوستش تو چادر نشسته بودن.عموم میگه اعظم خانم یه گوز بلندی زده منم نیشم وا شده ناخودآگاه.میگه سریع گفته نیشتو ببند🤣🤣🤣🤣.
گفتم هم گوزیده هم دعوا داشته😂😂😂
یا خدا خخخخ
لعنتی همون اولش رو صندلی ماشین میشاشیدی کلیه اتم از کار نمینداختی😂😂😂😂
🤣🤣🤣🤣🤣🤣
اینا خنده نداره گریه داره یلدا 😂😂😂
برا اولین بار تو عمرم 🤣🤣
چقد گریه کردم من هنوز شوهرم مسخرم میکنع والا🤣🤣🤣🤣
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣یلدا دمت گرم خدای سوتیی
🥲😂😂
برا من یه بار بدترش اتفاق افتاد 😂😂😂😂😂
والا بخدا
🤣🤣🤣🤣🤣
اعظم خانم چ بی اعصاب بوده😂😂😂
منم ی بار تو جمع خانوادگی که همه بیشترشون پسرن
نشسته بودیم یهو پسر عموم گفت این سیم کارت و چجوری درش بیارم با این سوزن منم گفتم توش کن محکم فشار بده 😁ی چند دقیقه همه سکوت مطلق شدن بعد یهو منفجر شدن
۲ماه میگذره هنوز تو چشم پسر عموم نمیتونم نگا کنم
گفتم ریخت گفت ریخت یهو چنان ترمزی کرد ک پرت شدم تو شیشه با همون شاشا🤣🤣🤣
اینا ک خوراکه سوتی نی،از گوزات بگو😂😂😂
دختر عمه م و شوهرش خونه عمم بودن.
بعد عمه ام اومده چایی تعارف کرده به دامادش تو همون حالت گوزیده.
دختر عمه م میگفت گوز که نبود گووووووووووووز بودا.
می‌گفت تموم که نمیشده هیچ از شدتش کون مامانم میلرزیده🤣🤣🤣🤣🤣🤣
تعریف کن بببینم😂😂😂
😂😂😂😂😂شاشو
🤣🤣🤣🤣🤣🤣
😂😂😂😂😂
انگار عموم گوزیده🤣🤣🤣
سلام
بحث گوزیدن چقدداغه
گوزو گفتم دیگه راحتیم خخخ .
یه جا هم باشم گوز داشته باشم . خخخ یواش در کونمو باز میکنم بی صدا دربیاد 😂😂😂😂
هر کی بلد نیس یاد بگیره خخخخ
😂😂😂
من ندادم اما شوهرم میگه بده ببینم چ شکلیه 😁😁😁😁
منم از دهنم در رفت گفتم شکل توعه🥴🥴تا ۱هفته باهام سرسنگین بود
چه باکلاس.تو کونت در داره؟,🤣🤣
شماجلوشوهراتون میگوزیدچیکارمیکنید؟؟؟وای من توخواب ازدستم درمیره ولی جوری خودمومیزنم به اون راه انگار اون گوزیده😂😂
ریدی سارا🤣🤣🤣
واییی من یبار داشتم یچی میگفتم یهو گفتم یکوسه دیدم همه زدن زیر خنده منم هی تکرار میکردم بعد فهمیدم چ گندی زدم 🤣🤣🤣🤣
میشه بگی درشو چجور باز میکنی؟و اینکه کلیدشو از کجا اوردی😂اگه نمیگی تخصصی از پزشک اوما بپرسم
🤣🤣🤣🤣
😂😂😂😂😂😂
خخخخ اونجور در نه ک .
