Ooma
کاربر گرامی خوش آمدید.  ورود|عضویت
سندرم آشرمن نتیجه دستکاری رحمی

سندرم آشرمن عبارت است از تشکيل یک توده چسبنده داخی رحمی که  از محل اسکار جراحی های رحمی ایجاد می گردد. این سندرم وضعيت نادری است. در بسياری از موارد در افرادی رخ می دهد که سابقه چندین بار فرآیند کورتاژ و سقط داشته اند.

سندرم آشرمن ممکن است ناشی از جراحی های داخل رحمی از قبيل برداشتن فيبروئيد و نقص های ساختاری رحم )وجود دیواره و یا پوليپ های بزرگ) و یا جاگذاری هر جسم خارجی یا IUD وعفونت محل برش سزارین مرتبط  در حفره رحمی باشد. در موارد نادر، سایر عفونتها، جاگذاری رادیوم در رحم برای درمان سرطانهای دستگاه توليد مثلی می تواند از علل این سندرم باشد.

درمان

 درمانهای جراحی شامل قطع و برداشت بافت چسبنده یا بافت اسکار در داخل حفره است که بواسطه هيستروسکپی انجام می گيرد. پس از برداشت بافت، پزشک ممکن است به منظور پيشگيری از چسبندگی های بعدی یک بالن کوچک را در داخل رحم برای چندین روز قرار دهد و استروژن درمانی جایگزین را برای چندین ماه تجویز نماید تا زمانی که بافت داخل رحمی بهبود یابد. اگر دليل این سندرم به علت وجود عفونت باشد، درمان آنتی بيوتيکی ضرورت می یابد.

این مطلب به ویرایش و تأیید علمی رسیده است، ایشان جمعی از متخصصین در رشته های زنان و زایمان، مامایی، داروسازی، تغذیه و روانشناسی هستند که همراه اوما در ارائه مطالب علمی و مفید می باشند.

امتیاز مطلب: 100% 100