Ooma
انتخاب نام دختر و پسر
اسم دختر با ت همراه با معنی
نام معنی مشاهده
تاباندارای نور و روشنی، درخشان، روشن.توضیحات بیشتر
تابنده(صفت فاعلی از تابیدن)، آنچه میتابد و نورافشانی میکند، درخشان.توضیحات بیشتر
تاراستاره، کوکب، مردمک چشم.توضیحات بیشتر
تالین(اَعلام) پایتخت کشور استونی، برکنارهی جنوبی خلیج فنلاند از بندرهای عمد...توضیحات بیشتر
تامارا1- (عبری) درخت خرما؛ 2- (اَعلام) نام عروس یهودا [چهارمین پسر حضرت یعقو...توضیحات بیشتر
تامیلا(عربی) 1- (مصدر باب تفعیل) از روی امیدواری، امیدوارانه؛ 2- در برخی منا...توضیحات بیشتر
تانیادر گویش خراسانی به معنی توانستن (؟).توضیحات بیشتر
تبرّک(عربی) 1- مبارک بودن، مبارکی، خجستگی، خوش یمنی؛ 1- برکت گرفتن.توضیحات بیشتر
تبسّم(عربی) 1- لبخند، خندهی بدون صدا؛ 2- (در قدیم) (به مجاز) درخشیدن.توضیحات بیشتر
تحسین(عربی) ستودن و تمجید کردن، مورد ستایش قرار دادن، آفرین گفتن و نیک شمرد...توضیحات بیشتر
تحفه(عربی) 1- هدیه؛ 2- (در گفتگو) (به مجاز) شخص بسیار ارزشمند.توضیحات بیشتر
ترانه1- (در موسیقی) شعری متشکل از چند بیت مقفا و هم‌سان از نظر تعداد هجاها ...توضیحات بیشتر
ترلان1- (در ترکی) مرغی از جنس باز شکاری را گویند؛ 2- (در کردی) 1) به معنی ز...توضیحات بیشتر
ترمهنوعی پارچه (قیمتی) از جنس کرک، پشم، یا ابریشم با نقش‌های بته جقه، اسلی...توضیحات بیشتر
ترنج1- (در گیاهی) بالنگ؛ 2- طرحی (در قدیم) مرکّب از طرح‌های اسلیمی و گل و ...توضیحات بیشتر
ترنّم(عربی) 1- خواندن شعر، ترانه، و مانند آنها به حالت موسیقایی و معمولاً ب...توضیحات بیشتر
تسنیم(عربی) 1- از ریشهی «سنم» در لغت به معنای «بزرگ شدن کوهان شتر» و نیز «ب...توضیحات بیشتر
تکتم1- نام چاه زمزم؛ 2- (اَعلام) نام مادر امام رضا (ع). [مرحومِ دهخدا معتق...توضیحات بیشتر
تلما(عربی) گندمگون.توضیحات بیشتر
تلّی(ترکی) 1- موهای پر پشت و بلند، دختری که گیسوی بلند و زیبا دارد، زلف دا...توضیحات بیشتر
تمنا(عربی) 1- آرزو؛ 2- خواستن چیزی معمولاً همراه با فروتنی و تواضع.توضیحات بیشتر
تندیس1- مجسمه؛ 2- (در قدیم) بت، تصویر برجسته، تمثال؛ 3- (به مجاز) زیباروی.توضیحات بیشتر
توار1- (در کردی) پرنده؛ 2- نوعی ریسمان؛ 3- (اعلام) 1) (توارکوه) نام کوهی د...توضیحات بیشتر
توتیا1- از آبزیان دریایی که در بستر دریا زندگی میکند؛ 2-نوعی ماده شیمایی که...توضیحات بیشتر
توران(در پهلوی، turān )، (تور = پسر فریدون + ان (پسوند نسبت)) (اَعلام) 1) س...توضیحات بیشتر
توران دخت(توران+ دخت = دختر)، 1- دختر تورانی؛ 2- (اَعلام) نام دختر خسرو پرویز ک...توضیحات بیشتر
تَهانی(عربی) (در قدیم) تهینت گفتن به یکدیگر.توضیحات بیشتر
تهمینه[مرکب از «تهم» به معنی نیرومند و قوی + «ینه»/ ine ـ/ پسوند نسبت)] 1- م...توضیحات بیشتر
تیام(لُری) 1- چشمانم؛ 2- (به مجاز) عزیز و گرامی.توضیحات بیشتر
تینا1- (در زند و پازند) گل سرخ ؛ 2- (در عربی) طین.توضیحات بیشتر
اسامی دختر با ریشه های

نام های دخترانه و پسرانه شروع شده با