Ooma
فروشگاه لباس نوزادی و کودک اوما
پرسش (1400/02/08):

لطفاً آزمایش خون منو رو تفسیر کنید

آزمایش رو در 15 هفته و 4 روز دادم

لطفاً آزمایش خون منو رو تفسیر کنید
سلام مشکلی ندارد اما نتیجه نهایی بصورت نمودار مشخص میشود
فقط همین یک صفحه است
نمودار نداره

سوالات مشابه