Ooma
فروشگاه لباس نوزادی و کودک اوما
پرسش (1400/09/08):

شب زندع دارا بیاین دلم گرفنه

سلام شب زنذه دارا بیاین حالم خیلی گرفتس کی بیداره جغدشب

من اومدم ای ام بی خواب🤣🤣🤣
منم ی چرت زدم بیدار شذم
چرا؟؟؟
من کلانخوابیدم اومام چندلحظه پیش قطع بودگعتم امشب چیکارکنم
وای بچه ها من چیکار کنم😖😖
یهو از خواب پریدم ذیذم شوهرم داره با ی دختره چت میکنه 😔
انگار تومعدم اتیش روشنه ب دادم برسین
چی شده نسترن جون
چی شده
خواب دیدی؟
نه بیدار شدم دیدم تندتند داره مینویسه براش
ازیکی شنیدم شیربخوری خوب میشه اگه داری یکم بخوربعدم یک دستمال خیس کن بین سینه ات بذار
عجبا کی بودچی بود
میزدی پس گردنش گوشیم ازش میگرفتی والا من بودم همینکارو میکردم
تا من رفتم زد بیرون
میزنه منو
من شوهرم امشب دیراومدباهاش حرف نزدم شانس من جدیدا رفیق بازشده
فش بدم؟
بده
راحت باش
وای شیرمون تموم شده🤕😖
زش متنفرم
چقدربدم میاد ازآوم خیانت کارتوف توذاتشون
سرمعدت بمال
یکم اب سردبخوربالشتتم یکجوربذارک سرت بالاترازتن ات باشه
گذاشتم بدتر شدم ..ی پنتو پرازول خوردم الان ببینم خوب میشم یانه
خدایا این چ‌ دردی بود😖😖😖
بادعوانه امابهش بگوآدم باش بگو صبرمیکنم سرت ب سنگ بخوره نخورد خودم باسنگ میزنم توسرت
نسترن جون من تااخر این درد داشتم اون اخری ها نشسته میخوابیدم 🤣
خدایانههههه😭😭😭😭
بایدتحمل کنی شازده بازیش گرفته داره بامعده ات ورمیره
اخه تکوناش دور نافمه و زیر دلم ..اصلا طرف معدم نیس اخه چرا باید معدم درد کنه
حالاشیرامتحان کن انشالله بهتربشی این طاووس هاکه میخواییم بایداین چیزاب تنمون بمالیم
میدونی الان اندازه اش چقدره توداری دست هاش حس میکنی پاهاش دقیقا زیرسینته زیرمعده میزنه جیگرش جلامیاد
بعدم هورمون هابارداری معده حساس ترمیکنه
این انصاف نیست من چهار ماه اول هم همین معده دردو داشتم
واقعا این مردا پیش خودشون چی فک کردن احتمال زیاد صاحب تایپیک هم این درد معده رو سر بچش داشته حالا شوهر از خدا بی خبرش دلو قلوه ب کس دیگه ای میده خدا از این مردا نمیگذره چن سال دیگه ی درد بی درمون بهش میده
مریم تو هنوز با شوهرت درگیری
سلام منم خوابم نمیبرع 🥴
من دوماه از معده درد دار م میمیرم کمی لاکسی ژل بخور
سمیرا برا ترش کردن معدم چیکار کنم دارم زمینو گاز میگیرم😖
خوردم بی فایده اس
لاکسی ژل یا فاموتیدین نداری
عرق نعنا هم بخور
ادی ژل دارم پنتو پرازول هم دارم خوردم
من لاکسی مخورم دایمتیدین مخورم فاموتیدینم محورم‌تا آروم میشه کمی
ان شالله زودتر فارغ بشی همین فردا پس فردا بزایی تموم بشی دیگه تو وقتته
چی خوردی
داشتم تاپیک دعوام باشوهرم میخوندم الان ازش بدم اومدبرم بزنم نصفش کنم
توام دعوا کردی
🤣🤣🤣
اخ نسترن بزاییدبعدمیگیدچ کاری بودزاییدن بدنیابیان مسئولیتتون چندبرابرمیشه
هم از زایمان مترسم هم اینک زایمان نکردم سختمه😔😔😔
اره اون اوایل ک علیسان بدنیااومددرحدبزن بزن و طلاق و اوههههه
