Ooma
انتخاب نام دختر و پسر
اسم پسر با ی همراه با معنی
نام معنی مشاهده
یادگار1- آنچه از کسی یا چیزی باقی میمانَد و خاطرهی او را در اذهان زنده نگه‌م...توضیحات بیشتر
یارالله(فارسی ـ عربی) دوست خدا.توضیحات بیشتر
یاسان(دساتیر) 1- از برساخته‌های فرقهی آذرکیوان؛ 2- (اَعلام) یاسان را نام پی...توضیحات بیشتر
یاسر‌(عربی) 1- شترکُش که گوشت قسمت کند؛ 2- آسان؛ 3- چپ، طرف چپ؛ 4- (اَعلام...توضیحات بیشتر
یاسین(عربی) (اَعلام) (= یس) سورهی سی و ششم از قرآن کریم، دارای صدو هشتاد و ...توضیحات بیشتر
یاشا(ترکی) به معنی زنده باد!، آفرین!.توضیحات بیشتر
یاشار(ترکی) جاویدان، همیشه زنده.توضیحات بیشتر
یاقوت(معرب از فارسی یاکند) 1- (در علوم زمین) سنگِ قیمتی از ترکیبات آلومین ک...توضیحات بیشتر
یاوریاری دهنده، کمک کننده.توضیحات بیشتر
یحیی(عبری) 1- به معنی «تعمید دهنده»؛ 2- (اَعلام) 1) نام پسر زکریّا از پیام...توضیحات بیشتر
یدالله(عربی) 1- دست خدا؛ 2- (به مجاز) قدرت خداوند. (برگرفته از قرآن کریم، آی...توضیحات بیشتر
یزدان1- خداوند، ایزد؛ 2- (در ادیان) در مذاهب ثنوی، خدای خیر و نیکی، ایزد مق...توضیحات بیشتر
یعقوب(عبری) 1- به معنی «پاشنه را میگیرد»؛ 2- (اَعلام) 1) پیامبر یهود و نیای...توضیحات بیشتر
یمین(عربی) 1- (در قدیم) راست، سمت راست، در مقابلِ یسار؛ 2- دست راست انسان؛...توضیحات بیشتر
یوسف(عبری) 1- به معنی «خواهد افزود»؛ 2- (اَعلام) 1) سورهی دوازدهم از قرآن ...توضیحات بیشتر
یوسف رضا(عبری ـ عربی) از نام‌های مرکب، یوسف و رضا.توضیحات بیشتر
یونا(عبری) 1- به معنی «خداوند میدهد»؛ 2- (اَعلام) نام دیگر حضرتِ یونس(ع). ...توضیحات بیشتر
یونس(سریانی ؟) (اَعلام) 1) سورهی دهم از قرآن کریم، دارای صد و نه آیه؛ 2) ی...توضیحات بیشتر
اسامی پسر با ریشه های

نام های دخترانه و پسرانه شروع شده با