Ooma
پرسش (1400/03/15):

باآدم هیز چیکارکنم،،بیاین که دارم میترکم😩😩🥺

بچه ها یکی از اقوامه نزدیک برام عکس بدمیفرسته یا پیام در مورد اندامم مثلا بعد خودشو میزنه جای زنش،برام عکس فرستاده صبح همسرم دیده الان رفته سرکار میگه اومدم میرم پارش میکنم،من دارم از حرص و استرس میترکم،،یرای نی نیم مشکلی پیش نمیاد!؟چ کنم بچه ها چطور جلوهمسرم بگیرم چطور کار این کثافطو تلافی کنم

خدا که مراقبشه ولی کلی حرصیش کردین طفلی بچه رو
😭
هست عزیزم.فقط حرص نخور دیگ فدا سر خودتو نی نی
وای اتقاقی نمیفه یکتا میترسم؟چون خیلی کپچیکه هنوز
انشالله باشه مژگان جون🌹🌹مرسی از لطفت مهربون
نه عزیزم ولی خب ناراحتیت نینی رو ناراحت میکنه
کل دنیا به یه ور نینیت به هیچجات نگیر
ای کاش میرفتی خوپه مامانت که تنهانباشی
امانزار چیزی بفهمن
خداروشکر اتفاقی برااون نیفته فقط همینو دارم همینو فقط از خداخاستم
فدات ک مهربونی مرسی ک ارامش میدی
اینو میگم که فکر و خیال نکنی و فقط به اون بچه فکر کنی
هرکاری دلتو اروم میکنه انجام بده
نمیدونم قران بخون
یا یه موزیک اروم گوش کن
بذار گردش خونت نرمال شه
از بس گریه کردم قرمز کردم تا برم میفهمن
باشه عزیز دارم قران میخونم و از خدا میخوام ک فقط بچم سالم برام نگه داره
خدا حفظش کنه برات عزیزم ولی تو در مقابل ارامشش مسولی فقط برای خودت که زندگی نمیکنی
گناه داره اون طفلی
اگه خواهرشوهر نفرینم کنه چی😭😩😩
ااامین الهی هر سه تون در پناه خدا بهشین
اره درست میگی امروز از صبحه هیچی نخوردم فقط غصه و گریه و استرس خوردم
فدات عزیزم،همچنین خودتو نینیت و شوهرت،مرسی
بره شوهره پتیارشو نفرین کنه... مگه هر نفرینو دعایی اجابت میشه؟
نمیدونم بخدا،خدا خودش محافظ ما باشه در برابر اینا
برو یه دوش سریع با اب خنک بگیر زیاد نمون تو حمام فقط اب خنک بیاد رو تنت اعصابت اروم شه بعد یه سیب بخور ایشالا ارامش داشته باشی
خیلی حیوون صفته خودشم دختر داره میدونم یه روزیییی یکی پیدامیشه همین رفتارو با دخترش میکنه اونووقع حال و روزش دیدنیه
باشه چشم ممنونم از راهنماییت،مرسی،،خدا نی نی تو برات حفظ کنه یکتا جان
اون دیو صفتی هم که تو فامیل ماست بچش دختره اینا خرتر ازینان که بهرعقوبت کارشون فکر کنن
خدا لعنتشون کنه انگار به این چیزا فکر نمیکنن اینا
قربونت عزیزم دیگه هی اتفاق رو برای خودت مرور نکن... فقط و فقط به نی‌نی فکر کن تو الان یه مامانی و مهم‌ترین مسؤلیت محافطت ازونه
باشه عزیز ممنونم از لطفت
درست میگی واقعا
شیدا جان چیشد ؟ خودت خوبی؟
سلام شیدا جان عزیزم برات بده حرص نخور مطمئن باش الان ماست مالی میکنن خواهر شوهرتم میگه کار من بود شوهرتم نمیتونه دیگه کاری کنه ولی بدم نشد شوهر خواهرشوهرت حساب کار دستش میاد دست از سرت بر میداره
به تو دلیت فکر کن ال
ن مهم تر از همه چی خودت و تو دلیت هستین
فیلمشونوباورکردی
شیداجان چی شد
بچه ها
چی شد
شوهرم اومد خونه
خب
وای رفته گرفته دستش شکونده و تا میتونسته بامشت و لگد زدتش دیگه جداشون کردن
پدر شوهرم اونو برده بیمارستان ب همه گفتن ک جلو نیان تا زنگ پلیس زدن شوهرم اومده خونه
