Ooma
فروشگاه لباس نوزادی و کودک اوما
پرسش (1400/01/11):

شوهر شما هم بهتون میگه وسواسی هستید ؟

سلام خوبین
ببخشید خیلی دیگه حالم گرفته شده ازاول زندگی همسرم بهم میگفت،همه ش سر تمیزی و این چیزا سختش میاد به من میگه تو وسواس داری
الان بچه دارم بیشتر اذیتم خانواده خودشم خیلی راحت بودن من یه چیزی مراعات میکنم به چشمش وسواس میاد
نمونه آخرش من کیف بچه م رو به اون بزرگی دو ساعت تو ماشین رو پا نگه داشتم که نذاره صندوق عقب ماشین،صندوقش همه چی میندازه کثیف و خاکیه،اونوقت پیاده شدنی کیف رو پدرش گذاشت جلوی پا ،قشنک هم هل داد که بره پایین که مثلا پیاده شدن جای من باز بشه و رفت!
دیگه دلم میخواست همونجا گریه کنم بشینم زار بزنم ! چه کاری بود اخه خب رو صندلی میذاشت هم راحت بود هم ساک بچه ست اخه اونجا میذاره! اینهمه نکهش داشته بودم کثیف نشه خاک بگیره 😭
من حرص میخورم میگه وسواسه تروخدا بگید شماها به این میگید وسواس ؟؟؟
آشغال های سطل حمام رو یه سری برداشت که ببره بذاره دم در همینجور آبش میریخت رو فرش میخواستم سرم بکوبم تو دیوار ! میگه نجس که نیست !!!! میگم مگه حتما باید نجس باشه !! بعدم ازکجا معلوم که نیست!!!ینی از اونموقع حالم از فرشمون به هم میخوره!
از سفر میایم چرخ چمدون همه جا کشیدیم زیرش پارچه میندازم میگم نذار تو خونه بذار رو این پارچه نماله رو سنگ و فرش! میگه پروتکل های تو از وزارت بهداشت هم بیشتره !
از سرکار میاد میگم دستات بشور ! میگه اداره شستم تا خونه جایی نزدم کثیف بشه!
ینی در و فرمون ماشین و قفل فرمون و اینا تمییزه اخه !!!
الان بچه داریم میاد بغل میکنه بچه رو صورتش رو میماله روی لباسش؛ میگم با این لباس سرکار بودی بچه نوزاده دهنش میماله به لباست ! لباس عوض کن بعد بغل بگیرش ! میگه لباسم کثیف نیست!!!
میخوام برم مشاور میگه تو باید برای وسواست بری!!! تروخدا بگید من وسواس دارم یا این چی بگم اخه بگم کثیفه بگم چی ! دیگه حالم داره بهم میخوره احساس میکنم با کاراش و حرفاش دارم وسواسی میشم واقعا!نمیتونم دیکه با خیال راحت ازش یه کار بخوام خیالم راحت باشه از بابتش ..

تو وسواس نداری عزیزم
شوهرت تو خانواده ای بزرگ‌‌ شده
که تمیزی واسش تعریف نشده
عزیزم وسواس نیستی ولی تو هم زیاد سخت نگیر که اینجوری باهات برخورد کنه
شماحساسی نه وسواس.بیخیال همه چیزوبگیربه یه ورت
نه وسواس نیستی
شوهرت زیادی راحته
تقصیر مامانشه که زن تمیزی نبوده
بچه ها از مادرشون این چیزارو یاد میگیرن
تو وسواس نیستی اینا عادیه ب نظرم با یه بچه نوزاد باید رعایت کنه شوهرت وسواس به کسی میگن که هر روز خونه تکونی میکنه تو فقط بهداشت و رعایت میکنی
خانواده شوهر من دقیقا مث مامانشون هستن
مرتب میرن حموم و به خودشون میرسن
اما هیچ اهمیتی به تمیزی خونه زندگی شون نمیدن
الان ۱۵ ساله اوندن تو این خونشون
نه خونه تکونی کردن نه فرش و ... شستنخودتو برا این چیزا ناراحت نکن
سعی کن آسون بگیری تا آسون بگذره
من سر همین چیزا سطل و ... رو خودم خالی میکنم میزارم با کیسه پشت در ورودی
شوهرم میبره پایین میزاره دم در
بنده خدا خیلی خوبه هااا ولی تو این مورد هم اون از من اذیته هم من
امقد حالم بده بهش فکر میکنم تو بارداری استراحت بودم مثلا ، کارگر کرفتم خونه رو جمع کرد برام یه سری خرده کاری مونده بود همونو کلی هی گفتم بعد دو سه هفته انجام داد هنوزم گوی لوستر که کارگر دستش نرسید تمییز کنه مونده دست نزده ! از خونه تکونی مون گوی هاش ریخته نرفته بزنه !
