Ooma
پرسش (1401/11/05):

یه مدته وقتی خواب میرم

همون لحظه که خواب میرم احساس میکنم یکی منو گرفته،یا افتاده روم نمیذاره تکون بخورم
بدنم هم حالت مور مور میشه(، حس میکنم یه چیز خیلی سنگین داغ روی منه)
بین حالت خواب و بیداریه، تو اون حالت هم میفهمم چه اتفاقی افتاده(منظورم اینه خواب نیستم) تندتند بسم الله میگم، یا خودمو بزور تکون میدم تا بره
من و پسرم دوتای تو اتاق میخوابیم
وقتی این اتفاق میفته در اتاق و باز میذارم
چون وقتی بسته اس این اتقاق میفته
نمیدونم شایدبخاطر فشار عصبیه همون بختک
یا اینکه جن چیزی هست
چون دیشب احساس کردم دیدمش
ولی خیلی تاریک بود و صورتش سیاه
نمیدونم شایدم توهم میزنم
نگار
نگار جان تو اتاقی ک میخوابی بالا سرت قرآن بزار
هرشب قبل خواب ایت الکرسی بخون
سوره جن رو سعی کن شبا بخونی ،نترس چیزی نیس بعضیا میگن منشا عصبیه بعضیام میگن بختکه
چشم عزیزم
آخه تقریبا هرشب اینجوری میشم
مامان بزرگم نون و چاقو میذاشت بالاسر کسی ک بختک میومد سراغش
خواهرم داشت رفت بعد اینکه گذاشت
قران آیه الکرسی بخون
خیلی بده
اصلا راضی نمیشم بخوابم
جون میترسم باز بیاد
بعضی وقتا احساس میکنم روحم میخواد از بدنم جدا بشه
حس میکنم یه انرژی داره و اون انرژی روحمو میخواد از بدنم خارج کنه
نه عزیزم
طپش قلب گرفتم
چه ترسناک 🥺🥺
خیلی بده
من بزور تکون. میدم بدنمو
بعد به پهلو میخوابم تا شاید بره
ولی دوباره میاد
جندین بار این اتفاق میفته
دقت نکردم صدای سوت مانند میاد
هانا جان
من همیشه موقعی ک خوابم اینجوری میشم
مخصوصا وقتی تنها باشم
بالا سرم قرآن میزارم همیشه خداروشکر ی مدته راحت شدم
خواهر منم مثل شما بود میگفت حتی اومدنشم میبینم ولی چهرشو نمیتونم ببینم
رو پا یا دستش نشونه هم میموند بعضی وقتا
به نظر من جای خوابتو عوض کن
تو خونه شمع سفید روشن کن و بزار تا آخر بسوزه وسطاس خاموشش نکن
عزیزم منم مث شمام چند ماهه درگیرشم منک ۲روز پیش رفتم پیش دعا نویس🥺
به نظر من جای خوابتو عوض کن
تو خونه شمع سفید روشن کن و بزار تا آخر بسوزه وسطاس خاموشش نکن
چشم عزیزم
قبل خواب خیلی صلوات میفرستم یا سوره
آیتالکرسی
چون. چله برداشتم
هرشب میخونم

میدونی من به چی فکر میکنم رقیه جان
میگم شاید آدم. بدی هستم
این میاد سراغم
😔

اصلا خاب ندارم از ترس اینکه این حس تجربه کنم باز دیشب تا صب ۴ساعت خاببدم یجور شده از خاب شب فراریم
چشم عزیزم
قبل خواب خیلی صلوات میفرستم یا سوره
آیتالکرسی
چون. چله برداشتم
هرشب میخونم

میدونی من به چی فکر میکنم رقیه جان
میگم شاید آدم. بدی هستم
این میاد سراغم
😔

تازگیا هرشب میاد سراغم
تپش قلب میگرم بدنم بی حس میشه ...احساس مرگ میکنم ...
یاخدا چ وحشتناک 😶
نون و چاقو‌بذار زیر بالشتت قرانم بذار بالاسرت امتخانش کن
به ادم خوبو بد بودن ربطی نداره عزیز دل
آره ترسناکه
ولی من عادت کردم
فقط نمیتونم بدنمو حرکت بدم ازین میترسم
و اینکه حس میکنی میخواد روحتو دربیاره از بدنت
منم الان برم یه قرآن کوچک بیارم شاید تاثیر داشت

