Ooma
پرسش (1398/12/02):

خانوما شما علت این موضوع رو میدونین از چیه

من دوره هام۲۸روزس الان۲۰سیکل هستم چند وقتیه همش حال ندارم خوابم میاد روزا تاا لنگ ظهر خوابم بیحالم بااینکه مکمل پرگناکر میخورم.
یعنی بخاطر چیه

عزیزم احتمال بارداری هم هست
احتمال زیاد بارداری
منم باردار شدم همون ماه این علائم داشتم تاالان همش بی حالم
اخه اگ باشمم الان خیلی زود نیس واس علائم داشتن؟
من ۱۰روز قبل موعدم اقد حالم بد بود همش سرم میزدن بم
فشارم رو ۸بود
اهان
من هی چیز شیرین میخورم ک فشارم بیاد بالا
مال من هر چی میخوردم عفاقه نمیکرد تا وقتی سرم میزدن بم ... میگفتن باردار نیستی ب دکتر میگفتم مثلا ۱۰روز مونده ...میگفت ن بابا مال اون نیس ... بعد باز ی هفته میخواست گف باردار نیستی گفتم نمیدونم اقد دیگه میخواد گف ن بابا مال این نیس 😂.... ۶روز قبل موعدم بود یا ۵روز از بس حالم بد بود رفتم بتا دارم ک مشکوک بود دوروز بعد دوباره بتا دادم
حالا توکلت بخدا ...هرچیزی ممکنه... مواقعی هم میشه ک باردار نباشی و این چیزام پیش بیاد ...هر چی خیر پیش بیاد
مرسی عزیزم🙏
😘😘😘
نه عزیزم شاید لقاحت زود شد علائمم خودشو زود نشون میده

سوالات مشابه