Ooma
فروشگاه لباس نوزادی و کودک اوما
نوزادم یک سینه ام  را نمی گیرد، چه کنم؟

نوزاد باید در هر وعده از هردو سینه مادر تغذیه کند، اگر نوزاد از هنگام تولد از گرفتن یک سینه امتناع نماید، باید توسط پزشک از نظر بیماريهایی مثل احتقان یک طرفه بینی، عفونت یک گوش، فتق یک طرفه مغبنی، دررفتگی مهره گردن، شکستگی استخوان ترقوه یک طرف، معاینه شود. بسته به چگونگی قرار گرفتن جنین در داخل رحم، معمولاً بعد از تولد، چند روزطول می کشد تا عضلات گردن شل شوند و نوزاد بتواند به راحتی گردن خود را از یک طرف به طرف دیگر بچرخاند.

اما نوزاد  در هر سنی ممکن است به طور ناگهانی به علل فوقالذکر و دلایل زیر، از گرفتن یک پستان امتناع نماید:

1- در صورت ماستیت پستان مادر افزایش کلروسدیم شیر، ممکن است سبب امتناع از گرفتن پستان شود. باید به تغذیه شیرخوار از پستان دیگرادامه دهید. معمولاً طی یک هفته مزه شیر به حالت عادي بر میگردد.

2-  شاید شیرخوار گوش درد دارد و اگر به طرف گوش مبتلا در آغوش گرفته شود، ممکن است پستان همان طرف را نگیرد. توصیه میشود که یا در وضعیت زیر بغلی به او شیر بدهید یا پس از شیر دادن از سینه به آرامی در همان جهت به زیر پستان دیگر بیاورید.

3- بعلت نوك پستان صاف یا فرو رفته ممکن است شیرخوار پستان طبیعی را ترجیح دهد.

4- در صورت کوچکتر بودن یکی از پستانها ممکن است رفلکس جهش شیر در آن پستان، ضعیفتر باشد و شیرخوار پستان مقابل را ترجیح دهد. در این صورت باید ابتدا قدري از شیر پستان کوچک را بدوشید و پس از برقراري رفلکس جهش شیر آن پستان را به دهان شیرخوار بگذارید.

5- کاهش تولید شیر در یک پستان ممکن است در اثر بیشتر شیر دادن از پستان دیگر رخ دهد و شیرخوار آن پستان را 29 نگیرد. گاهی ممکن است تعداد مجاري شیري در یک پستان بیشتر از پستان دیگر باشد، لذا شیر از آن آسان تر و فراوان تر جاري میشود و تمایل شیرخوار به آن بیشتر میگردد. همچنین جراحی و یا صدمات دیگر احتمال دارد تولید شیر را در یک پستان کاهش دهد.

6- در واکنش به مواد آرایشی و استفاده بیشتر مادر از عطر یا ادکلن به یک طرف بدن ممکن است کودك پستان آن طرف را نگیرد.

7- امتناع ناگهانی نوزاد از گرفتن یک پستان ممکن است نشانهاي از وجود تومور پستان باشد.

براي ترغیب نوزاد به گرفتن پستانی که کمتر ترجیح میدهد، موارد زیر کمک کننده است :

1- ابتدا شیرخوار را به پستانی که ترجیح میدهد بگذارید. بعد از برقراري رفلکس جهش شیر، کودك را بدون تغییر وضعیت بدن، به زیر پستان دیگر قرار دهید.

2- ابتدا رفلکس جهش شیر را تحریک کنید  و بعد از جاري شدن شیر، پستان را به دهان شیرخوار بگذارید.

3- وضعیتهاي مختلف شیر دادن به نوزاد را با پستانی که نمیگیرد، امتحان کنید.

4- در حال قدم زدن یا در اتاق تاریک و یا در حالی که کودك در خواب است، از آن پستان شیر بدهید.

5- علاوه بر ادامه شیردهی، سینه ای را که شیرخوار آن را کمتر می گیرد، مرتب بدوشید تا شیرش افزایش یابد.

این مطلب به ویرایش و تأیید علمی رسیده است، ایشان جمعی از متخصصین در رشته های زنان و زایمان، مامایی، داروسازی، تغذیه و روانشناسی هستند که همراه اوما در ارائه مطالب علمی و مفید می باشند.

امتیاز مطلب: 95% 95