برو پیش دعا نویس منم عتقاد نداشتم ب دعا ببین چکار کرده باهام ک ۲روز پیش متوسل ب دعا نویس شدم با پای خودم رفتم
شوهرت کجاست اونم حس میکنه تو اذیت میشی؟
من تاحالا ندیده بودمش
دیشب دیدمش
خیلی سیاه بود
روی من افتاده بود
لباسشم سیاه بود
نمیدونم شاید توهم بود
یاشایدم واقعا دیدمش
من قران هر چی سوره ایه بگی انجام دادم...یکی گف اب نمک بزار یکی گف چاقو سنجاق...دعای حرز امام جواد....هر کاری بگی کردم بی نتیجه
چشم عزیزم امتحان میکنم
نمیترسی
تو ک اینجور میگی من وحشت میکنم
بختک که موجود نیست یه نوع فلج خوابه که بدن چندلحظه کنترل عظلانی رو ازدست میده،قبل خواب زیادفکرمنفی نکن،شباهم زیادغذانخور چون تاثیرداره توخواب
چی گفت دعانویسه
دقیقا مثل من؟
گف سنگینی روت افتاده تا نگاهم کرد گفت استرس بی قراری داری بهم ۲تا دعا داده
من ب حدی حالم بد ک احساس میکنم مشکل روحی گرفتم
بالاسرت هم قرآن و نمک بذار،یه ایةالکرسی هم بخون
منم بخدا
انگار منتظره نا من خواب برم بیاد
همون لحظه اول که خواب میرم میاد سراغم
حالا شما دیدیش من تو حالت خاب بیدار پشت سرم باهام حرف میزنه هراسون پامیشم
نگارجان ای کاش این تاپیکو صبح میدیم
اخه ۱۲شب 🥲
آفرین
حس میکنم. به چیز سنگین گذاشتن رو. قلبم
سنگینی میکنه
بهر کی هم میکم فکر میکنن دیونه شذم یا تبهم زدم
من از خرداد ماه اینطور شدم خیییلی رو زندکیم خودم تاثیر گذاشت
از شبا بیزار شدم برقا میخاد خاموش بشه عزا میگرم ..خاب شب بهم حروم شده از ترس خابیدن ک بیاد سراغم نمیخابم
ن عزیزم چرا ادم بدی باشی،تو ی قران کوچیک بزار بالا سرت
دیشب تا صب من فقط ۴ساعت خابیدم الانم منگ خابم اما استرس گرفتم ب خاب
بزار همسرت کنارت باشه بغلش کن شاید تاثیر داشته باشه
وای انقد بیدارش میکنم نصف شب بدبخت اونم خول کردمش
من خواهرشوهرم تو خواب اینطور میشه چشاش حالت نیم باز داره هی صدا میره یکی بیدارش کنه بیدارش کنی خوب میشه نکنی خیلی اذیت میشه بعد اینکه اصلا نمیتونه تکون بخوره میگه صدا هارو میشنوم ک میگین باز اینطور شد یا بیدارش کنین ولی نمیتونم چشامو باز کنم یا خودمو تکون بدم
باشه فریده جان
نمیدونم شاید بخاطر مشکلی که دارم اعتماد بنفسم خیلی اومده پایین
خودمو. بدترین و زشترین آدم روی زمین میبینم
خیلی بدبین شدم
میگم شاید چون. بدم و نماز نمیخونم میاد سراغم
و بختک نیس
یه جیز دیگه اس
😔
بایدمنم برم
نه خبر نداره
حالا یا بختک هستش یا همزاد
خب بگو بهش بزار بدونه شاید کمکت کرد
الان رفتی پیش دعا نویس رفته بختک؟
برو حتمااا برو من چنددد ماه مقاومت دارم میکنم و اصلانم ب دعا عتقاد ندارم اما واقعا با پای خودم رفتم
آره ترسناکه
چون من بخودم تلقین میکنم که توهم بوده زیاد نمیترسم