بعدام بهش گفته باید زنگ زنم بزنی بگی گه خوردم غلط کردم
آخیش دلم خنک شد
پلیس برا چی
نگفت چی گفته چجوری توجیه کرده ؟
خواهرشوهرمم زنگ من زد ک من بود فرستادم چرا اینطور کردی هیچوقت نمیبخشمت دیگه ن داداشی دارم اونم فکر کنه خواهری نداره
پدر شوهرمم هزارتا حرف بد بارش کرده و گفته حیف ک دخترم و بچش دستت گیرن وگرنه خودم حسابت میرسیدم
بگو تا کجا میخای خودتو گول بزنی 🤐
همسایه ها زنگ زدن اخه رفتن درمغازه نبوده رفتن درخونه خودش نبود خونه مامانش بوده
ایییییییی دست شوهرت دردنکنه🌷🌷🌷🌷خداسایشوازسرت کم نکنه افرین به غیرتش
گفت هرچی میگفتم میگفته من نبودم خواهرت بوده
فرار کرده بوده 😃
خواهرشم اومده گفته من گه خوردم من بودم غلط کردم ولش کن کشتش
میگفتی گوه خوردی عکس دودول لا ممه برا من میفرستی شوهرم از اینا نفرستاده تاحالا برام طلبکارین کثافتا
گفتم اینو میگه
وای ینی من مردمو زنده شدم تااومد نفسم بالا نمیومد دیگه
من چمیدونم
واقعا
خداروشکر.الانم بروشوهرتودستشوببوس هموبغل کنید
پدر شوهرمم اومد با مادر شوهرم بالا سرمم بوسیدن گفت من حرف توباور میکنم این بی پدر هست ولش کن خودشم دختر داره
اره بیشتر شوهرم کفری شده
شکایت کنه پا خودشون بیشتر گیره اصلا نترسین شماهم شکایت کنین به جرم مزاحمن پیامم نگهدار
ینی من حق میزدم
☺️☺️☺️😍😍خدایاشکرت
دمشون گرم بابا قدرشونو بدون
پدر شوهرم گفته اگر شکایت کردی خودم میشم شاهد بچم و عروسم بابات میارم جلو چشمت مرتیکه حقه باز
💃💃💃💃
آخ که پدرشوهراعشقن بخدا
هرچی میگم میگه من بودم حالا نمیدونستم ک چ فرستاده اگه خودش بوده
وای من جراعت خو نکردم اولش مثل مار زهمی بود چشماش خون میزد بیرون قرمز قرمز داشتم سکته میکردم
می گفتی از خدامه باهاتون قطع رابطه کنم بخدا این به همه زنا فامیلتون پیام داده کثافت
خب خداروشکر نکشت
نگه داشتم نشون مادر شوهرمم دادم گفتم نگاه چ فرستاده بگو شرم نکردی،ب پدرشوهرمم گفتم گفتم روم نمیشه نشونت بدم بابا
الانومیگم بروتوبغلش اروم شه
فدات
اره خودشون فهمیدن ک حق بامنه
خداروشکر
ب شوهرم گفته حالا ب زنت بگو از هول بازم بارت نره
چه عنیه
من وقتی عصبیم و استرس دارم خیلی فقط میخوام بخوابم فقط خواب توان هیچکاری ندارم
ن وای میگفت جدام کردن وگرنه نشسته بودم رو گردنش
اره
خیلی خدا لعنتشون کنه خدا فقط این بچه برامن سالم نگه داره
شیدا جان به شوهرت بگو بخاطر بچه ات دیگه بیخیالش شو
بی وجود خواهرشوهرت؟ باید یکیم میزد تو دهن اون میگفتی از هول چی از بارم بره از هول کار خوب شوهرت
نگه میداره نترس خدابزرگه توکه کاری نکردی
اره گفتم قسمش دادم بخدا مثل چی میلرزیدم من فقط و اشک میریختم
اره،به خواهر شوهرم گفت جنازتم بیارن جلوم دیگه نمیگم خواهرمی بخاطر همین حرفت
مردیکه احمق چطور یک خانواده رو به جون هم انداخت
کثیفه چقدر
همش مینداخت گردن خودش خاک توسرش ب پدر شوهر و مادر شوهرم گفت این اصلا قابل اعتماد نیس خدامیدونه باچندنفر هس،پدر شوهرم گفت والا راست میگی
دیگه راه خونه ما گم میکنه
ممنونم توکل به خدا خودش فقط
منظورش توبودی؟
بخدا بخاطر همین موضوعات نه شوهرم شماره خانمی از فامیل وداره نه من شماره کسی و با اینکه خانواده هامون اصلا اینجوری نیستن