یعنی از رو شلوار اروم لپ کونتو بیرون بکشی
درکون باز میشه دیگه صدا نداره
چ حرفه ایی😂😂
😂😂😂😂عزیزم خیلی کار تخصصیه خخخخ
مگه کونت لپ داره؟کون ما قلومپ داره😂😂اینکه ضایعه تره تو جمع دستتو بکنی تو کونت 😂😂هنو گلی ب جمال گوز
از رو شلوار عزیزم دست نمیکنم تو شلوارم ک 😂
خواهر شوهر م داشت پوشک دخترشو عوض میکرد .حواسش نبود که ما هم هستیم.گفت قربون کس دخترم بشم ماشاالله چه بزرگه .من که جر خوردم . گفتم لامصب اگه تنها هم باشی زشته به قرآن همچین چیزی نگو
یبار امتحانش میکنم😂👌
فکر میکنن داری خودتو میمالی🤣🤣
😂😂😂😂😂خاااک عالم
اره خونه خودت امتحان کن حرفه ای شدی پیش جمع😂😂😂😂
همین😂😂اونم از کون
من یبار گوزیدم یهو خودم از خواب پریدم شوکه شدم دیدم شوهرم خوابه سریع خوابیدم داشتم زیر چشمی نگا میکردم نگو این بیدار بوده داشت میخندید زودی حاشا کردم خودمو زدم ب خواب صبح ک بلند شدم گفتم دیشب داشتم خواب میدیدم رفتیم کوه با تفنگ بادی شکار میکردیم یهو گفت اره خیلی شکار بزرگی کردی دیشب ک صداش تا اینجا اومد وای منو میگی نمی‌دونستم چی بگم گفتم اره عمتو شکار کردم 🤣🤣🤣
اوه اوه 😂
زمان میبره تا حرفه ای شدن😂😂😂
یلداااااااااا😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
تو گوزیدی به عمه ش چکار داشتی🤣🤣🤣
خوب شد گریه نشدی😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
وای بچه هاخداخیرتون بده یک ساعت دارم میخونم ومیخندم دلم بازش ازبس گفتین گوزمیترسم بخوابم ازترس گوزیدن
😂😂😂😂واای اره آدم گاهی ازصدای گوزخودش میپره خیلی بددده
اره باید سری انجام بدی خخخ
الان هی میگه و میخنده خیلی حرصم میگیره انکار میکنم اما گریه ن🥲😂😂😂
جونمم🤣🤣🤣🤣🤣🤣
بابا راحت بخواب زن و شوهر از این حرفا ندارن ک
ما ی شب خواب بودیم یهو داداشم شرووع ب جیع کرد،بیدارش کردیم گفتیم چته گف خواب دیدم رفتیم کوه پیش دوستام گفتم جیغ بزنم صدام بپیچه تو کوه😂😂😂
هول شدم یهو گفتم حالا شوهرم اصلا عمه نداره😂😂😂😂
😂😂😂
بخوابو بگوز و بخند
😂😂😂😂
خاطراتتون خیلی پلنگ بود😂😂
واای خواهرم تازه عروسی کرده داشت سالاددرست میکردفککردشوهرش نیست هی میگوزیذیهوشوهرش ازتواتاق اومدباخنده بهش گفت چطوری گوزو😂😂😂😂خواهرم اومدقهر؛هی بهش میگفتیم ی گوزارزش طلاق نداره بیابروسرزندگیت
اره خیلی بده 🤣🤣🤣🤣