هی میگفتم خونه مون پر اشغاله جارو میخواد ! بعد دو سه هفته که هی گفتم آخر خودم پاشدم جارو دست گرفتم گفتم میاد میگیره ازم بخاطر بچه هم شده نمیذاره من جارو کنم !
ولی در اتاق بست رفت خوابید منم حرصم گرفت خودم کشیدم ، فرداش هفته ۳۵ کیسه ابم پاره شد
همه ش میگم بخاطر اون جارو هست از دستش عصبانی میشم
اونم بجا اینکه یه ذره به خودش بگیره که بعد سه هفته که هی گفتم اخر جارو نکرد و از دستم نگرفت میکه تقصیر وسواس توعه بچه زود اومد !! بهش فکر میکنم حالم خیلی بد میشه 😞
مردا اکثرا همینن شوهرمنم بهم میگه تو وسواسی درصورتی که خواهرش خیلی وسواسه اوندفعه هم بهش گفتم خواهرش بهم میگفت پسرتو عادت هرچی میخواد بخوره تو اشپزخونه بخوره که اتاقارو کثیف نکنه
منم همیشه همین کار میکنم نمیدونم چی شد خودش رفت اشغالا جمع کنه اونارم رفت برداشت
دقیقا خانواده شوهر منم از وقتی عروسشون شدم ندیدم فرش بشورن یا خونه تکونی کنن !!
معلومه ک.وسواس نیستی
منم خیلی حساسم وحشتناک حساسم رو.تمیزی و نظافت
پتو رو بالشی و حوله رو هر 3 روز میشورم. هرموقع بیای خونمون بوی نرم کننده میاد
شوهرم خوشش میاد
ب نظرم عادتش بده ب تمیزی اینجوری پاره میشیر
چند روز پیش آشپزخونه رو شستم به مادرشوهرم‌گفتم لیزه نیا میخوری زمین
دمپایی از تو حیاط آورده میگه میپوشم‌که سر نخورم
گفتم‌آخه اینکه تو دستشویی بوده نیاری تو
خودم رفتم براش دمپایی تمیز آوردم دادم بهش
یعنی خودش عقلش نمیرسید این دمپایی کثیف و نجسه
میخاد سبزی و باقالی و ... پاک کنه برامون
هنینطوری ریخته بود کف آشپزخونه
من مجبور شدم گلیم و آشپزخونه رو شستم
باز چند روز بعدم همین اوضاع
گفتم‌به درک نشستم فقط حارو کشیدم و دستمال
چرا اخه 😭
بعد پمپرز بچه منو میخاد بندازه سطل زباله
پمپرزی که من جنعش کردم کاملا خشکه و تمیزه
میاد دستشو دوبار و سه بار با مایع میشوره😒
شوهرم خیلی چیزارو من یادش دادم که رعایت میکنه
مثلا میان تو ظرفشویی مسواک میزنن و دست و روشونو میشورن🤮🤢
اینجا میشوره بشوره ولی آخه اونجام رعایت کنه😞
شما که اخلاقش و میدونی
واسه این چیزا تو برو خونشون
اون نیاد😂
تازه تف هم میندازن تو ظرفشویی🤮🤢
من اصلا راحت نیستم
سر ی مسئله ای هم قسم خوردم و به خودم قول دادم پامو نزارم خونشون
من اصن جریت ندارم بگم اینجا مسواک نزن نشور
وا دادم خیلی چیزا رو
ولی با این حال بازم بهم میگه وسواس زورم میاد دیگه
خدارو هزار مرتبه شکر
خانواده ی شوهر من تمیزن
یکم‌ شوهرم شلخته اس فقط🤦‍♀️
مادرشوهرم میاد قند یا نبات برداره از ظرف
با دندون میکنه بقیشو میزاره تو ظرف دوباره😷
🤢🤢🤢🤢
آخه واقعا ظرفشویی جای اینکارا نیست
آدم حالش بهم میخوره
🤢
دیگه من خودمو زدم بیخیالی تو خیلی چیزا
خیلی چیزا حال آدم به هم میخوره ولی از نظر بعضی آقایون خیلی عادیه !
