Ooma
انتخاب نام دختر و پسر
اسم دختر با ص همراه با معنی
نام معنی مشاهده
صابره(عربی) (مؤنث صابر)، ( صابر. 1- ، 2- و 3-توضیحات بیشتر
صابرین(عربی) (جمع صابر)، ( صابر. 1- ، 2- و 3-توضیحات بیشتر
صاحبه(عربی) (مؤنث صاحب)، ( صاحب 1- ، 3- ، 4- و 5-توضیحات بیشتر
صالحه(عربی) (مؤنث صالح) (زنِ صالح). ( صالح 1- ، 2-توضیحات بیشتر
صائبه(عربی، صائبَة) (مؤنث صائب) ) صائب 1- .توضیحات بیشتر
صائمه(عربی) (مؤنث صائم) (در قدیم) آنکه روزه میگیرد، روزه‌گیر، روزه‌دار.توضیحات بیشتر
صبا(عربی) 1- نسیم ملایم و خنکی که در برخی نواحی از طرف شمال شرق میوزد در ...توضیحات بیشتر
صباح(عربی) 1- (در قدیم) بامداد، صبح در مقابلِ مَسا؛ 2- (به مجاز) روز.توضیحات بیشتر
صبرا(عربی ـ فارسی) [صبر = بردباری کردن در برابر سختی‌ها و ناملایمت‌ها، شکی...توضیحات بیشتر
صبری(عربی ـ فارسی) (صبر + ی (پسوند نسبت))، 1- منسوب به صبر؛ 2- (به مجاز) ص...توضیحات بیشتر
صبریه(عربی) (صبر + ایه (پسوند نسبت))، 1- منسوب به صبر؛ 2- (به مجاز) صبور و ...توضیحات بیشتر
صبور(عربی) 1- آنکه در برابر سختیها و رنج‌ها بردبار است، صبر کننده، شکیبا؛ ...توضیحات بیشتر
صبورا(عربی ـ فارسی) (صبور + ا (الف نسبت یا تعظیم))، به معنی بردبار، صبور.توضیحات بیشتر
صبوره(عربی ـ فارسی) (صبور + ه (نسبت))، 1- منسوب به صبور؛ 2- (به مجاز) صبور ...توضیحات بیشتر
صبیحه(عربی) (مؤنث صَبیح)، ( صَبیح.توضیحات بیشتر
صبیه(عربی) به گونه‌ احترام آمیز به معنی دختر (فرزند).توضیحات بیشتر
صحرا(عربی، صحراء) 1- (در جغرافیا) بیابان؛ 2- محلی خارج از منطقه  ی مسکونی،...توضیحات بیشتر
صداقت(عربی) 1- راستی و درستی؛ 2- (در عرفان) نزد اهل سلوک پایداری دل در وفا ...توضیحات بیشتر
صدر(عربی) 1- جایی در مجلس که مخصوص نشستن بزرگان است و معمولاً روبروی درِ ...توضیحات بیشتر
صدری(عربی ـ فارسی) (صدر + ی (پسوند نسبت))، 1- منسوب به صدر، مربوط به صدر (...توضیحات بیشتر
صدف(عربی) 1- نام عمومی نرم‌تنان دو کفه‌ای و نوعی خاص از آنها؛ 2- (در قدیم...توضیحات بیشتر
صدیقه(عربی) 1- (مؤنث صدیق)،   صدیق. 1- ،2- و 3-  ؛ 2- 1) (اَعلام) لقب حضرت ...توضیحات بیشتر
صراحی(عربی) 1- (در قدیم) ظرف شراب، ظرف شیشه‌ای شراب؛ 2- (در قدیم) (به مجاز)...توضیحات بیشتر
صغری(عربی) 1- (مؤنث اصغر)، کوچک، کوچکتر؛ 2- (اَعلام) فاطمهی صغری: دختر علی...توضیحات بیشتر
صفا(عربی) 1- داشتن رفتار و کرداری همراه با دوستی و صمیمیت، یکرنگی، خلوص و...توضیحات بیشتر
صفورا(معرب از عبری) (اَعلام) نام زوجهی حضرت موسی(ع) و دختر حضرت شعیب(ع).توضیحات بیشتر
صَفیا(عربی) (= صَفیه)،   صَفیه 1-.توضیحات بیشتر
صفیه(عربی) 1- (مؤنث صفی)،( صفی. 1- ، 2- و 3-  ؛ 2- (اَعلام) نام چند تن از ...توضیحات بیشتر
صمیمه(عربی) (مؤنث صَمیم) 1- صمیمی؛ 2- خالص، ناب؛ 3- اصیل.توضیحات بیشتر
صنم(عربی) 1- (به مجاز) (شاعرانه) بت، شخص زیبا رو، معشوق زیبارو؛ 2- (در عر...توضیحات بیشتر
صنوبر(عربی، صَنَوبر، معرب از یونانی) (در گیاهی) نام چند نوع گیاه درختی از خ...توضیحات بیشتر
صوفیا(عربی ـ فارسی) (صوفی + ا (پسوند نسبت))، منسوب به صوفی، ( صوفی.توضیحات بیشتر
صوفیه(عربی) 1- (در تصوف) پیروان طریقه و مسلک تصوف، اهل تصوف، متصوفه؛ 2- (اَ...توضیحات بیشتر
صونا(عربی ـ فارسی) (صون + ا (پسوند نسبت))، 1- منسوب به صون؛ 2- خویشتن داری...توضیحات بیشتر
صهبا(عربی) (= صَهباء) (مؤنث اصهب)، 1- سرخ و سفید؛ 2- (در قدیم) شراب انگوری...توضیحات بیشتر
اسامی دختر با ریشه های

نام های دخترانه و پسرانه شروع شده با