Ooma
میزان افزایش بتای خون در بارداری باید چقدر باشد؟

هنگامی که پزشک درباره هورمون بتا ( HCG) صحبت می کند، به هورمون گنادوتروپین مزمن انسان اشاره می کند که در دوران بارداری تولید می شود. به همین دلیل است که آن را هورمون بارداری می نامند. در ابتدای بارداری، سطح عدد بتا در آزمایش خون کمی باید هر دو تا سه روز دوبرابر شود، اما اگر هورمون بارداری شما آهسته تر افزایش  می یابد، نگران نباشید. 

چرا باید زمان دو برابر شدن hCG را بررسی کرد؟

این کار باعث می شود روند بارداری را شش تا هفت هفته پس از آخرین پریودی بررسی کنید. در حاملگی معمولی، میزان هورمون بارداری هر 72 ساعت دو برابر میشود. سطح این هورمون در طول 8 تا 11 هفته اول بارداری شما به بیشترین مقدار می رسد و پس از آن کاهش می یابد. این دوره زمانی 72 ساعته به حدود 96 ساعت افزایش می یابد و همانطور بیشتر می شود. پس از 5 تا 6 هفته بارداری، سونوگرافی بهترین ابزار برای دریافت اطلاعات در مورد بارداری است و بسیار دقیق تر از تعداد هورمون بارداری است.

بالا بودن سطح هورمون بتا به چه معنی است؟

hGC بالا به معنی این است که:

  •  شما یا متخصص بالینی شما زمان تخمک گذاری را اشتباه حدس زده اید
  •  بارداری مولار
  •  بارداری چندقلو

اطلاعاتی درباره اندازه گیری  hGC

  •  اندازه گیری hGC در واحد های میلی در میلی لیتر انجام می شود
  •  سطح hGC بالای mIU / ml 25 نشان دهنده مثبت بودن حاملگی است
  •  مقدار hGC تعیین کننده زمان بارداری نیست
  •  دو نوع معمول از آزمون های hGC شامل آزمون کیفی و کمی است. آزمون کیفی حضور هورمون در خون شما را تشخیص می دهد و آزمایش کمی مقدار آن در خون شما را اندازه گیری می کند.

چه زمانی هورمون بتا تشخیص داده می شود؟

جفت هورمون رشد را تولید می کند و آزمایش خون ابتدا هورمون را حدود 11 روز پس از تخمک گذاری تشخیص می دهد. آزمایش ادرار (15 نکته جالب درباره بی بی چک)، آزمایش بارداری که در خانه انجام می دهید، می تواند hGC را حدود 12 تا 14 روز پس از تخمک گذاری تشخیص دهد.

زمانی که  عدد بتا به آهسته دوبرابر میشود، به چه معناست؟

زمان آهسته دوبرابر شدن hCG نشانه ای از سقط جنین یا حاملگی خارج از رحم می باشد، اما همیشه این گونه نیست. 

تهیه و تنظیم: گروه سلامت اوما

منبع: www.verywellfamily.com

این مطلب به ویرایش و تأیید علمی رسیده است، ایشان جمعی از متخصصین در رشته های زنان و زایمان، مامایی، داروسازی، تغذیه و روانشناسی هستند که همراه اوما در ارائه مطالب علمی و مفید می باشند.

امتیاز مطلب: 94% 94