آقایون کلا دلشون پاکه به چیزایی که ما چندشمون میشه
ولی بازم به نظرم این چیزا از مادرشون باید یاد میگرفتن
پسرم که زود اومد ی سری بحثمون شد گفت بخاطر وسواس تو اینطور شد از اونموقع واقعا دیگه حالم بده زود دلم میگیره میخوام بشینم زار بزنم یه وقتا فقط
😢😢😢🤢🤢🤢
من داداشم خیلی خیلی تمیزه و رعایت میکنه
اما خانمش نه زیاد
دقیقا هر کدوم مث مامان خودش
آره دقیقا 😞
برات مهم نباشه
خواست خدا بوده
ولی تو هم اشتباه کردی با اون‌حالت جارو کشیدی
من خودم استراحت مطلقی بودم
الان بچه هام دوسالشونه هنوز نتونستم خونمو مث قبل بارداری تمیز کنم ولی چاره چیه
نباید اخه به غیرتش برمی‌خورد جارو رو می‌گرفت ؟
راه میرفتم زیر پام اشغال بود جارو میکشیدم قرچ قرچ صدا میداد ! دیگه حالم از خونه داشت بهم میخورد ، بخاطر بارداری استراحت بودم وگرنه علیل که نبودم بخوام هی التماس کنم تروخدا جاروکن
هردفعه فقط هی میگفت باشه الان حال ندارم الان دیره الان زوده الان دوباره کثیف میشه و ...
حال روحیم واقعا به هم ریخته بود این توقع هم که نداشتم ازش بدتر داغونم کرد ...
مردها حرف زیاد میزنن
به دل نگیر حرفشو
تو این جور مواقع من غر میزنم
بعد میگم نخواستم اصن
خودم میکنم
بلند بلند غر میزنم
اونم آخر مجبور میشه بیاد از دستم بگیره
خودش انجام بده 😂😂😂
از بی غیرتی نیست
مردها اکثرا هنینطوری هستن
ی روز انقد فداکادی میکنن که عرق شرم‌میشینه رو پیشونیت
فرداش انقد تنبلن که حرصتو در میارن
شوهر من باشه
میگه یا انجام‌نده یا غر نزن
😂😂😂
انقد غر زدم که بابا یه جارو اخه چرا به همه جات فشار میاد !
می‌ذاره به حساب وسواسم !!!
هرکی خونه ش جارو می‌کنه وسواس داره ؟ 😞
اشکال نداره
ولش کن
خدا به تنت سلامتی بده
خودت کارتو میکنی
اونم کم کم عادت میکنه
سخته واسه هر کی عادت ۲۰.۳۰ سالشو بزاره زمین
بنظرم‌بشین با شوهرت حرف بزن
بگو من از بچگی به خونه تمیز و مرتب عادت دارم
و کثیفی اذیتم‌میکنه
اینکه ی نفر لز کثیفی بدش میاد وسواس نیست اوتیکه براش عادیه مشکل داره
مگه میشه ...
پسرمو نیگا میکنم هرجا میریم میگن نارس ..
جگرمم میسوزه ...
۵ روز ان ای سیو بردنش بخاطر قلبش ، بیشعورا بعدا فهمیدیم الکی هم ان ای سیو بردنا !! ولی برای قلبش الان دارو میگیره چون زود اومده ، بهم میگه بخاطر وسواس تو اینطور شد .. معلوم نیست جاش تا کی بمونه ...
اره به خدا ادم سلامت باشه خودش بکنه منت و غرغر و برچسب روش نباشه ..
دیگه میخوام برم مشاور ..