همش ب پدر شوهرم گفتم گفتم خودش دختر داره دخترش میخاد بزرگ بشه ینی براش پیش نمیاد چ حالی میشه از دیوار مردم بیای بالا از دیوارت میان بالا
تورو میگفت خواهرشوهرت با چندنفر هست؟
یاشوهرش؟
ن،من گفتم ک این مرتیکه باچندنفره
آهان
پدر شوهرم میگفت خدا بهش دختر داده ک بدونه ک این اداها نکنهگف
تو هم بگو انشاللله برای دخترش پیش نیاد
خدانکنه باباش کثیفه یه دختر بی گناه چرا باید تقاص کثافت کاریا باباشو بده
دقیقا
گفتم بابا من هفت ساله پدرم و از دست دادم فقط13/14سالم بود کسی به من نتونسته بگه بالای چشمت ابرو اگر من شوهرم ندیده بود چ فکری دربارم میکرد
سلام
عکس چی حالا فرستاده واسه شیدا؟؟؟
گفت درست میکنی من کاملا حق میدم ب تو من خودمم وقتی فهمیدم انگار بنزین ریختن روم اتیشم زدن
دودول لا ممه 😂
سلام گلی،عکس سکسی
عیب نداره دیگه تموم شد نزار اون پیرمرد هم شرمندت بشه
وای بخدا راحتیننن
واقعا دول لا ممه بوده؟؟
ها خودمون دیدیم😂
من هیچ نگفتم گفتم دشنمی باخودشو بچش ندارم،ولی این مرتیکه رو واگذار میکنم به خدا
من فقط بخاطر مناسبت ها به شوهرخواهرام پیام میدم
خدا لعنتش کنه،،ک این بچه اینده میخواد
شوهر دخترخالم خودش درخواست فالو داد بعدا دخترخالم من وبلاک کرد
😩وای خیلی شرمنده شد همش سرش پایین بود گفت تو دختر منی من حق میدم به تو حرفت درسته تو ابروی منی من پدرت هستم
واییییی😭😭😭😭
قبلا هم حرفای اندامم میزد و نزدیکی باشوهر
جاش بوده اینم عکس دول شوهرشو میفرستاده میگفته فعلا این عکس دول شوهرم هر وقتم که از سره کار اومد میفرستمش شخصا خدمت برسه بزارتش لای کونت
دستشومیبوسیدی
بازم خداروشکر به حرفمون گوش دادی بهش گفتی وگرنه الان جوی خون بود😂
وای دیگه توبه توبه من
شوهره اول دیده خب
واقعاا براهمین تاپیک زدم ک راهنمایی بگیرم،دستش بوسیدم صددفعه هم گفتم از من ناراحت نباشین از پسرتون
شاید باورتون نشه من حتی به پدرشوهرمم رو نمیدم😂
پ جاش بوده همونجا حضوری میرفته دول لا کونش میزاشته
ملت چه حشری شدن
افرین کارخوبی کردی
دوتا پسر داره،شوهرمن و برادرشوهرم،گفت من از تو و بچم راضیم ولی از اون پسرو عروسم نه نارضا هستم
همیشه میگفتم راضیم از شما
رفته ترکونده طرفو خیالت راحت😂
اصلا ب هیچکس نمیشه اعتماد کرد،ولی من پدرشوهرم خیلی مرد خوبیه
خو زده دستشو شکونده این که قبول نیست باید دولشو میشکسته تخماشم مینداخته گردنش
وای نبودی ک من چقدر خون دل خوردم
غیر بابام و شوهرم با کسی گرم نمیگیرم خیلی خیلی کارم واجب باشه به پدرشوهرم زنگ میزنم وگرنه کلا هیچ😂😂
میگفت از بس بامشت و لگد زدمش دماغشم خون اومد تازه رنگ خون ک دیدم جری شدم ک جلومو گرفتن
هاااا ۳ روزه شوهرم تعطیله
همش در حال کرده هم وقت نمیکنم غذا درست کنم کوفت کنیم
تا پس فردا نمیریم صلوات
همش از ظهر میگم اگه سجاد بود الان زندان بود طرفو میکشت بخدا هانی😂
خوب میکنی بخدا،من دیگه چون بابا ندارم پدرشوهرم از روز اول که اومد خاستگاری بهش گفتم خدا بابامو برده شمارو جای بابام فرستاده
الانم هرکاری داشته باشم فقط کافیه بگم فورا انجام میده خرید داشته باشم انجام میده