من اوایل عقدم شوهرم دوست داشت ک...ر ش رو بخورم یه بار خیلی اصرار کرد اومدم بگم هیچ وقت همچین کاری نمیکنم. گفتم اصلا یا الان میخورم یا هیچ وقت.🤣💖💖💖
والا جاری من پیش زنا راحت میگوزه . تازه میگه بادی بود و راهی بود . ایا با شما کاری بود
چقدههه بده 😂😂😂😂
تا چن وقت هی میگفت شکار نمیکنی 🤣🤣🤣
😂😂😂حالا خوردی یا ن
🤣🤣🤣🤣🤣
آره 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
شکارکن شادش کن😂😂
چقد پروو😂😂
چه بی فرهنگ😐
شوهرتم از خدا خواسته🤣🤣🤣🤣
چقدراحته
🤣🤣🤣
چشما شوهرم شد اندازه پیاله🤣🤣
اره پس چی 😂
😂😂😂😂😂😂راست میگه بخدا
گوز خوبه
من یبار جاریم داشت با ناز و افاده ی چیزیو برام تعریف میکرد یهو موش رفت تو لباسش وای ک چقد خندیدم من😂😂😂😂😂😂😂
من برم دخترمو شیر بدم بخوابم
خیلی باحالید
بگو نگران باسن خودتیم وگرنه باما ک چیزی نمیشه🥲
اما بدموقع اش بده
دوست داشتنی❤
عمرااا هیچ وقت نباشه از شکارا😂😂😂😂😂
میبینمتون باااز
مرسی خیلی خوش گذشت
موش کجا بود 😂😂😂بدبخت
خواب از سرما پرید .خودت میخایی بری بخابی🤣🤣
شبتون بخیر❤😘😘
بیاا باز تو تایپیکا
شب خوش عزیز
اره خداخیرش بده من کلی خندیدم🥺
شبتو ن. شیکــــــــ
شب بخیر گلم
حتما 🥲😂😂
روستا بودیم بیرون زیر انداز پهن کرده بودیم همونجا همه نشسته بودن 😂😂😂😂😂
خدا عمرت بده❤
♥️♥️
عزیزم به اون حرفی بزنی زود جواب میده .
همیشه هم شکمش باد داره 😂
خانواده همسرم همشون پیش یه آقا میرن که طب سنتی
همشون پیشش حجامت کردن
یه بار تو جمع گفتم من میخوام برم حجامت
خانوما رو هم میکنه😖😖😂😂😂😂😂
وای همه خندیدن
خودم ک جررر خوردم 😂😂😂
اهان 😂
در اصل خانما رو میکنه🤣🤣🤣
😂
عاقبت چسی اومدن😂😂
شبت بخیر عزیزم
انقد از گوز حرف زدیم امشب نرم شکار کنم ابروم بره😂😂😂😂😂😂😂
یه جور با ذوق از شوهرم پرسیدم خانوما رو هم میکنه😂😂
😂😂😂😂
زهرا چن سالته؟
من ک فقط میخندیدم‌ اونم هی جیغ میکشید ک‌ نگو😂😂😂
میخام برم کوه شکار آهوووو🤣🤣🤣.
گوز من کو؟
آقااااا وسط گوزاتون ی آهنگ قشنگ ب من معرفی کنین عروسی دوستمه می‌خوام باهاش دوتایی برقصیم ی آهنگ جدید و قشنگ لفطن
حالا میرفت شلوارش بدتر میخندیدی😂😂😂😂
دهنت 🤣🤣🤣🤣
🤣🤣🤣
عزیزم اینو باید تاپینگ بزنی 😂
آهنگ هایی ک درباره خواهرخوبه توی گوگل سرچ کن
من دیدم موش سمت اون می‌ره گذاشتم همین ک رفتم گفتم فلانی گفت چیه گفتم عجب موشی زیر کونته 😂😂😂😂😂😂
حسش نیست 😁😁😁😁😁
اطلاع ندارم من.
تو با همون شکم واجبه برقصی😂
😂
باشه 🥰
امشب ۲ساعت بکوب رقصیدم🤣🤣🤣🤣🤣🤣
پوووف .
