Ooma
انتخاب نام دختر و پسر
اسم پسر با ج همراه با معنی
نام معنی مشاهده
جابر(عربی) 1- شکسته بند؛ 2- ستمگر، ستمکار، جبار؛ 3-(در لاتین) Jeber یا jab...توضیحات بیشتر
جاماسب(اوستایی، jāmāspa) 1- به معنای دارای اسب درخشان؛ 2- (اَعلام) نام برادر...توضیحات بیشتر
جامی(جام + ی (پسوند نسبت))، 1- منسوب به جام؛ 2- (اعلام) 1) نورالدین ابوالب...توضیحات بیشتر
جانبخش1- ویژگی آنکه موجب شادی، آرامش و تازگی روح میشود و لذت بخش و خوشایند ا...توضیحات بیشتر
جاوید1- (= جاویدان)، جاویدان؛ 2- (اَعلام) نام مستعار حسین راثی زاده شاعر و ...توضیحات بیشتر
جاویدانهمیشگی، ابدی، به طور همیشگی، تا ابد.توضیحات بیشتر
جاهد(عربی) جهد کننده، کوشا، ساعی.توضیحات بیشتر
جبار(عربی) 1- از صفات خداوند؛ 2- یکی از صورت‌های فلکی؛ 3- پادشاه و حاکمی ک...توضیحات بیشتر
جبرائیل(عبری) (= جبریل، جبرئیل) 1- بندهی خدا، مرد خدا؛ 2- (اَعلام) در فرهنگ ا...توضیحات بیشتر
جعفر(عربی) 1- جوی، رود؛ 2- ناقهی پر شیر؛ 3- (اَعلام) 1) ابوعبدالله جعفر اب...توضیحات بیشتر
جعفر صادقجعفر: در لغت به معنای رود و رودخانه است  و نیز بمعنای جوی پرآب و جویبا...توضیحات بیشتر
جلال(عربی) 1- بلند پایگی، عظمت، بزرگی؛ 2- از صفات خداوند که به مقام کبریای...توضیحات بیشتر
جلال الدین(عربی) 1- شکوه و عظمت دین؛ 2- (اَعلام) 1) مولانا جلال‌الدین محمّد بلخی...توضیحات بیشتر
جلیل(عربی) 1- بلند مرتبه، بزرگوار؛ 2- بزرگ، شکوهمند؛ 3-از نام‌ها و صفات خد...توضیحات بیشتر
جمال(عربی) 1- زیبایی؛ 2- (به مجاز) مایهی زیبایی و زینت بخش؛ 3- (در تصوف) ج...توضیحات بیشتر
جمال الدین(عربی) 1- زیبایی در دین؛ 2- نیکویی در دین؛ 3- آن که در چهره‌اش زیبایی ...توضیحات بیشتر
جمشید1- به معنای جم درخشان یا جم شاه؛ 2- (اَعلام) آخرین شاه پیشدادی در داست...توضیحات بیشتر
جمیل(عربی) 1- زیبا؛ 2- (به مجاز) شایسته، بایسته، نیکو، خوب.توضیحات بیشتر
جنید(عربی)1- به معنای سرباز و لشکری؛ 2- (اَعلام) 1) جُنید بغدادی [قرن 3 هج...توضیحات بیشتر
جواد(عربی)1- بخشنده، با سخاوت؛ 2- از نام‌ها و صفات خداوند؛ 3- (اَعلام) لقب...توضیحات بیشتر
جوان1- آن که زمان زیادی از عمرش نگذشته است، کم سن و سال؛ 2- (به مجاز) شادا...توضیحات بیشتر
جوانشیر1- شیر جوان؛ 2- کنایه از جوان زورمند و دلیر.توضیحات بیشتر
جوانمرد(به مجاز) دارای خصلت‌های نیک و پسندیده مانند بخشندگی، گذشت، دلیری و کم...توضیحات بیشتر
جهاد(عربی) 1- در راه دین جنگیدن؛ 2- پیکار، مبارزه؛ 3- کوشیدن، تلاش.توضیحات بیشتر
جهان بخش1- (به مجاز) ویژگی آن که جهان تحت سلطهی اوست و میتواند آن را به کسی بب...توضیحات بیشتر
جهان بین1- ویژگی آن که جهان را میبیند؛ 2- (در قدیم) (به مجاز) چشم و دیده؛ 3- (...توضیحات بیشتر
جهاندار1- جهان دارنده؛ 2- نگهبان جهان؛ 3- پادشاه؛ 4- مدبرِ امور جهان؛ 5- (به ...توضیحات بیشتر
جهانگردآن که به کشورها و نواحی مختلف جهان سفر می  کند، سیاح، گردش  گر.توضیحات بیشتر
جهانگیر1- جهان گشا؛ 2- بسیار مشهور در همهی جهان؛ 3-فراگیرندهی عالم؛ 4- (اَعلا...توضیحات بیشتر
اسامی پسر با ریشه های

نام های دخترانه و پسرانه شروع شده با