Ooma
انتخاب نام دختر و پسر
اسم دختر با گ همراه با معنی
نام معنی مشاهده
گران ناز1- دارای ناز، کرشمه و غمزهی فراوان؛ 2- دارندهی قشنگی و زیبایی زیاد؛ 3-...توضیحات بیشتر
گراناز(= گران  ناز)، ) گران  ناز.توضیحات بیشتر
گردآفرین(= گُرد آفرید)، ( گُرد آفرید.توضیحات بیشتر
گل آرا1- آن که حرفه‌اش گل آرایی است، آن که هنر چیدن و آرایش گل‌ها در یک مجمو...توضیحات بیشتر
گل آور(گل + آور (جزء پسین) = آورنده، دارنده)، 1- گل آورنده، گل‌دارنده؛ 2- (ب...توضیحات بیشتر
گل افروز(گل + افروز (جزء پسین) = افروزنده) (به مجاز) زیبا، لطیف و با طراوت.توضیحات بیشتر
گل افشان(در قدیم) افشانندهی گل یا ریزندهی گل، گل فشان.توضیحات بیشتر
گل بخت(گل + بخت = سرنوشت، طالع)، (به مجاز) زیبا و لطیف و دوست داشتنی.توضیحات بیشتر
گل بهار[گل + بهار = فصل اول سال، شکوفهی درختان خانوادهی مرکبات، گیاهی زینتی ا...توضیحات بیشتر
گل پیکرویژگی آن که پیکرش مثل گل زیبا و لطیف است، گل اندام.توضیحات بیشتر
گل جهان1- ویژگی کسی که به لحاظ خصوصیت ویژه‌ای (نظیر زیبایی) در دنیا ممتاز و س...توضیحات بیشتر
گل چمن1- گلِ چمن؛ 2- (به مجاز) زیباروی و لطیف و خرّم.توضیحات بیشتر
گل خندان(= گلخند)، ( گلخند.توضیحات بیشتر
گل سرخ1- هر گلی که سرخ باشد، وَرد؛ 2- (به مجاز) زیبارو. [گل سرخ دارای دسته‌ه...توضیحات بیشتر
گل سیما(= گلرخ)، ( گلرخ.توضیحات بیشتر
گل غنچه1- غنچهی گل؛ 2- (در قدیم) گلگونه که زنان به روی خود میمالند، غازه، سرخ...توضیحات بیشتر
گل گیسویژگی آنکه گیسوانش چون گل خوشبو، خوش رنگ و لطیف است.توضیحات بیشتر
گل نسا[گل = (در قدیم) (به مجاز) صورت زیبا + نسا = زنان]، 1- زیباروی زنان؛ 2-...توضیحات بیشتر
گل یاس1- گلِ درختِ یاس، 1 یاس؛ 2- (به مجاز) زیبا و باطراوت.توضیحات بیشتر
گلاب(گل + ان/ an ـ/ (پسوند نسبت یا نشانهی جمع در فارسی))، 1- منسوب به گل؛ ...توضیحات بیشتر
گلابتون1- (در صنایع دستی) رشته‌های نازک طلا و نقره (امروزه اغلب اکلیلی به رنگ...توضیحات بیشتر
گلاره(کردی، gilāra ) 1- مردمک چشم؛ 2- حبهی انگور.توضیحات بیشتر
گلاله(= کُلاله) 1- مو و کاکل مجعد و پیچیده؛ (در عربی)، نوعی پیراهن، قمیص. +...توضیحات بیشتر
گلان1- مایع خوشبویی که از تقطیر گل سرخ و آب حاصل میشود؛ 2- (در عربی) ماءال...توضیحات بیشتر
گلاویژ(کردی،gilāvež) نام ستاره‌ای که در شب‌های تابستان نمایان میشود؛ ستارهی ...توضیحات بیشتر
گلایل (گلایول)(فرانسوی؛glaïeul ) 1- (در گیاهی) گل زینتیِ زیبا به رنگ‌های مختلف که آر...توضیحات بیشتر