مهشید دمت گرم خوب گفتی
خب مهشید جان بلخرع دنیا میان تا آخر عمر اون تو نمیمونه
من یادمه داشتم تاپیکتو
من دیگه بااین شوهرعتیقه ام لیسانس شناسایی مردا گرفتم بامردجماعت نمیشه بامنطق حرف زد
آها فک کردم الان میگی این خانومم من از وقتی اومدم اوما همش دعوایه شوهرش با ی دختره اس
خخخ اره امااستراحت کن
گاو دیگه شوهرش مردی بودچسبید ب زنش خب لنگ چی هستید حیوان های ناطق هرچی بقیه دارن زنتونم داره
اصن نصف شبی بدجوراعصابم خوردشد بذاریدبرم ب نمایندگی ازطرف جامعه زن ها شوهرم ب عنوان نمونه ای ازمردهابزنم له اش کنم
نمتونم مهشید اینقد شوهرم استرس بهم میده عجله داره این بچه بیاد از اون طرفم من شنبه باید بستری میشدم نشدم مترسم بعد ظهر میرم بیمارستان انشالله تا چن‌روز دیگ زایمان کنم
حیف اون بچه
سمیراسونو بیدفیزیکالت تعریفی نبودحتمافردابرو دوباره سونوبده
فقط دست بزن جواب میده😁😁
آره واقعا البته من فهمیدم اون زمان کجازندگیم میلنگید
سنو بیو فیزیکال و همه چیش خوب بود اما حرکت نداشت همین ک اونم غذا نخورده بودم غذا ک‌خوردم شروع حرکت کرد
منکع از اول فهمیدم فقط و فقط مادر شوهر کسکشم میلنگه تو زندگیم🤣🤣
اصلا این سنو وای چیه مهشید
اره دیدم برو حتمابیمارستان دورازجون بااین کرچک خوردن هات خداینکرده بچه مدفوع نکنه
خخخ من هیچکس نبودفقط وفقط چون رابطه جنسی نداشتیم
ک وضعیت تنفس و وزن وبدن و حرکاتشوکامل چک کنن
نع بابا نخوردم دکتر گفت اما من نخوردم دوبار خوردم تمام اگ مدفوع میکرد آب دورش کم میشد آخه آب دورشم نرمال بود سنو‌گرافم پرسیدم‌گفت همه چی خوبه حرکتش کمه
خوب کاری کردی بازم برو چک شوخدارو چ دیدی شاید تافردا هفت هشت سانت بی دردبازشدی رفتی نیم ساعت بعدش زاییدی
🤣🤣🤣
برا چی همونجا بهم نمگی مهشید میام میپرسم سر در میارین بگین تورو و خدا
خاکتوسرم من از این شانست ندارم مهشید ذو‌هوون دو مونده
میرم فردا بیمارستان ببینم چی میگن
ببین کلا هرکاری که تنش ایجادکنه واسه بچه بخصوص توماه های آخرباعث میشه مدفوع کنه کلا دست از داروگیاهی بردار البته انشالله واسه بچه توپیش نیومده
یعنی حالممممم از هرچی شوهر کردنه بهم میخورع
فک کن هفت هشت ماه رابطه نداشتیم بعدشم من میل جنسی نداشتم دوماه ام اونجا .اونجاش زده بودب مغزش بامن درگیرمیشد
خخخ حالااسترس نداشته باش حرکاتش ک خوبه همون مهمه
انشالله بی درد باشه زایمانت راستی اپیدورال ام بزن برای زایمانت کی میمونه پیشت؟
منک نخوردم‌دکتر گفت بخور اما راستش دوباره خوردم بعد نخوردم‌ترسیدم ریحان ک هیچی نخورده بود بچش مدفوع کرده بود میگم مدفوع کنه سنو‌بیوفیزیکال نمی‌فهمه یعنی
نع حرکاتش خوبه از اون استرس ندارم بچه تکون‌مخورع ولی حالم بهم میخوره از هر چی شوهره۵سال تنها بودم خلاص راحت
خودم
بخدا میفمم چی میگی شوهر من وقتی ۱هفته کاری نمیکنه بعدش پاچه گیر میشه حرفای مفت میزنع گیر میده🤣🤣
