Ooma
انتخاب نام دختر و پسر
اسم پسر با ص همراه با معنی
نام معنی مشاهده
صابر(عربی) 1- صبور، صبر کننده، شکیبا؛ 2- از نامهای خداوند؛ 3- (در تصوف) وی...توضیحات بیشتر
صاحب(عربی) 1- دارنده، مالک، دارا؛ 2- (منسوخ) سرور، آقا؛ 3- (در قدیم) هم‌نش...توضیحات بیشتر
صادق(عربی) 1- آن که گفتارش مطابق با واقعیت است، راستگو، راست و درست و راست...توضیحات بیشتر
صارم(عربی) (در قدیم) 1- شمشیر تیز؛ 2- قطع کننده، بُرنده.توضیحات بیشتر
صالح(عربی) 1- شایسته و درستکار، نیک، خوب، درست؛ 2-(در قدیم) دارای اعتقاد و...توضیحات بیشتر
صامت  (عربی) 1- خاموش، بی صدا، ساکت؛ 2- (در حالت قیدی) در حال سکوت؛ 3- (در...توضیحات بیشتر
صانع(عربی) 1- سازنده، آفریننده؛ 2- (در قدیم) صنعت‌گر؛ 3- آفریدگار، خداوند.توضیحات بیشتر
صائب1- (در قدیم) راست و درست؛ 2- (اَعلام) صائب تبریزی: [قرن 11هجری] شاعر ا...توضیحات بیشتر
صبیح(عربی) 1- (در قدیم) (به مجاز) زیبا و شاد؛ 2- خندان و خوشحال.توضیحات بیشتر
صدرا(عربی ـ فارسی) (صدر + ا (پسوند نسبت))، 1- منسوب به صدر، ( صدر؛ 2- (اَع...توضیحات بیشتر
صدرالدین(عربی) 1- پیشوای دین (اسلام)؛ 2- لقبی است که به بعضی از علمای اسلام دا...توضیحات بیشتر
صدرالله(عربی) 1- (به مجاز) کسی که برتری و مهتری او از سوی خداست؛ 2- (به تعبیر...توضیحات بیشتر
صدیق(عربی) 1- (در تصوف) بندهی خاص خداوند؛ 2- (در قدیم) بسیار راستگو و درست...توضیحات بیشتر
صفدر(عربی ـ فارسی)1- صف‌شکن؛ 2- (به مجاز) شجاع و دلیر؛ 3- (اَعلام) از القا...توضیحات بیشتر
صفی(عربی) 1- (در قدیم) خالص و یگانه (دوست)؛ 2- برگزیده؛ صاف، پاک، روشن؛ 3...توضیحات بیشتر
صفی الدین(عربی) 1- خالص و پاک در دین، برگزیدهی دین؛ 2- (اَعلام) 1) صفی‌الدین ار...توضیحات بیشتر
صفی الله(عربی) 1- (در قدیم) برگزیدهی خداوند؛ 2- (اَعلام) لقب حضرت آدم(ع).توضیحات بیشتر
صلاح(عربی) 1- شایسته و مناسب بودن امری با در نظر گرفتن پیامدهای آن، مصلحت؛...توضیحات بیشتر
صلاح الدین(عربی)1- موجب نیکی دین و آیین؛ 2- (اَعلام) صلاح‌الدین ایوبی: (= یوسف ا...توضیحات بیشتر
صمد(عربی) 1- (در قدیم) آن که دیگران به او نیازمند هستند و او از دیگران بی...توضیحات بیشتر
صمصام(عربی) (در قدیم) شمشیر تیز و محکم.توضیحات بیشتر
صمیم(عربی) 1- (در قدیم) صمیمی؛ 2- اوج و نهایت شدت یا ترقی چیزی؛ 3- (در نجو...توضیحات بیشتر
صنعان(عربی) 1- صَنعان به تخفیف یاء (ی) منسوب به صنعا (نام شهری در یمن) است،...توضیحات بیشتر
صوفی(عربی) 1- (در تصوف) پیرو یکی از فرقه‌های تصوف، درویش؛ 2- (اَعلام) عبدا...توضیحات بیشتر
صولت(عربی) 1- فرّ و شکوه معمولاً ناشی از برتری کسی یا چیزی بر دیگران، هیبت...توضیحات بیشتر
صهیب(عربی) (مصغر اَصْهَب)، 1- سرخ و سفید به هم آمیخته؛ 2- آن که موهای سرخ ...توضیحات بیشتر
صیام(عربی) 1- (در قدیم) روزه گرفتن، روزه؛ 2- (در عرفان) صوم، امساک از خورد...توضیحات بیشتر
اسامی پسر با ریشه های

نام های دخترانه و پسرانه شروع شده با