Ooma
کاربر گرامی خوش آمدید.  ورود|عضویت
نحوه شیر دادن مادر به نوزادان دوقلو

تولید شیرمادر تابع قانون عرضه و تقاضا است یعنی هر چه مکیدن سینه  مادر توسط شیرخوار بیشتر باشد، تولید و ترشح شیر بیشتر خواهد شد. میزان تولید شیر مادر بستگی به نیاز شیرخواران، دفعات و مدت مکیدن پستانها، محیط و شرایط مناسب، آرامش و استراحت و تغذیه خوب مادر و همچنین کمک افراد خانواده و مشوق دارد. دفعات تغذیه هر شیرخوار باید 8 تا 10 بار در شبانه روز باشد تا هم تولید شیر بیشتر شود و هم شیرخواران به اندازه کافی شیر دریافت نموده و خوب و خوب رشد کنند.

در 3-2 ماه اول پس از تولد لازم است دفعات و مدت تغذیه هر شیرخوار را یادداشت و ثبت کنید  و نیز تعداد کهنه هاي خیس هر یک را دقیقاً مورد توجه قرار دهید. یعنی هر کدام باید 6 تا 8 کهنه خیس در هر شبانه روز و چنانچه از پوشک استفاده میشود 5 تا 6 پوشک خیس داشته باشند و 2 تا 5 بار مدفوع دفع کنند. توجه به دفعات اجابت مزاج و به خصوصادرار کمک میکند تا از میزان دریافت شیر توسط هر شیرخوار اطلاع درستی به دست آورید. هنگامی که بچهها به طور مکرر از پستان مادر تغذیه میکنند، ترشح و تولید شیر بیشتر شده و باعث تداوم شیردهی می گردد. براي بر طرف نمودن نگرانی از نظر وقت و تولید شیر بیشتر، توصیه میشود تغذیه دوقلوها همزمان انجام شود.

وضعیت شیرخوردن در این شیرخواران معمولا ترکیبی از روش هاي قبلی است، براي تغذیه هم زمان شیرخواران به تصویر زیر دقت کنید. حتی گزارش شده که مادر سه یا چهارقلوها هم توانایی تولید شیر کافی را دارد اما مدت زمانی که لازم است تا این بچهها تغذیه شوند، قابل ملاحظه و تنظیم آن براي مادر ممکن است مشکل باشد لذا تغذیه همزمان دو شیرخوار باعث صرفهجویی در وقت مادر خواهد شد. بدیهی است که در این موارد، مادر باید از استراحت و تغذیه مناسبی برخوردار باشد تا ضمن تأمین نیازهاي غذایی خود بتواند نیازهاي سه یا چهار قلوها را نیز فراهم نماید.

شیردهی در دوقلویی

این مطلب به ویرایش و تأیید علمی رسیده است، ایشان جمعی از متخصصین در رشته های زنان و زایمان، مامایی، داروسازی، تغذیه و روانشناسی هستند که همراه اوما در ارائه مطالب علمی و مفید می باشند.

امتیاز مطلب: 95% 95