خداینکرده مدفوع میکردتوسونومینوشت یک ذراتی تو مایع دورش هس ک واسه توننوشته بودخداروشکر
از من گفت همه چیش عالیه فقط حرکتش کمه همین خدا می‌دونه فردا میرم ببینم چی مگن
این مردا عقلشون ب اونجاشون وصله الان اگه ازسکس راضی باشه میشه مردایده ال وای ب وقتی ک نشه رابطه داش دیگه هیچی میشه یک بچه پنج ساله
کجامیری نروجوادالائمه پول خصوصی میگیره ازدولتی کمتره
نع عزیزم باید برم ۱۷شهریور دیگ نهم وقت زایمان زده فردا برم ببینم چی میگه اونارم‌نشون بدم
آها خوب کاری میکنی انشالله خواستی زایمان کنی تاپیک بزن
اره هم بی حسی میگیرم هم ماما گرفتم
انشالله بگن نهم برم بستری شم عین یکم میترسم مهشید
انشالله راحت بگذره برای بعدشم کمپوت آناناس بگیر سریع بخیه ات جوش میخوره رو بخیه هاتم نشین بعدم یک چیزی ببین مامات کمک ات نمیکنه زایمان فیزیولوژیک بدون بخیه داشته باشی
سر اون پسرم بچه بودم نمی‌فهمیدم الان تازه میفهمم چقد من از بیمارستان و زایدن میترسم
بقول خودت راه رفتنی بایدرف🤣
باورکن ترس نداره انقده باحاله من برم جات بزام🤣🤣
چرا همه کار مکنه ولی گفت بخیه بخوری بهتره تنگم‌مکنه
اره دیگ اگ نمی‌ترسیدم شنبه بستری میشدم
اها پس حتما اناناس یادت نشه
برو خواهر تو سزارین بودی طبیعی درد نکشیدی
نترس دختر زایمان درکناردرد شو این چیزاش انقدرباحاله بغلش ک گرفتی بازخودت ازلذتش تعریف میکنی
وای سر اون یکی پسرم خودم ب زور خودمو‌بستری کردم الان مث سک مترسم از ی طرفم مگم سالم دنیا بیاد بسه
🤣🤣بی عقلن
انشالله فقط سالم باشه تمام
دورازجون تو من اولی ام طبیعی بدنبااوردم باورکن درد طبیعی درد وحشتناکی نیس فقط من ازبخیه بعدش بدم میومدبخصوص ک من بدنم مستعد عفونت میدونستم جربخورم حالاحالاها خوب نمیشم🤣🤣🤣
انشالله
هوف بچه ها من چیکاکنم
واقعا
دیگ بریدم
از من سریع بسته میشه
تو هر س ساعت ی پیام میدی میری
رفتم گوشیش چک کردم حدسمم درست بود
خب تو ک میدونی چ‌مکنه بعد اعصاب خودتو خرابتر مکنی هم ب درک دیگ شوهر تو ب دختر بازی عادت کرده
بروبخواب فعلا ترسش براش بسه بعدم فردا باهاش توارامش حرف بزن حالا ک دست بزن داره ازراه محبت برو جلو بگوبرات جایی کم گذاشتم البته ک میدونم توکاملی واون احمقه بگو بخاطربچمون بایدهردوخوب باشیم ماالگوشبم نکن اینکارهابازندگیمون دوستت دارم واگرنه تحمل نمیکردم برای گوشیت رمزنذارادم ها اضافه حذف کن ازدواج یعنی دونفردرکنارهم نه اینکه رابطمون چندنفره بشه
سلام شب همگی بخیر
یکی بزن تو گوشش برق از چشماش بپره
خداروشکر
خوبی رقیه
قربونت تو خوبی گلم
اره فقط خیلی دیر پیشرفت میکنم
نع رقیه خوب نیستم مترسم مث سگ
سلام عشقوم من رفتم بخوابم همتون دوست دارم توووف توذات شوهرهرکدومتون ک اذیتتون میکنه هرکی عشق ها منواذیت کنه خشتکش پاره بشه 😎😎😎
شب بخیر
مریم جون حرف مهشید درسته
من میگم شماره اون عفریته بردار بهش زنگ بزن بگو دست ازسر زندگیم بردار و تهدیدش کن
شبت عالی خوب بخابی