گلباران1- گل ریزان، گل پاشان، ریختن و پاشیدن گل؛ 2- ریختن گلِ فراوان بر سر کس...توضیحات بیشتر
گلبر1- آن که سینه و آغوشش چون گل لطیف و نازک است؛ 2- (در گیاهی) گونهی گل‌ه...توضیحات بیشتر
گلبرگ(= برگ گل) 1- (در گیاهی) هر یک از برگهای یک گل، برگ گل؛ 2- (به مجاز) (...توضیحات بیشتر
گلپاره(گل+ پاره = جزء پسین بعضی کلمه‌های مرکب به معنی «قطعه» و «تکه»)، 1- قط...توضیحات بیشتر
گلپر1- (در گیاهی) دانهی معطری به شکل پولک های زرد کوچک که دارویی است و کوب...توضیحات بیشتر
گلپری[گل+ پری = (به مجاز) زیباروی و دارای اندام ظریف] (به مجاز) زیباروی با ...توضیحات بیشتر
گلپسند(گل+ پسند = جزء پسین بعضی از کلمه‌های مرکب به معنی «پسندیده» یا «قبول ...توضیحات بیشتر
گلچهر1- (= گل چهره)، ( گل چهره؛ 2- (اَعلام) «گلچهر» نام معشوقهی اورنگ در اف...توضیحات بیشتر
گلچین1- آنکه گل میچیند، گل چیننده؛ 2- (به مجاز) آن‌ که از بین یک مجموعه بهت...توضیحات بیشتر
گلخنده(= گلخند)، ( گلخند.توضیحات بیشتر
گلدار(گل+ دار = جزء پسین بعضی از کلمه‌های مرکب به معنی «دارنده» یا « نگه‌دا...توضیحات بیشتر
گلدانه(گل+ دانه = بذر) 1- بذرِ گل؛ 2- (به مجاز) آن که ویژگی گل شدن (زیبا، لط...توضیحات بیشتر
گلدخت(گل+ دخت = دختر)، 1- دخترِ گل، دخترِ دارای صفات گل؛ 2- (به مجاز) زیبا ...توضیحات بیشتر
گلدیس(گل+ دیس (پسوند شباهت))، 1- چون گل، مانند گُل؛ 2- (به مجاز) زیبارو و ل...توضیحات بیشتر
گلرخ(در قدیم) (به مجاز) دارای چهره‌ای مانند گل، زیبا روی، گل چهره.توضیحات بیشتر
گلریز1- (در موسیقی ایرانی) گوشه‌ای در دستگاه شور؛ 2- (در قدیم) دارای نقش گل...توضیحات بیشتر
گلزاد(گل + زاد = زاده)، 1- آن که چون گل متولد شده، آن که مادرزاد گل است؛ 2-...توضیحات بیشتر
گلزار1- (= گلستان)، ( گلستان؛ 2- (در قدیم) (در موسیقی ایرانی) از الحان قدیم...توضیحات بیشتر
گلزر1- گل طلا، گل طلایی رنگ؛ 2- (به مجاز) زیبا و لطیف.توضیحات بیشتر
گلزری(= گلزر)، ( گلزر.توضیحات بیشتر
گلسا(گل + سا (پسوند شباهت))، 1- چون گل، مانند گل؛ 2- (به مجاز) زیبارو و لط...توضیحات بیشتر
گلستان1- جایی که در آن گل‌های بسیار و گوناگون پرورش می‌دهند، گلزار، گلشن؛ 2-...توضیحات بیشتر
گلستانه(گلستان + ه/e-/ (پسوند نسبت))، منسوب به گلستان، - گلستان. 1-توضیحات بیشتر
گلشا(گل + شا = مخفف شاد) (= گلشاد)، گ گلشاد.توضیحات بیشتر
گلشاد1- گل شاد و خندان، شادان مثل گل؛ 2- (به مجاز) زیبا و با طراوت.توضیحات بیشتر