پریسا جان من حتی آل هم دیدم
وقتی دخترمو باردار بودم😃
پریروز رفتم پیش دعا نویس چند تا کار گفت انجام بدم تکمیل نکردمش هنوز ..ولی دیشب باز همون حالت بودم دیگه ۶صب پاشدم برقا روشن کذاشتم ک بشه بخابم
تا میخابم شرو میشه اصلا حس میکنم داره جونمو میگره کاملا تجربه ای ک داشتی میدونم چیه
منم خیلی استرس دارم
خودمم فکر میکنم بخاطر استرس و فکرای منفیه
ترسناکه چیه میمیری زنده میشی منک واقعا یه ادم استرسی شذم تو زندکیم تاثیر گذاشته
باشه عزیزم
همزاد چیه
باورت میشه من کارم ب قرصای پرانول کشیده
قرصای تپش قلب دارم استفاده میکنم دیگه انقد حالم بد میشه من
دقیقا مثل من
واینکه میخوام داد بزنم تا بیان کمکم کنن نمیتونم
چقدم دکتر رفتم نوار قلب دادم همه سالم
الهی عزیزم
من درکت میکنم
همش میکم اخر دیونه میشم هر کسی هم باور نمیکنه حرفاتو😭
امشب حتما میذارم
من قبلنا کمتر
ولی تازگیا تقریبا هرشب
الان که فکر کردم یکی از دوستای منم همینطور بود میگفت همین که خوابم میبره یه چیز سیاه و بلند میاد جلو در اتاق وامیسته نگام میکنه فقط این طفلی هم هر شب با جیغ و داد از خونه فرار میکرد خواهرش میگرفتش
آخرش فک کنم واسش دعا گرفتن
منم هیچکی باور نمیکنه
دقیقا منم قبلا کم بود اما الان ۳ماهه زندگیم سیا شده هررشب وضعیت من این واقعا احساس میکنم دارم دیگه مشکل روانی میکرم
ای جانم ببخش منو😘
بخدا نمیخواستم بذارم
مجبور شدم
آدم وقتی از چیزی بترسه
حس میکنه کسی پشتشه
یا کسی آروم. باهاش حرف میزنه
من کاملا حسش میکنم تبهمم نی چن حسش کردم واقعی تو روحیم اثر گذاشت
این دوستم که میگم هرشب زیر بالشش هم قرآن میذاشت هم چاقو اما تاثیری نداشت
منم اینجوریم
هروقت خیلی ذهنم مشغول باشه وقت خواب اینجوری میشم
اول صدا سوت میاد بعد فلج میشم بیدارم اما فلج
منم همه اینا هر شب بالاسرم پوست سیر پیاز چاقو سنجاق یکی گف نقره بزار همه کار کردم
من چند ساله میخورم
نه بخاطر این موضوع
بخاطر ناراحتیای که دارم
تپش قلب گرفتم
چندساله میخورم
من انقدر تپش قلبم بالاس که تو بارداری
ازمن اکوی قلب جنین گرفتن
از متخصص قلب هم نامه کرفتم برای زایمان سزارین
من چند ساله میخورم
نه بخاطر این موضوع
بخاطر ناراحتیای که دارم
تپش قلب گرفتم
چندساله میخورم
من انقدر تپش قلبم بالاس که تو بارداری
ازمن اکوی قلب جنین گرفتن
از متخصص قلب هم نامه کرفتم برای زایمان سزارین
بچه ها به نظرم شبا حتما با وضو بخوابید و رو ب قبله. میتونید تو‌اتاقی ک قرار بخوابید قبل از خواب چند ایه از قران و با صدای بلند بخونید و اون زمان ک این حس و میاد سراغتون بسم الله الرحمان الرحیم بگین چندین بار
وای درکت میکنم خیلی وحشناکه