دلم میخاد خودم خفه کنم
🤣🤣🤣🤣عشقی بخدا
خودتو چرا
نترس خوشحال باش دیدا نزدیکه
رقیه مگم من سنو بیو فیزیکال دا م چن روز پیش اگ‌بچه مدفوع میکرد مگفتن‌ یا می‌فهمیدم
چرااا خودتو اون جنده رو خفه کن
ی راه بزارین ک من ازین جا برم
اره پیاما خوندم الان میزد برات
توی ی غربت لعنتی گیر کردم
میفهمیدن
نتم ضعیفه 🤕🤕🤕
چی میزد یعنی مگفت مدفوع کرده
مریم جون فرق نداره کجا باشی تو الان مادری باید قوی باشی
مواد اضافی در مایع امینوتیک روییت شد
دیگ نمیتونم
من اگ خیانت ببینم دیوانه میشم
چند وقته حس کردی داره خیانت میکنه
بوو الان ی ساله
مریم جان شماره اون دختر بردار و باهاش حرف بزن که دست از سر زندگیت برداره حتی تهدید ش کن و سعی کن خودتو خیلی به شوهرت نزدیک کنی
هربار قول میده میزنه زیرش
ببین عزیزم ب غربت اینا ب خودته منو خانوادمم نخاست گفت تو جدا شدی با جدا شدند ابرومدن بردی ام انداختنم بیرون ولی باید پا میشدم از جام یا باید ب راه خراب میرفتم یا باید پا میشدم ازجام
ای بابا
بنظرم باید ریشه ای حل بشه
از من ننوشته بود همه چی نر مال بود
بگو حق طلاق و حق اولاد بده بهم اگه واقعا میگی مرد خوبی شدم
خب گلم نگران نباش همه چی خوبه
حروم زاده ان چقد
کدوم مردی میاد میده
اما رقیه حرکت به رو زده صفر بچه حرکت نکرد آخه هم استرس گرفت منو هم هیچی غذا نخوردم اما خودم میفهمم حرکت مکنه
بهتر شدی نسترن
خوابیدین
من نه
سمیرا منو میزنه هرچی بگم توروخدا ی راحل بدین من نمیخام دیگ بااین زنذگی کنم
من بیدارم نتم ضعیفه 🤦‍♀️
سمیرا عکس سونو بزار ببینم
با خانواده ها در میون نزاشتی
باس
ابنه
ابنه
عزیزم من حس تو ی مشکل دیگه ام داری آخه هر وقت پیام میدی میری باز بعد چن ساعت میای
کمی زنحبیل بریز چایی
چه طوری متوجه شدی
اون برا حالت تهوعه نع معده بعدم چ عجب سمیرا خانوم شما قرار بود فال منو بگیری رفتی ک رفتی
اینکارا درست نیس نکن
منم هفته ۴۱
از هفته ۳۹ هر هفته رفتم‌گفتن الان ن
۴۱ هفته ۴ روزم بود
انشالله منم بگن نه
الان اصلا حالشو ندارم
زوری موندم گفتم‌بجه م تکون نمیخوره..نمیرم ..تکون‌ نمیخوره
ازمنم تکون‌نمخورد بیوفیزیکال دادم
اونجام تکون‌نمخورد گفتن شنبه بستری شم نشدم
البته اینم. بگم من حواسم ب تکوناش نبود خودم ب بیمارستان گفتن حرکت نکرد بعدش استرس گرفتم رفتم سنو‌بچه تکون‌نخورد ولی الان تکوناش عادیه هرچی خدا بخاد من فقط مگم پیشرفت رحم داشته باشم هر وقت مخاد بیاد
تو مگ مسدود نشده بودی!
این ک همیشه مگن مسدود اما باز میاد فک کنم با شماره های دیگ میاد
چی بگم والا
اگه بتونی مدرک جمع کنی اروم وبی سروصدا میتونی جدا شدی اگه قصدت جدا شدنه ولی تابحال نشستید ببینید مشکل چیه کجاست چرا میره دنبال اینکارا خانوادت میدونن؟خانوادش چطور
گور بابای مرد بد
بزار برو
عمر و جو نیت و پای چه کسی میزاری
طلاق گاهی خیلی مبارکه
بی فایدست دخترای الان چندتا حرفم بارت میکنن

سوالات مشابه