Ooma
فروشگاه لباس نوزادی و کودک اوما
پرسش (1399/12/16):

آیا نوزادم کم خونی مینور دارد؟

همسرم مبتلا به کم خونی مینور هستش با توجه به ارثی بودن این نوع کم خونی برا اساس این آزمایش آیا پسرمم مینور داره؟

آیا نوزادم کم خونی مینور دارد؟
آیا نوزادم کم خونی مینور دارد؟
سلام خیر در آزمایش کم‌خونی مینور نشان داده نشده بعدن یک تست الکتروفورز انجام دهید

سوالات مشابه