Ooma
پرسش (1401/11/01):

بیاین یکم خاطره تعریف کنیم 🙂

سلام بچهااا...
بیاین یکم بخندیم،خوش باشیم،
حرف بزنیم ..
🙂🙂🙂

میام ب وقتش😂
ای کثاااافت😒
کاش شمارمو داشتی
الان میزارم بردار
با این خطم فقط ایتا دارم
☺️☺️به سفیدی داداشش نیس هنوز
خودم فکر میکنم پیر شدم
خودم فکر میکنم پیر شدم
چقدر نت ضعیفه
نتونستم عکس رو بپاکم
به هوای ۳۲ روز ۵ بهمن موعدم هست
ما نامزد بودیم میخواستیم بریم مشهد شوهرم به مادرشوهرم تعارف کرد بیا اونم اومد
حالا شمال تا مشهد یه ۱۰ ساعتی راهه دیگه شبانه حرکت کردیم حالا هی شوهرم به مامانش میگه بخواب رسیدیم بیدارت میکنم هی یواشکی بهم چشمک میزد بوسم کن منم هی حرص که مامانت بیدار میشه میبینه و اینا از من انکار از اون اصرار
نمیدونم تو بوس چیه که اینجوری میکردن تو نامزدی
😅😅😅
صبح که رسیدیم ما خسته بودیم میخواستیم بخوابیم مادرش نمیخوابید یه سوییت گرفته بودیم کوچولو بود اتاق جدا نداشت
هیچی به زور مامانشو خواب کرد مارو تخت مادرش پایین
بله تو اون حالت خستگی دلی از عزا دراورد ولی با کلی استرس
دیگه تجربه اش شد جایی میره به مادرش تعارف نکنه🤣🤣
والا ادم مگه مسافرت میره کسی باخودش میبره اونم تو نامزدی و اوایل ازدواج
وای آره منو شوهرم هم تو نامزدی با خواهر و شوهر خواهرم می‌رفتیم شهرستان
سر این پیچا خودشو مینداخت تو بغلم یا منو سفت می‌گرفت
بعد که شوهر خواهر سر به سرمون میذاشت که یکم رعایت کنین می‌گفت پیچه دست من نیست منم جرات نداشتم صدام در بیاد خجالت میکشیدم
🤣🤣
من اوایل نامزدی با شوهرم داشتیم شوخی میکردیم گفتم تو زور منو ندار گفت الان نشونت میدم‌
منو بغل کرد مثل پرکاه بعد گفت بگو غلط‌کردم تا بذارمت زمین منم نگفتم مجبور شد بذارم زمین
اما الان نمیتونه بغلم کنه میگه میخای‌کمرم خورد بشه😅
یا اینکه موتور داداشم میگرفت میگفت بیا بریم دور بزنیم
هی تو راه ترمز میزد که تنم محکم بهش بخوره 🤣🤣
عجب خنگایی بودیمااا
اون دیگه جون نداره یا شما خیلی چاق شدی
بله متاسفانه من همیشه چند تا دُمممم داشتم
ما تو نامزدی میخاستیم بریم شمال ب هرکی گفتیم بیاین گفتن نه تنها برین
مام رفتیم ماه عسل😁
منم شوهرم نمیتونه بلندم کنه میگه چاقالو شدی
قشنگی نامزدی به همین چیزاش هست
نه من شدم۸۴کیلو اونموقع۶۰کیلو بودم
ما همیشه تنها میریم
داریم میریم عشق و حال یکی و ببریم معذب میشیم هم خودمون هم اونا
😁 نوش جونت خواهر بازم بخور
یاد خودم افتادم🤣
ما عاشق موتور سواری بودیم🤣
یه خواطره تعریف کنم اما مورد اخلاقی داره؟ یا برم خجالت بکشم
یه روزم با دوستاش رفتیم ییلاق تو زمستون همه جا برف
فقط یه اتاق بخاری داشت به زور شوهرم منو برد تو یه اتاقی که یخ بود میگفت اینجا راحتیم
تاصبح هم یخ کردیم هم عشق و حال
بگو خواهر راحت باش