وای درکت میکنم خیلی وحشناکه

وای درکت میکنم خیلی وحشناکه

نه خدا نکنه عزیزم
بخدا راهی نبود ک نکرده باشم هر کسی هر چی میگه انحام میدم ....واقعا شبام شدن کابوس فکرش کن هر شب نخابی بیخابی بکشی روزا منگ خاب باشی
خدا نکنه عزیزم
خدا نکنه عزیزم
خدا نکنه عزیزم
خدا نکنه عزیزم
خدا نکنه عزیزم
خدا نکنه عزیزم
نه من تاحالا ندیده بودمش
فقط دیشب دیدمش
که سیاه بود و انگار روی من بود
چون احساس میگم یه چیز سنگین روی منه و. نمیذاره تکون بخورم یا نفس بکشم
نه من تاحالا ندیده بودمش
فقط دیشب دیدمش
که سیاه بود و انگار روی من بود
چون احساس میگم یه چیز سنگین روی منه و. نمیذاره تکون بخورم یا نفس بکشم
من دیگه
الهی عزیزم
من انقدر مشکل دارم
اگه بهت بگم
دیگه مشگل خودت یادت میره
من همش بسم الله میگم بزور میره😃
میگم این اگه خیلی طول بکشه اتفاقی نمیفته برامون؟
کندر هم خوبه میگن
دقیقا منم گلم اما همش فراموش کردم این موذل شده کل بدبختیام
حالا دعا گرفتم
گفتش تا ۱۰روز صبر کن
ببینم چطور میشه
قبل خواب خیلی صلوات میفرستم
یا آیت الکرسی میخونم و یا سوره های دیگه

من که وقتی این حس میاد سراغم
هرچی بسم الله میگم نمیره
باید بزور خودمو یه تکون بدم تا بره
نترس اگه بختک باشه ترس نداره بنظر من
فقط چیزای دیگه نباشه
بخاطر فشار عصبیه
میاد سراغمون
اووووه دقیقا منم هر چی بسم الله میکم نمیره
یا خدا یلحظه تو حس خوندن بودم برقا خاموش بود مشنبا افتاد صدا داد کرک و پرم ریخت، چراغ خوابو روشن گذاشتم🫣😶‍🌫️😮‍💨😪
عزیزم من شنیدم میگن اذان یا قران و بلند تو‌ خونه هاتون بخونید و وضو قبل خواب هم خیلی تاکیید میشه حالا اینا رو هم انجام بدین قران هم بزارین بالای سرتون ان شاالله رفع میشه
منم فشار عصبی دارم یعنی از این میتونه باشه؟
توکل بخدا
انشالله که میره
😃
🤣🤣🤣🤣
ن بابا
من حتی نوجون بودم هرشب یه خانوما میومد رو سرم نیگام میکرد
انقد کم محلی کردم بعد دوسال رف🤣🤣🤣🤣اینم الان یجوری عادی شده برام
🤣
فک کنم امشب همه چراغ روشن میخوابن🤣😂😂😂
وضو رو امتحان نکردم با قرآن بذارم بالای سرم
حتما امتحان میکنم
خدا نکشتت چب کردم از خنده😂😂😂😆😆😆😆
ولی بچه ها اینا بیشتر منشاش عصبی و استرسه ، باور کتید گاهی اگر برین پیش یه مشاور یا روانپزشک با یه قرص میبینید خیلی ارومتر شدین
آره میگن۹۰ درصد بخاطر فشار عصبیه
ببین پس من هر شب چی میکشم کاش مشمباااا بود
نگار؟ اتاق خابت عوض کن
من یبار تو عمرم مثل شما شدم واقعا ترسناکه
باور میکنی منم نمیترسم؟؟؟ 😃
فقط چون حس فلج شدن بهم دست میده ازین میترسم
وگرنه ترسی نداره بنظر من
🤣
من میکم الان میمیرم اشهدم میگم 🤣منم نمیترسم ولی واقعا رو عصاب روانم تاثیر بد گذاشت
لامصب وقتی ادم ب چیزای ترسناک فکر میکنه کل وسایل خونه قولنج میشکنن😅
خخخخخخخخخ🤣
اتفاقا میخوام برم پیش روانپزشک یا مشاور
نه بخاطر این موضوع
بخاطر اینکه یکم آرامش بگیرم
خیلی استرس دارم
استرس مثل خوره داره منو از بین میبره
بعضی وقتا دلم میخواد خودمو بکشم
انقدر که فشار زندگی رومه
🤣 مشمبا
نمیشه
آخه پارسال تو اون بکی اتاق بوذم بازم اینجور میشدم
باور کن اینکار باید اولین اولویتت باشه استرس خیلییی بده ادم یهو ب خودش میاد بعد میبینید چ فرصت هایی رو از دست داده
همه جارو میگرده تا پیدا نکنه اروم نمیگیگیره
پس خونت سنکین باید بری پیش دعا نویس
مثل خونه خواهرمینا، اون رفته بود پیش دعانویس گفته بود پشت خونتون احتمالا خرابه هست بخاطر اونه
دقیقا هم پشت خونشون خرابه هست
من وقتی میرم تو فکر از استرس زیادی یهو بخودم میام میبینم تمام پوست انگشتمو کندم
داره خونش میچکه
انقدر که میرم تو فکر دردشم حس نمیکنم
وقتی بخودم میام دردش تا مغزم میره
بخاطر همین تمام انگشتامو چسب میزنم تا نکنم و خوب بشه

