Ooma
انتخاب نام دختر و پسر
اسم دختر با غ همراه با معنی
نام معنی مشاهده
غدیره(عربی، غَدیرَة) گیسوی بافته و آویخته.توضیحات بیشتر
غزال(عربی) 1- نوعی آهوی ظریف اندام و بسیار تندرو با چشمان درشت سیاه؛ 2- (د...توضیحات بیشتر
غزاله(عربی) 1- (در قدیم) نوعی آهو برهی ماده؛ 2- (به مجاز) آفتاب، چشمهی آفتا...توضیحات بیشتر
غزل(عربی) 1- (در ادبیات) نوعی شعر، شعر عاشقانه؛ 2- (در موسیقی ایرانی) هر ...توضیحات بیشتر
غنچه1- (در گیاهی) گلی که شکفته نشده و هنوز گلبرگ‌ها و کاسبرگ‌هایش فشرده و ...توضیحات بیشتر
اسامی دختر با ریشه های

نام های دخترانه و پسرانه شروع شده با