Ooma
انتخاب نام دختر و پسر
اسم دختر با ژ همراه با معنی
نام معنی مشاهده
ژاسمنژاسمین، گل یاسمن یا یاسمین.توضیحات بیشتر
ژاسمین(= ژاسمن)،   ژاسمن.توضیحات بیشتر
ژالهشبنم، تگرگ، قطرهی باران، باران.توضیحات بیشتر
ژوان(کردی) میعادگاه عاشق و معشوق.توضیحات بیشتر
ژیلا1- تگرگ؛ 2- (اعلام) نام رودی در اتازونی که در توو و مکزیک و آریزونا جر...توضیحات بیشتر
ژینا[ژین(کردی) = زندگی + ا (پسوند نسبت)] 1- منسوب به زندگی(؟) ؛ 2- (به مجا...توضیحات بیشتر
ژینو[ژین (کردی) = زندگی + او /-u/ (پسوند دارندگی)]، 1-دارای زندگی؛ 2- (به ...توضیحات بیشتر
اسامی دختر با ریشه های

نام های دخترانه و پسرانه شروع شده با