منم ب دعا عتقاد ندارم نداشتم اما ۲روز پیش رفتم دعا نویس گفتم تورخدا مشکل من حل کن😂
وای آره🤣
الان یخچالمون داشت در میزد
عزیزممم😔 خواهش میکنم خودت ب خودت کمک کن نزار این استرس بمونه تو روحت حتما از یه مشاور کمک بگیر باور کن خیلی بهتر میشه اوضاع
انشالله که برطرف میشه
ولی بنظر من همون از استرسه
چشم حتما 💜
🤣
رفتی پیش دعا نویس هیچی بهش نگو
اول بگو برات سرکتاب بازکنه
تو اون مشکلت رو میگه
بعد دیدی میدونه
مشکلت رو. بکو
همون اول بهش نگو چه اتفاقی افتاده و. بخاطر چی رفتی پیشش
هیچی نگفتم اتفاقا ...گفتم سر کتاب میخام تا باز کرد گفت استرس شذید داری گفت یه سنکینی افتاد روت
پس دعانویس خوبی بوده
سلام
مقداری اسپند. نمک رو داخل یه کیسه فریزر بذار زیر تشک آیه الکرسی هم بالای سرتون من بیش از ۱۰سال این مشکل رو داشتم
حتی میدیمش و متوجه حضورش‌میشدم
همه میگفتن دیوونه ای
وای از ترس ر ی د م به خودم تاپیکو دیدم حالا نمیتونم برمم دستشویی😑😑
عین داستان ما دیگه همه فکر میکنن ذیونشدیم
😆😆😆🤣
بخدا میترسم برم دستشویی 😶😶
کاش اصلا نمیومدم اوما
اونایکه میترسن نخونن لطفا خودتون اذیت میشد ما ک دیگه ب جن انس عادت کردیم😆🤣
سلام من مجرد بودم خیلی اینجورمیشدم حالت بدیه انگارخوابی ولی بیداری صداهای اطراف میشنوی سنگینی میخوای دادبزنی نمیتونی دهنت قفله بدنت فلجه ازدواج کردم حتی قبلترش رفت دیگه چندساله نشدم شایدازفکروخیاله منم نفمیدم براچی بود
من الان عزا شب گرفتم باز موقع خاب مهمون دارم میخاد بیاد سراغم😒😂
😰😰😰😱😱😱😱😱😱🥶🥵🥶🥵🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶
خدا کمکتون کنه
توهمون حالت دعامیخوندم یادمه یک دو دقه طول میکشید انقدزور میزدم چشاموبازکنم بعدکه بازمیشد نفس نفس میزدم مث کسی ک داره خفه میشه
خاک تو سر منکه این وقت شب این تاپینک و دیدم🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️اونم با این وضع بارداریم🤦‍♀️🤦‍♀️
خانومایی که این مشکل براتون پیش اومده

