Ooma
پرسش (1401/11/10):

سلام خانما خوبین، پسرم موهاش خیلی بلند شده بود

میومد جلو چشمش، به شوهرم میگفتم ببریم آرایشگاه میگفت نه فلان فامیلمون زنگ میزنم بیاد خونه اصلاحش کنه، هفته قبلی هرچی زنگ زد جواب نداد حالا گفتیم این هفته دوباره بهش زنگ بزنیم بیبینم میتونه بیاد یان

حالا من جلو موهاشو یکم کوتاه کردم، حالا میترسم شوهرم دعوام کنه😕😐
عکس میفرستم بیبینم خیلی زشت شده ؟؟

امشبم میخواییم بریم خونه مادرشوهرم
سلام کو عکسش
سلام خانما خوبین، پسرم موهاش خیلی بلند شده بود
نه زشت نشده ب شوهرت بگو خودش قیچی برداشته موهاشو کوتاه کرده😂
ای خداااااا😅😅😅😅
نه چرا بد بشه
اگه اونطور بگم ک بدتر دعوام میکنه ک قیچی گذاشتم جلو دستش
آخه خودش به این تمیزی چطور زده دختر🤣🤣🤣🤣
بخدا راس میگین
ن بد نشده اتفاقا خودت از راه اومد شوهرت بگو نگا چقد قشنگ کوتاه کردم ناز شده
والا خوبه چرا بد بشه آخه
اگه مادرشوهرم چیزی گفت چی بگم
ن مثلا یکمشو زده مامانش اومده درستش کرده😂😂
فدات عزیزم
بچه خودته به کسی چه
قربون اون قیافت 😍😂اتفاقا قشنگ شده چتری زدی دیگ
خیلییی فضوله خواهرشوهرم هم همینطور
وا تو چی چیزا دخالت میکنن
بگو میومد تو چشش اذیت بود کوتاه کردم
عزیزمممم😍
آره میگم
زن داییم هم موهای پسرشو خودش کوتاه کرده
نگاه بیشتر بخاطر اینه ک یه خط صاف شده
باید یه جوری خط قیچی رو از بین ببری
میدونم چجوری نمیتونم توضیح بدم😂
بگو خودش اذیت بود موهاش اذیتش میکرد گناه داشت کوتاه کردم اذیت نشه
آره این میشه.
یبار زنداداشم زایمان کرده بود دختر بزرگش 3 سالش بود از حسودی با قیچی ابرو موهاشو زده بود انگار موش جوییده بود الان اون یادم افتاد به حرفت خندیدم🤣🤣🤣
دختزخواهر خودمم موهای جلوشو از تههه با قیچی زده بود ی عالمه🤣🤣
نمی‌فهمم چی میگی 😅
خودمم کوچیک بودم موهامو یکبار با قیچی کوتاه کوتاه کردم 😁
از دست این بچه ها
بخندیم سر خودمونم بیاد 😂😂😂😂
میگه موهاش خیلی صاف قیچی شده
😂😂😂😂😂
خب پس چجوری باید قیچی بشه 😅
الان کناره هاش هنوز بلندن
ولی میترسم دس بزنم
حالت دار مث آرشگرا با سر قیچی ی حالتی مث خورد کنن مو رو اونجوری میزنن
آهاا
دقیقا
میخوای بیخیالش شو دیگه
بدتر نشه😂
واضح توضیح دادم😅
دیگه اونجوری بلد نبودم 😂
نه دیگه
ولش دس نزن بیچاره رو بی مو نکنی مجبور شی کچلش کنی
بچها حالا چیکار کنم شوهرم دعوام نکنه
خیلی حساسه
خواهرم یبار اومده بود با ماشین دور سر پسرشو تمیز کنه یهو شونه ماشین افتاده بود پسرشم تکون خورده بود وسططط سرش از تهههه زده شد یوضیییی
کچلش کردن🤣🤣🤣
ای واای
همینو بگو بگو اذیت بود یسره دستش تو چشمش بود گفتم چشماش ضعیف میشه بعدم هنو بلنده هر مدلی بخواین میتونین بزنین
خب حالا چکار داشتی ب موهای اون طفل
مث اینکه بیکار بودیا
شوهرم اومد کلاه سرش کنم بگم هوا سرد بود😂😂
آخرش چی😂😂😂
مثل خوره افتاده بود تو جونم
یچیزی هم ته دلم گفت ک بیخیال شو عباس دعوات میکنه ولی بازم کارمو انجام دادم 😐😐
بابا حق ب جانب بگیر
بگو اتفاقا خیلیم قشنگ شده
میگم آخرش آرایشگره ک باید جلوشو کوتاه میکرد
خوب کردی
من ک هرچی میشه میگم بچمه اختیارشو دارم😅
آخه خیلیی بلند بود
آره دیگ بگو نمیشه ک تو چشاش باشه دخترم نیس گل مو بزنم واسش