عزیزم خدا باباتو بیامرزه پدرشوهرتم حفظ کنه
پ کل قوم شوهرتو از الان بلاک کن
پیشگیری بهتر از درمانه
از مادرشوهرتم شروع کن
ای بابا🥺فکر شیکم باش
فدات ممنونمهمچنین بابای تورو
شماره ی هیچ مردی تو گوشیم ندارم جز بابام، خودش باباش😂
اون اصلا مرده زندم براش فرق نداره زنگ نمیزنه فرق نمیکنه بلاک باشه یا نع😂
قوم شوهر که فقط شامل مردا نیست
دقت نکردی گلم گفتم کل قوم شوهر
بچه ها من خیلی حرص خوردم و عصبی شدم برا بچم مشکلی پیش نمیاد؟؟
ایییی خدا ورشان داره
یکی خواهرشوهرمه با ننه اش😂اینام بود و نبودشون فرق نداره
نه دیگه اروم باشه بعد یه اعصاب خوردی بغل میچسبه برو بغل شوهرت😂
وای ک خیلی عوضیه مثل موش مرده ها شوهرم میگفت همش مینداخته گردن خواهرم
برو یکم ریلکس کن
یکم گلاب بو کن
ی دوش آب گرم بگیر
ی چیزی بخور
بعدشم بخواب
خب خداروشکررر
بخدا هنوز من لب ب غذا نزدم
مرسی هانیه جان باشه گلم
خر برو یچیز درست کن با شوهرت بخور اونم گناه داره
فکرشو کن خواهرشوهره دول لای ممه بفرسته😐😐
امیدوارم خدا براهیچکس نخواد توعمرم اینقدر گریه نکرده بودم همه صدام گرفته
من دارم میپکم😂😂
برو دختر جان
برو به خودت برس
اگه میوه دارید یکم میوه بخور
بعدم زنگ بزنه بگه من بودم بی جنبه😂😂😂
اصلا باعقل نیس وقتی یه پیامم ب من نمیده خواهرشوهرم
اونم ۸ صبح🍆🍆🍆🍆
باشه عزیز
مرسی از راهنماییاتون
فدات گلم
من ینی نابودم دلمم درد میکنه
برو برو
باشه چشم مرسی
برو گوشی رو بزار کنار برو پیش همسرت
نت رو خاموش کن برو ب خودت برس
عوضیه خیلی
چشم بچه ها مرسی
کمکتون بدردخورد
شبتون بخیر
شب خووووش
چ خوشحال شدم اااااااخییییش
شیدا جان خداروشکر بخیر گذشت
آره دقیقا
خب خداروشکر این داستان هم ختم بخیر شد
شیدا خیلی خوشحالم برات❤ برای نی نی خودت ایه الکرسی بخون دیگه به هیچی فکر نکن❤ دست شوهر و پدرشوهرتم درد نکنه🌸 خاک برسر خواهرشوهرتم بکنم که سرش رو کرده تو برف 🤦‍♀️
شیداجون دم شوهرت و پد شوهرت گرم، خدا حفظشون کنه توهم مراقب فندقت باش انشاا.. که ب سلامتی بارتو زمین بزاری🌹🌹🌹
ممنونم عزیز ولی مردمو زنده شدما
اره واقعاااا خداروشکر
اره داشتم میمردم از ترس،ب سمسکه افتاده بودم و گریه میکردم فقط
فدات صبا جون،ممنونم عزیزباشه چشم،واقعا خاک برسرش
مرسی یگانه جون واقعا خوبه ک هستن چون من کسیو ندارم جز اینا،ممنونم انشالله،،خدا بچتو برات حفظ کنه عزیزم
ممنونم از همگی بچه ها امیدوارم براهیچکس پیش نیاد خیلی بده خیلی
چند سالته شیدا
21
شیداجان الان دیگه همه چی اروم شده؟؟
شوهرم ک رفته سرکار،ولی خواهرشوهرم بهش زنگ زد ک دیگه من فکرنمیکم داداشی دارم توهم فک کن خواهری نداری و اینا شوهرمم گفته اگه بخاطر شوهر بی لاشی بی بتت هست باشه من جنازتم دیگه بیاد خونه بابام برام اهمیتی نداری بروگمشو
خاک
چطور میتونه چشمشو روی این همه نامردی و بی حیایی ببنده
یعنی شوهر هیزش انقدر ارزش داره ک خانوادشو بذاره کنار ؟؟؟
دلم برای خواهرشوهرت میسوزه 🤦‍♀️
حتما داره دیگه برای ما اصلا مهم نیست دیکه شناختمش
خودش باید براخودش دلش بسوزه
قربونت عزیزم مراقب خودت باش😘
فدات چشم حتما توهم همینطور