ای بابا
چه ربطی به بچه داره
غلط میکنن اسم رو بچه میزارن
نارس یعنی چی
خواست خدا بوده ی کم زودتر بیاد
طفل معصومو چیکار دارن
بهترین کارو میکنی
زیر هفته ۳۷ ،۳۸ میگن نوزاد نارس
الحمدلله مشکلی نداره جز نگرانی مون برای قلبش که اونم دلم روشنه و میدونم دکترا شلوغ میکنن
ولی به هر حال زود اومده برای همه چیزش بیشتر میفرستنمون هی دکتر اینور اونور که چک بشه
مشاور خوب نمیشناسم که تو این شرایط بشه تلفنی هم باهاش صحبت کنم
میدونم عزیزم
بچه های منم ۳۶ هفته اومدن هر چند گفتن برا دوقلو نارس محسوب نمیشه
ولی چه کاریه که هی بخوان یادآوری کنن که بچه ای نارس بدنیا اونده
همینطوریش استرس دکتر بردنشو دارید
من استفاده نکردم
ولی ۱۴۸۰ مساوره تلفنی رایگانه
انشالله حل میشه همه چی
توکلت به خدا باشه
اصلاتوکل حرفهات من یک مدرداشتباه ندیدم گلم شوهرت مشکل داره
منم خودم خیلی حساسم و خانواده شوهرم اصلا تمیزی اهمیت نمیدن الکی فقط میگن تمیزیم ولی شوهرم بهم نمیگه وسواس داری میگه با سلیقه ای و همچنین مادر شوهرم اینا همیشه میگن باسلیقه و فلان
شوهرت زیاد بریز و به پاش میکنه؟
شوهر من خودش تمیزه یعنی من بشورم اتو کنم تمیزه ها 😂
نه اینا که توداری وسواس نیس تمیزکاریه.مردا هم که گوش نمیدن .شوهر من بدتره من بیخیال شدم تا اروم گرفتم وگرنه هرروز دهوا داشتیم.دستاشا میشست بعد میگفتم باحوله خشک کن لجمیگرد با شورتش پاک میکرد فکر کن ببین من چی کشیدم.
من واقعا وسواس داشتم همه چیزا میگفتم نجس.اما الان بیخیال شدم دیگه چون دیدم دیگه کشش ندارم بخام همه جا را بشور و بساب کنم.
خدا به شوهرت صبر بده 😂😂😂
چه ربطی به مادر شوهر مسکین داره مظلوم گیر آوردین😅😅😅
ولی خواهران درکل مردا موجودات تمیز و شیکی نیستن
نمیشه ازشون انتظار داشت
ما خیال پرداری میکردیم در موردشون که جنتلمن هستن همش فیلم بود ازمون بله بگیرن خلاص😂
منم شوهرم این جوری بود، وقتی خونهست حواسم کامل پیششه اگه بخواد سطل زباله خالی کنه میگم با سطل ببر توی حیاط بعد کیسهشو در بیار، برای اینکه این کارو عادت کنه خودم کند بار سطل زباله رو بردم گذاشتم دم در هال که کیسهشو همونجا در بیاره ببره چند دفعه که دید با سطل دم در هستن براش جا افتاد زباله ها با سطل ببره در هال، من کلا عادت ندارم دستور بدم چون مردا بدشون میاد انجام نمیدن بدتر لج میکنن. من هر تغییری خواستم بدم با حوصله خودم چند بار اون کارو جلوش انجام میدادم تا بره توی ذهنش که این کار اینطوری باید باشه. مثلا گردو و بادام و تخمه روی فرش میشکند با اینکه زیر دستی داشت تموم کنار زیر دستیش اشغال میوفتاد منم یه تیکه پارچه پهن میکنم زیر پیش دستیش میگم این اینجا باشه دیگه کار نداره بعدها پارچه رو گذاشتم رو دست جایی که راحت ببینه تخمه برمیداشت پارچه رو برمی داشت. &
عزیزم چیزایی که گفتی همش بهداشت کاملا عادیه. ولی با رفتارهای همسرتوت میتونه تبدیل به وسواس بشه و این خطر داره.
یعنی در حال حاضر شما مستعد ابتلا به وسواس هستید. بهتره یک قوانین میانه‌ای با همسرتون توافق کنید که سرشون بحثی نباشه.
این کار خیلی غیر بهداشتیه
مطمئنید قلبش به زود اومدن ربط داره؟ ۳۵ هفته قلب کامله و فقط ممکنه ریه ضعیف باشه. احتمالا مشکل قلبش در هر صورت بوده. که اونم انشالله خوب میشه
افرین
راه درستی رو پیش بردین
این نشونه وسواس نیست شما آدم تمیزی هستی ولی شوهرت ن یا بیخیال باش یا برین باهم مشاوره اون بگه ک اینا وسواس نیست
خدا خیرتون بده خیالم راحت شد 😕
زود نمیومد هم با همین سوراخ دنیا میومد ولی اندازه ش خیلی کوچیک تر میشد ، الان چون زود اومده اندازه ش بزرگ تره

سوالات مشابه