Ooma
انتخاب نام دختر و پسر
اسم دختر با ط همراه با معنی
نام معنی مشاهده
طاووس(معرب از آرامی) 1- پرنده‌ای از خانوادهی کبک که پرهای رنگارنگ و زیبا دا...توضیحات بیشتر
طاهره(عربی) 1- (مؤنث طاهر)، زن پاک از پلیدی و عیوب. + ( طاهر. 1- ، 2- و3- ؛...توضیحات بیشتر
طراوت(عربی) 1- تر و تازگی؛ 2-(در قدیم) (به مجاز) سامان و رونق.توضیحات بیشتر
طریفه(عربی) (مؤنث طریف) (در قدیم) نو، تازه).توضیحات بیشتر
طلا(عربی) 1- زر، فلزی زرد رنگ و قیمتی؛ 2- (در گفتگو) (به مجاز) هر شیئی یا...توضیحات بیشتر
طلایه(عربی) (به مجاز) نشانه یا جلوهی نخستین از هر چیز که پیش از دیگر نشانه‌...توضیحات بیشتر
طلعت(عربی) (در قدیم) چهره، روی.توضیحات بیشتر
طلوع(عربی) 1- دمیدن و برآمدنِ خورشید و مانند آن؛ 2- (به مجاز) ابتدای روز؛ ...توضیحات بیشتر
طلیعه(عربی) (به مجاز)، طلایه. ( طلایه.توضیحات بیشتر
طناز(عربی) 1- ویژگی زن یا دختری که ظاهری زیبا و حرکات و رفتاری دلنشین و هم...توضیحات بیشتر
طنین(عربی) 1- انعکاس صوت، پژواک؛ 2- حالتی از صدا که دارای تأثیر و نفوذ باش...توضیحات بیشتر
طوبی(معرب از عبری) 1- خیر، شادی، سعادت، بهشت؛ 2- درختی در بهشت؛ 3- (مؤنث ا...توضیحات بیشتر
طوعه(عربی) 1- اطاعت، فرمانبری؛ 2- (اَعلام) نام زنی که مسلم ابن عقیل به خان...توضیحات بیشتر
طهورا(عربی) 1- از واژه‌های قرآنی (و انزلنا من السماء ماء طهورا) به معنی پاک...توضیحات بیشتر
طیبه(عربی) (مؤنث طیب)، ی طیب.توضیحات بیشتر
اسامی دختر با ریشه های

نام های دخترانه و پسرانه شروع شده با