Ooma
انتخاب نام دختر و پسر
اسم دختر با ل همراه با معنی
نام معنی مشاهده
لاچین(ترکی) شاهین شکاری، شاهین سفید، باز شکاری.توضیحات بیشتر
لادن1- (در گیاهی) گل زینتی به رنگ زرد، قرمز یا نارنجی؛ 2- گیاه این گل که ع...توضیحات بیشتر
لاریسا[لاری = (منسوخ) نوعی سکهی نقره‌ای که در فارس ضرب میشده است + سا = (پسو...توضیحات بیشتر
لاله1- (در گیاهی) گلی به شکل جام و سرخ رنگ که بر روی پایه‌ای بلند قرار دار...توضیحات بیشتر
لاله زار1- زمینی که در آن لالهی فراوان روییده باشد؛ 2- (به مجاز) چهرهی سرخ و ل...توضیحات بیشتر
لاوین(اَعلام) نام یکی از مناطق مرزی غرب ایران.توضیحات بیشتر
لطافت(عربی) 1- لطیف بودن، نرمی؛ 2- طراوت و زیبایی؛ 3-(در قدیم) مهربانی، لطف...توضیحات بیشتر
لطیف(عربی) 1- نرم و خوشایند، ظریف و زیبا؛ 2- ملایم و خوش آهنگ؛ 3- (به مجاز...توضیحات بیشتر
لطیفه(عربی، لطیفة) 1- (به مجاز) حکایت یا عبارت کوتاه و خنده  آور که برای شا...توضیحات بیشتر
لعبا(عربی) (مؤنث اَلْعَب)، زیباترین.توضیحات بیشتر
لعبت(عربی) 1- زن زیبا روی و خوش اندام؛ 2- (در قدیم) هر چیز بسیار جالب و شگ...توضیحات بیشتر
لعیا(معرب از عبری لیا = لیئه = خسته) 1- خسته؛ 2- (اَعلام) نام زن حضرت یعقو...توضیحات بیشتر
لقا(عربی) 1- (در قدیم) دیدار، ملاقات، چهره‌، صورت؛ 2- (در تصوف) پیدا شدن ...توضیحات بیشتر
لمیا(عربی، لمیاء) (مؤنث المی)، 1- زن گندمگون لب؛ 2- (اَعلام) نام یکی از زن...توضیحات بیشتر
لَنا(عربی) نصیب و بهره.توضیحات بیشتر
لی لی(مترادف لالا) لفظی که در جشن‌ها (عروسیها) برای ابراز شادی و انبساط خاط...توضیحات بیشتر
لیا(عبری) 1- (= لیئه)، خسته؛ 2- (اَعلام) دختر بزرگ «لابان» که یعقوبِ پیام...توضیحات بیشتر
لیان1- (در قدیم) درخشان، تابان؛ 2- فروغ آینه و تیغ؛ 3- فروغ و روشنایی که د...توضیحات بیشتر
لَیانا(لیان + ا (پسوند نسبت))، منسوب به لیان، ب لَیان.1-  ، 2- و 3-توضیحات بیشتر
لیدیا(فرانسوی) (= لیدی، لیدیه، لودیه) دولت پیشین در غرب آسیای صغیر، که به و...توضیحات بیشتر
لیلا(عربی) (مؤنث الیل) 1- درازترین و تارترین شب [صفتی برای زنان به لحاظ گی...توضیحات بیشتر
لیلوفر(= نیلوفر)، ( نیلوفر.توضیحات بیشتر
لیلی(عربی ـ فارسی) 1- منسوب به لیل، به معنی شبانه، شبانگاه، شبانگاهی؛ 2- (...توضیحات بیشتر
لَیلیا1- شب؛ 2- (در عربی) لیل؛ 3- [هزاورش LYLYA (در پهلوی) shap (شب)].توضیحات بیشتر
لیمعه(عربی، لَمیَعة) درخشان و روشن.توضیحات بیشتر
لَیِنا(عربی) (مؤنث الین) 1- نرم تر؛ 2- (به مجاز) مهربان تر، خوشخوتر.توضیحات بیشتر
اسامی دختر با ریشه های

نام های دخترانه و پسرانه شروع شده با