چندتا کار رو لطفا انجام بدید وسرسری رد نشید

۱.حرز ابی دجانه ازاینترنت دانلود کنید تو اتاق خواب آویزان کنید
حتما
۲.حرز امام جواد ازجای معتبر بگیرید به بازوی راست ببیندید
۳.بحث نجاست وپاکی جاذب بختک وموجودات ماورائیه که موجب اذیت وآزارتون میشن
یعنی غسل واجب به گردنتون نباشه
۴.رفتن پیش دعانویس یعنی بازکردن پای موجودات ماورائی به زندگیتون وگرفتن همین اندک آسایش ازشما

جان خودتون وبچه هاتون

نرید پیش دعانویس اینا اکثرشون شیاد وکلاهبردارهستن
خودشون بوسیله تسخیرموجودات ماورایی اززندگی بقیه مطلع میشن

وبوسیله وردها ومواردی که هیچ سندیت نداره وبه شما میدن که همراهتون باشه

باعث مشکلات
خیلی زیادی توزندگیاتون میشن

شبها اسفند دود ندید
اگه خواستید صبحا با کندر دود بدید

صوت سوره ی یس وحتی خوندن اون تو خونه و
همینطور اذان گفتن با صداکه قابل شنیدن باشه خیلی تو دورکردن موجودات ماورایی موثره

واینکه سعی کنید قبل خواب وضو داشته باشید

اینا تجربه های من از زندگی یکی ازنزدیکانمه که موجودات ماورایی زندگیش رو جهنم کرده بودن اولش با بختک واینا شروع شد
ورفته رفته تو همه ی ابعاد زندگیش تاثیر گذاشت
جوری که بااذیت وآزار بهش رنگ لباس رو میگفتن که این رنگ مشخص باید بپوشی

ونگم از عذابهایی که کشید.....حواستون باشه ودلتون بسوزه برای خودتوم وزندگیاتون
فلجه خوابه. دقت کن ببین وقتی خوابت نامنظمه اونطوری میشی؟ من از وقتی که پسرم بدنیا اومده چون هی بیدار میشم و میخوابم اونطوری میشم
انگار مغز قاطی میکنه از خواب بیدار میشع ولی بدنت هنوز خوابه
علم پزشکی به این حالت فلج مغزی و در علم ماوراطبیعه بختک میگویند.

فرایند ایجاد فلج خواب
در مرحله ای از خواب رؤیا بینی در آن روی می‌دهد، مغز انتقال سیگنال‌های عصبی بسوی عضلات اسکلتی را متوقف می‌سازد، تا شما رویاهای خود را برون‌ریزی نکنید؛ یعنی مثلاً وقتی خواب می‌بیند در حال دویدن هستید، از رختخواب بلند نشوید و شروع به دویدن کنید. هنگامی که شما قصد دارید از خواب بیدار شوید، مغز مجدداً کنترل عضلات را به دست می‌گیرد. اما گاهی اوقات قبل از اینکه مغز کنترل عضلات اسکلتی را بدست گیرد تا عضلات از حالت فلج بودن خارج گردند، شما هشیاری خود را بازمی‌یابید. که احساس فلج بودن می‌کنید. نقطهٔ مقابل این عارضه زمانی است که مغز در برخی افراد در مرحلهٔ رویابینی انتقال سیگنال به سوی عضلات اسکلتی را متوقف نمی‌کند باعث می‌شود که آن‌ها هنگام رؤیا دیدن دست‌ها و پاهای خود را تکان دهند یا در موارد شدیدتر دچار خواب‌گردی شوند.

موارد زیر باعث افزایش ریسک فلج خواب می‌شوند:

کسانی که به‌طور طاق باز و رو به پشت می‌خوابند بیشتر به فلج خواب دچار می‌شوند.

برنامهٔ خواب نامنظم و محرومیت از خواب.

افزایش استرس و اضطراب.

تغییرات ناگهانی در سبک یا محیط زندگی.


مصرف قرص‌های خواب‌آور و آنتی هیستامین‌ها.

راه مقابله هنگام مواجهه با فلج خواب:

سعی کنید انگشتان دست یا پای خود را تکان دهید.