آره ان شالله خدا به خیر بگذرونه
😂😂😂
شوهرم چیزی نگه مادرشوهرم و خواهرشوهرم صددرصد یه چیزی میگن
از راه اومد با شوق وذوق ببر نشونش بده
بگن فداسرت
و منی ک یسره موهای پسرمو یا سنجاق میزنم یا با کش میبندم
خب میذاشتی آرایشگاه میبردیش دخترخوب😂
😕😩
خیلیم کوتاه کردم
نه این کارو نکن اصلا اشتباهه
ی‌ رواشناس کودکان بود میگفت اینکه کارای دخترنو رو پسرتون و بلعکس انجام بدین اشتباهه
کاشکی یه ذره فقط میچیدم اونجوری کسی متوجه نمیشد
بچه دچار دوگانگی میشه
آره حداقل تا روی ابروهاش میزدی
تا کجاش بود مگه
باباش دوس داره نمیزاره موهاشو کوتاه کنم موهاش خیییلی بلنده
تا نزدیک بینیش می‌رسید
ن باهاش صحبت کن بگو اشتباهه این کار
فره موهاش تو حموم ک صاف میشه تا وسط کمرشه
خسته نباشی😂
جدی؟؟
خیلییی بلنده
من بدم میاد موهای پسر بلند باشه
اره کلا از پشت با کش میبندم جلوشم ی سنجاق مشکی میزنم
خودتم دلت میخواد بلند باشه؟
نکن خواهر نکن
نگا اینجا ۷ ماهش بود
نگا اینجا ۷ ماهش بود
والا ب این قیافش عادت کردم اصن نمیتونم بدون مو تصور کنم
شاید برا عید راضیش کنم بزنه
ماشالله رشد موهاش هم خوبه
اره ولی کم حجمه از اول موهاش زیاد بود
باید تا کوچیکه زود به زود موهاشو کوتاه کنی ک موهاش کلفت بشه
ای جان عزیزم خداحفظت کنه😍
زیاد که کوتاه نکردی بگو جلوچشمش بود بچه میخورد زمین یکم کوتاه کردم
بچه خودت به اون چه
چه موها یاسین مو‌ توصیف میکنی😍
منم موهاش خط قرمزمه ابدا نمیزارم کسی چپ نگاشون کنه😂😏
اخه به بقیه چه حتی شوهرتم حق نداره انقدر تندبرخورد کنه به هرحال بچه توهم هستش
ماشالله چه پیشونی بلنده خدا حفظش کنه
نه بد نشده شوهرتم چیزی گفت بگو بچه مو تو چشاش بوده اذیت میشده تا فامیلتون بیاد هیهاته
چرا سر یه همچین چیزی انقد استرس میگیری.
پسرته دیگه توهم اختیارشو داری. کوتاه کردی ک کردی.
مادرشوهر ب اون چه .
اتفاقا ناناز شده
هنر دست مادر
خدا یاسین جانو حفظ کنه قندونه ماشالله بهش😍
ممنون عزیزان ک آرومم کردین❤️
چی بگم والا دیشبم بهش گفتم خودم میبرمش آرایشگاه ولی قبول نکرد واسه همین استرس گرفتم ک یه چیزی بگه
ای جان مثل پسر من موهاش لخته
رد قیچی مونده رو موهاش، آرایشگاه میبردی با قیچی پیتاژ میزد بهتر بود
اتفاقا میخواییم ببریمش آرایشگاه
نگاه موهاشو بلند کن به پهلو بچرخون بیار بالای سرش قسمت فرق سر
حالا یه قیچی تیز بگیر موهاشو هشتی هشتی بزار از این حالت صاف بودن در بیاد
نه دیگه میترسم بهش دس بزنم از اینی ک هس بدتر بشه
شوهرمو راضی میکنم فردا میبرمش آرایشگاه
با گیره یا کش میبستی خب چرا زدی😂😂بد نشده ارایشگاه درستش میکنه
بزن ب هوچی بازی
منم میبندم البته دورشو سفید میکنه ارایشگاه جلوش و بلند میزاره منم با گیره یا کش براش میبندم حالت داره بامزه میشه .
۴ ماهگی بردمش ارایشگاه اولین بار .
خیلی خوبه بهشون انقدر ک میاد ب دخترا نمیاد😂👌
شوهرم مخالفه ک با کش ببندم آره میبرمش آرایشگاه درستش میکنه
بچها بخیر گذشت 😂
شوهرم اولش ک اصلاا نفهمید نیم ساعت باهاش بازی می‌کرد
بعد گفت این موهاشو کوتاه کردی؟ من میگم یه تغییری کرده
بعدم خندید گفت چیکارش کردی مثل دخترا شده