Ooma
انتخاب نام دختر و پسر
اسم دختر با د همراه با معنی
نام معنی مشاهده
دالیانوعی از گلِ کوکب.توضیحات بیشتر
دانیاگشنیز؛ نام هندی کزبره.توضیحات بیشتر
دایانا(دایا (زر سرخ و طلا) + پسوند اسم سازِ ( نا)) 1- به معنی مثل زر سرخ؛ 2-...توضیحات بیشتر
درافشان(عربی ـ فارسی) 1- آن که مروارید میافشاند؛ 2- (به مجاز) بخشنده؛ 3- (به ...توضیحات بیشتر
درخشان1- دارای درخشش، روشن و تابان، درخشنده؛ 2- (به مجاز) جالب توجه و چشم گی...توضیحات بیشتر
درخشنده(صفت فاعلی از درخشیدن)، 1- دارای درخشش و تلألؤ؛ 2-روشن و تابان.توضیحات بیشتر
دردانه(عربی ـ فارسی) 1- (به مجاز) بسیار محبوب و گرامی، عزیزکرده، ناز پرورده؛...توضیحات بیشتر
درسا(عربی ـ فارسی) (دُر= مروارید، لؤلؤ + سا (پسوند شباهت))، 1- شبیه به دُر...توضیحات بیشتر
درنا(ترکی) پرندهی آب چرِ بزرگ، وحشی و حلال گوشت، کُلنگ.توضیحات بیشتر
درناز/dānā/توضیحات بیشتر
دریا1- (در جغرافیا) تودهی بسیار بزرگی از آب، دریاچه، رود بزرگ؛ 2- (به مجاز...توضیحات بیشتر
درین(عربی ـ فارسی) (دُر + ین (پسوند نسبت)) 1- از دُر، ساخته شده از دُر؛ 2-...توضیحات بیشتر
دریه(عربی ـ فارسی) (دُر + ایه (پسوند نسبت))، مانند دُر، درخشان، روشن.توضیحات بیشتر
دل آرا1- موجب آرامش و شادی دیگران؛ 2- (در قدیم) محبوب، معشوق؛ 3- (اَعلام) نا...توضیحات بیشتر
دل افروز(به مجاز) مایهی شادی و خوشی دل، محبوب و خوشایند؛ (در قدیم) شاد و خرم، ...توضیحات بیشتر
دلارام(به مجاز) موجب آرامش خاطر، محبوب، معشوق، با آسودگی خاطر.توضیحات بیشتر
دلبر(به مجاز) دارای زیبایی، جذابیت و توانایی جلب عشق و علاقهی دیگران؛ معشو...توضیحات بیشتر
دلبند1- (به مجاز) عزیز و دوست داشتنی؛ 2- (در قدیم) معشوق، اسیر کنندهی دل، ج...توضیحات بیشتر
دلدار(به مجاز) 1- معشوق و محبوب؛ 2- (در قدیم) مهربان، با محبت؛ 3- (در تصوف)...توضیحات بیشتر
دلشادخوشحال و شادمان، در حال شادمانی.توضیحات بیشتر
دلناز(دل + ناز = نوازش)، نوازشِ دل، دلنواز.توضیحات بیشتر
دلنواز1- (به مجاز) مایهی آرامش دل، ‌آرامش بخش؛ 2- (در قدیم) نوازشگر، مهربان ...توضیحات بیشتر
دلنیا(کردی) 1- آسوده خاطر، مطمئن، فارغ البال؛ 2- اطمینان، تضمین.توضیحات بیشتر
دلیله(عربی) 1- راهنما، هدایت کننده، 2- (اَعلام) (در تورات) (به معنی معشوقه)...توضیحات بیشتر
دنا(اَعلام) 1) قسمتی از کوهستان شمال غربی فارس که قله‌ای معروف به همین نا...توضیحات بیشتر
دنیا(عربی) (در نجوم) کیهان؛ جهان، گیتی.توضیحات بیشتر
دنیز(ترکی) دریا، بحر.توضیحات بیشتر
دیانا1- (اوستایی) نیکی رسان، نیکویی بخش؛ (در اسطوره‌های رومی) الههی ماه، جن...توضیحات بیشتر
دیبا(= دیباه) (در قدیم) نوعی پارچهی ابریشمی معمولاً رنگین.توضیحات بیشتر
دیلان(کردی) 1- رقص گروهی، نوعی آهنگ؛ 2- نام منطقه‌ای در کردستان.توضیحات بیشتر
دینا1- داور، داوری؛ 2- ‌(در اوستایی) دین؛ 3- (در عبری) (= دینه) انتقام یاف...توضیحات بیشتر
اسامی دختر با ریشه های

نام های دخترانه و پسرانه شروع شده با