Ooma
انتخاب نام دختر و پسر
اسم پسر با ق همراه با معنی
نام معنی مشاهده
قادر(عربی) 1- دارای قدرت، توانا؛ 2- از نام‌ها و صفات خداوند.توضیحات بیشتر
قاسم(عربی) 1- (در قدیم) بخشکننده، مقسم؛ 2- (اَعلام) 1) قاسم ابن حسن: [حدود...توضیحات بیشتر
قانع(عربی) 1- آن که به دارایی خود یا آنچه در اختیار دارد، راضی است و بسنده...توضیحات بیشتر
قائد(عربی) 1- آن که جمعی از مردم را رهبری میکند، رهبر، پیش‌رو، پیشوا؛ 2- (...توضیحات بیشتر
قائم(عربی) 1- ایستاده، به حالت عمودی قرار گرفته؛ 2- (در ادیان) لقب امام دو...توضیحات بیشتر
قباد1- محبوب، شاه محبوب، سرور گرامی؛ 2- (اَعلام) 1) (در شاهنامه) پهلوان ای...توضیحات بیشتر
قدرت(عربی) 1- توانایی، توان، سلطه و نفوذ؛ 2- (در فلسفه قدیم) توانایی ویژهی...توضیحات بیشتر
قدرت الله(عربی) قدرت خداوند.توضیحات بیشتر
قدوس(عربی) (در قدیم) 1- پاک و منزه؛ 2- از نام  ها و صفات خداوند.توضیحات بیشتر
قدیر(عربی) 1- (در قدیم) توانا، قادر؛ 2- از نام‌ها و صفات خداوند.توضیحات بیشتر
قطب الدین(عربی) 1- محور آیین و کیش؛ 2- (اَعلام) 1) قطب‌الدین شیرازی: (= محمود ا...توضیحات بیشتر
قمرالزمان(عربی) 1- ماه دوران؛ 2- (اَعلام) نام یکی از اشخاص هزار و یک شب (الف لی...توضیحات بیشتر
قوام(عربی) استواری، استحکام.توضیحات بیشتر
قوام الدین(عربی) 1- موجب استواری و استحکام دین؛ 2- (اَعلام) نام چند تن اشخاص در ...توضیحات بیشتر
قهار(عربی) 1- نیرومند، پر زور؛ 2- (در قدیم) سلطه‌گر و غالب و چیره؛ 3- از ن...توضیحات بیشتر
قهرمان(معرب پهلوان)، 1- آن که در کار دشوار و مهمی مثل ورزش یا جنگ تلاش زیادی...توضیحات بیشتر
قَیس(عربی) 1- با خودنمائی و برازندگی راه رفتن، سختی، اندازه کردن، چیزی را ...توضیحات بیشتر
اسامی پسر با ریشه های

نام های دخترانه و پسرانه شروع شده با