گلشکر[گل + شکر= (در قدیم) (به مجاز) لب معشوق، زیبارو]، لب گلگون معشوق، گلِ ...توضیحات بیشتر
گلشن1- (در قدیم) گلستان؛ 2- (به مجاز) خانه، + ( گلستان.توضیحات بیشتر
گلشید(گل + شید = درخشان، روشن، خورشید)، 1- گلِ درخشان؛ 2- گلِ خورشید (آفتاب...توضیحات بیشتر
گلطلا(= گلزر)، ( گلزر.توضیحات بیشتر
گلعذار(= گل چهره)، ( گل چهره.توضیحات بیشتر
گلفام(در قدیم) به رنگ گل سرخ، گلگون.توضیحات بیشتر
گلفر1- با فر و شکوه گل (زیبا و لطیف و با شکوه)؛ 2- (به مجاز) زیبارو و لطیف...توضیحات بیشتر
گلمهر  (گل + مهر = خورشید) 1- (به مجاز) آفتاب، گل خورشید، گل آفتاب، گل آفتا...توضیحات بیشتر
گلنار1- گل درخت انار که سرخ رنگ است به ویژه گل انار وحشی که مصرف دارویی دار...توضیحات بیشتر
گلنازنوعی گل (گلِ ناز).توضیحات بیشتر
گلنام[گل+ نام = (به مجاز) صورت، ظاهر] 1- دارای صورت و ظاهری چون گل؛ 2- (به ...توضیحات بیشتر
گلنوش1- (در قدیم) (در موسیقی ایرانی) از الحان قدیم ایرانی؛ 2- گلِ نوش، گل؛ ...توضیحات بیشتر
گلی(گل + ی (پسوند نسبت))، 1- منسوب به گل؛2-  به رنگ سرخ، به گونهی گل، به ...توضیحات بیشتر
گلین1- (در قدیم) به رنگ گل سرخ؛ 2- (به مجاز) زیبا و شاداب؛ 3- (در ترکی)/ga...توضیحات بیشتر
گواراگوارا.توضیحات بیشتر
گوزل(ترکی) 1- زیبا، خوشگل، قشنگ؛ 2- ظریف، برازنده، خوب، نیکو، نازنین.توضیحات بیشتر
گوهر1- هر کدام از سنگ‌های قیمتی مانند الماس، زمرد و یاقوت، مروارید؛ 2- (به...توضیحات بیشتر
گوهرشاد1- (به مجاز) آنکه ارزشمند و ارجمند و خوشحال است؛ 2- (اَعلام) نام دختر ...توضیحات بیشتر
گوهرناز[گوهر = (به مجاز) نهاد و سرشت، هر شخص یا چیز والا و نفیس+ ناز = کرشمه،...توضیحات بیشتر
گویچک(ترکی) زیبا، رعنا، قشنگ، خوشگل، دلپسند.توضیحات بیشتر
گیتاجهان، آفرینش برابر با گیتی از واژهی اوستایی «گئیتا /gaeta» برابر با گی...توضیحات بیشتر
گیتی1- جهان، دنیا، کرهی زمین؛ 2- (در نجوم) کیهان.توضیحات بیشتر
گیتی افروز1- روشن کنندهی دنیا، فروزندهی دنیا؛ 2-  کنایه از آفتاب؛ 3- (به مجاز) ز...توضیحات بیشتر
گیسو1- موی بلند سر؛ 2- (در نجوم) (= شَِعر بِرنیکه)  صورت فلکی در آسمان نیم...توضیحات بیشتر
گیلان(گیل = قوم ساکن گیلان + ان (پسوند مکان)) سرزمین گیل‌ها.توضیحات بیشتر
گیلدا(گیل = قوم ساکن گیلان + دا = دادن، آفریدن، ساختن) (به مجاز) پرورش یافت...توضیحات بیشتر
اسامی دختر با ریشه های

نام های دخترانه و پسرانه شروع شده با