چه ذات پلیدی داری🤣🤣🤣🤣🤣
یا خدا😐😂😂
نی نی گناه داره سارا
خوبش کردی عزیزم😂😂😂😂😂
🤣🤣🤣بیچاره روزی ۳بار خودشو گوه خوردن میده که تو شیکم منه
به دنیا بیاد تورو به گوه خوردن میندازه😂😂😂🤣🤣🤣
اگه رفتین شبتون بخیر 😘🖐️💖
شب خوش دوستان خیلی خوش گذشت♥️
👍👍👍😂😂😂😂😂
دهنت سرویس 🤣🤣🤣
حقشه خیلی خودشو‌ میگیره😂😂😂😂😂😂😂
ارع😝😂😂😂😂
رقیه گوزیدی؟😂😂😂😂😂😂😂
🤣🤣🤣
🤣🤣🤣🤣🤣
😂🤣😂🤣😂
🤣🤣🤣
🤣🤣🤣🤣🤣🤣
🤣😂🤣😂🤣😂🤣
واااای خدا😂😂😂
وای وای 😂😂😂
خخخخخخخ🤣🤣🤣
هیچکی مثل خودت نمیشهههه❣️❣️😘
دم همتون گرم عشقید بخدا
رقیه مرسی ک تاپیک زدی
کلی خندیدم 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
👌🤣
انقدر خندیدم گوزیدم
گوزوها
حتی امپراطور بادها هم نمیتونه ادای شما رو در بیاره😂
بعضیااااتونم سوسول بودینا
ی گوزه دیگه خجالت نداره
تازه کلی نفع داره
باعث تقویت روده میشه سر دل خالی میشی
و مهم تر از همه تو این وضعیت بد اقتصادی جو رو خوشحال وخندان میکنه
بگوزین و بخندین تا کامروا باشین😂
واااای😆😆😆😆😆
چقد خندیدم با خاطراتتون

منم چند ماه پیش خونه مادرشوهرم بودم، بابای مادر شوهرم ا‌ومد خونشون ویهو گربه برادرشوهذم پرید تو پذیرایی و مشغول ورجه وورجه شد
منم چوب بازیش دستم بود و هی تاب میدادم این میومد ازروش میپرید
یهو منگوله بازیش از سرچوب درومد، حالت نیم خز اومدم منگوله رو باچوب بیارم جلو یکی یهویی ازم دررفت
فقطم منو مادرشوهرم و گربه تو پذیرایی بودیم
مادرشوهرم تابلو بود چیزی نشنیده
اما یه شکی تو نگاه باباش بود که آیا من بودم یا گربه؟😅😅😅😅😅
منم به امید اینکه صداش بلند نبود اصلا بروی خودم نیوردم و کاملا عادی مشغول صحبت شدم
دعاکوین این خاطره ازذهنش محو شده باشع😅
سلام یه شب نبودماااا
خییلیی ریز بود 😂😂😂
عزیزدلی دختر😘😘❤
الهی همیشه بخندددی
سلااام عزیزم بخونو بخند
ایشالا محو شده😂😂😂😂😂
فدات تو خودت بمب انرژی هستی 😍😍
۲ روز خونه نبودم دیشب اومدم خونه در یخچالو باز کردم دیدم جا به جا شدن وسیله ها کاهو رو داخل نایلون نمیزارم دیدم تو نایلون یه گره ی محکم خورده گفتم کی اینو گذاشته داخلش؟؟؟؟؟ به شوهرم گفتم تو کردی؟؟؟ گفت نه حتما خواهرم بوده
شد جنگ جهانی اونقد دعوا کردم باهاش
آخه بیشرف من نیستم گوه میخوری میای خونه ی من 😂😂😂
دیگ گرفتم خوابیدم نشد بیام اوما
خدارو شکر شما خوشحال بودین😍😍😍😍
قرربونت برم من😘😘
بارکلااا محکمم گره زده بود😂
توهم مث من هرچی تو خونه جابه جا بشه میفهمی😂😂😂😂😂

من ایقد بشون گفتم اگه سر سوزنی تو خونه جا به جا بشه میفهمم ک جرات نکنن در نبودم برن تو خونه🤣🤣
بیچاره زنداداش من طبقه بالای مامانم ایناست،در
خونه ش همیشه بازه وقتی بیرونه
البته مامانم ایناهم تاوقتی نیست نمیرن انجا
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
وای مردم😂😂😂
خیلی خوب بودین
دمتون گرم
دلم شاد شد
😂
کسی راه بره تو خونه میفهمم
اه منم😂
قشنگ میفهمم دمپایی ها جا به جا شده یا نه
سلام😌

سوالات مشابه