چشمان خود را به شدت تکان دهید، به دنبال آن پلک‌ها و سر خود را.

سعی کنید وضعیت خروج از بدن را در خودتان القا کنید.

در صورت مشاهدهٔ کسی که دچار فلج خواب شده‌است، می‌توان با صدا کردن اسمش یا لمس بدنش او را از این حالت خارج کرد.

برای جلوگیری از تکرار این حالت می‌توان مقداری آب نوشید. کم‌آبی بدن، یبوست و اختلالات روده ارتباط معنا داری با این عارضه دارند.

هی آزاده لعنتی روسری سرشون کردی ..دلم رررررفت 😍دلم ی لحظه دختر خواست
وقتی به پشت خوابیدی میاد سراغت ؟
کم خونی نداری?
ممکنه از کم خون باشه یا کمبود آهن
من خودم خیلی خیلی اینجوری میشدم خیلی قبلنا
دلیلش نمیدونم واقعا بختکه ولی یه مدت طولانی خبری نیست
نه هرمدل میخوابم میاد سراغم
دارم ولی نه تا اون حد
حالت خوابمو تغییر میدم ولی دوباره میاد سراغم
نه خوابم منظمه
ولی خودم فکر میکنم از مشکلاتی که دارم هستش
قبلا کم اتفاق میفتاد
ولی تازگیا تغریبا هرشب
استرس
من امشب مهمون نداشتم😃
بنظر من که ترس نداره
آخه چیزی نیس که
بخاطر فشار عصبی و استرس این اتفاق میفته
وجود خارجی ندارن
دیشب اینای که گفتی انجام دادم عزیزم
سلام داداش منم وقتی خانومش میرفت مسافرت تو خونه تنها میخوابید بختک میفتاد روش خیلی حال بدی داشت یکی از همون روزا ک زنداداشم نبود ۴ صبح دیدیم درمونو دارن میشکونن درو باز کردیم دیدیم داداشم پریشونه چجوری داره میلرزه میگفت یکی افتاده بود روم چاقو هم دستش بود دیگ از اون روز تنها نمیخوابه
خیلی وحشتناکه
من درکش میکنم اونای که بختک میبینن😪😐


راستی مگه بختک وجود خارجی داره؟؟؟!!!

نمیدونم من ک خودم دیدم بله به نظر من ک میتونه داشته باشه
رو تمام آینه های خونت همین الان پاشو ماژیک بردار بسم الله الرحمن الرحیم بنویس
همچنین رو سردر ها
حمام کن ودوش آی نمک بگیر آخرش که خواستی بیای بیرون رو سرت گلاب بریز
عود واسپند دود کن
هفت تا صبح قبل از ظهر عود دود کن
تمام خونت گلاب وآب نمک بپاش
ان شاءالله که هر چی هست دفع میشه
کامل سبک میشی
سلام نگار خوبی منم دیشب راحت تا صبح خابیدم😂
خبری نبود خخخخخ
واقعا؟؟؟!!!!
من که فکر میکردم همش خیاله
چون میترسم به چشمم دیده میشه
مرسی عزیزم
حتما
سلام عزیزم خوووبی؟؟؟ 😍😃

اتفاقا من پریشب راحت خوابیدم
دیشب اومده بود پیشم🤭😃
شانس آوردم فقط یه بار اومد
بعدش خودمو بزور تکون دادم و رفت
دیگه نیومد
شاید اومده بوده پیش تو🙃

سلام بروی ماهت عزیزم منم خوبم بخوبیت...نگار دعایی ک گرفتم حالمو خیلی خب کرد خدارشکر الان ۲شب راحت میخابم برو بنظرم دعا نویس...یدعا بهم داد گفت بریز ۴چوب خونت عالی بود الان ۲روز انگار یکی پاشو از قلبم برداشت انقد سبکشدم
اره بخدا دیدم بعد یه شب خانوم پسر عمومم پیشم بود اونم دید
خداروشکر عزیزدلم❤
بخدا خیلی خوشحال شدم
انشالله بره و دیگه برنگرده🙂
الهی همیشه حال دلت خوب باشه💜❤