ما ک الان یکی باهمون هس ۴ نفر دیگم باشن دیگه مهم نیس😂
چرااا
پناه هست دیگه
یکبارم باهاش بحثم شد نامزدی بابام گفت زینب زورش زیاده تکواندو کاره ولش کن کار دست میدین
اونم شیر شد گفت نه بابا زوری نداره که
منم یکی زدم زیر گلوش قشنگ رفت اون دنیا و برگشت
مامانم جیغ میزد میگفت کشتیششش
نفسش رفتا شد لبوووو
وای تا دو روز باهم قهر بودیم
گفتم زدم تا یادت نره 😅😅😅🤣
اها اون که نخودیه
الانم یکی ازون حرکتا بزن ک اذیتت نکنه
خوبش کردی😂😂
بررررعکس اون اصل کاریه یا نمیخابه یا وسطش بیداره
باید ۴ نفر دیگم باشن ک اونو بگیرن ما عشق و حال کنیم😬
والا فعلن دندون رو جیگررر گذاشتم برای مواقعه ضروری
اها از اون لحاظ اره خوبه پس تو فعلا با جمع برو
آره حقش بود،همیشه یادشه
الهه رفت
یه شب خونه مادر شوهرم بودیم یه عده دیگه هم اونجا بودن اما مثل همیشه شوهر من می‌گفت من نمیدونم ما باید جدا باشیم
در نهایت گفتیم ما میریم رو پشت بوم تابستون هم بود برناممون رو که رفتیم دیدیم هم گرمه هم پشه هست اومدیم پایین و خوابیدیم فردا همه با هم رفته بودیم بیرون شوهرم از ماشین رفت بیرون یکم حله حوله بخره خواهر شوهر کوچیکم اومد تو ماشین ما
همین که برگشت نشست تو ماشین گفت الی دیشب چه حالی داد وای با خودم گفتم چه بی ادب شده یهو محکم زد رو پام گفت ک*س تپل خوشمزه گفتم خاک به سرم و به پشت سرش اشاره کردم یهو رنگش کبود شد و از ماشین رفت بیرون بعد خواهر شوهرم هم پیاده شد رفت ماشین خودشون وقتی برگشت میگفت نشنید منم میگفتم نه بابا حالا هر وقت بخواد یه چیزی بگه اول همه ماشین و نگاه می‌کنه 😁😁😁😁😁
یکبارم با قهر بودیم یک هفته زنگش نزدم مامانم اینا خونه نبودن دیدم در میزنن پشت در گفتم کیه گفت آشغالی
درو باز کردم دیدم شوهرمه هر چی خواستم درو ببندم نذاشت اومد تووو
گفتم چه شوفر شهرداری تمیزی🤣🤣
کی تو ماشین بود؟
همه حرفاتون شنید؟
وااااای خداااااا🤣🤣🤣🤣
تکه کلام شوهر منو گفته😁
گفتم خواهر شوهر کوچیکم بعد پیاده شدن شوهرم اومد تو ماشین ما
وااای همه چیزا رو شنیدن چقدر ادم خجالت میکشه
حتما شنیده کر که نبوده 😆 مخصوصا اون جمله رو بلند گفت
بی ادبن بی ادب
شوهر من فقط وقتی سرخوشه این کلماتو بکار میبره🤭
آره اصلا از اون به بعد می‌ترسه یه چیزی بگه بیرون خونه
منظورم خوشحال و رو موده
ن چیزای بد بد😑
😁😁 این آقایون محترم کلا سر خوش هستن
حق داره
خاهرش مجرد بود؟
منم سه سال خونه مادرشوهرم بودم تو یه اتاق زندگی میکردم
بعد اینکه از اونجا اومدیم خونه خودمون
گفت وااای بمیرم واسه تالیا بچم همش سکسه میکنه( من اکثرا تو اتاق خودم بودم بیرون نمی اومدم نگو یا صداهامون واضح میرفته یا اون فالگوش وایمیستاده)
تو دلم گفته چه چیزا دیگه ام که نشنیده🤔🤫🤫
آره 14 سالشه
وااای😳😳
🤣🤣🤣
اون دیگه تقصیر خودش بوده شما مقصر نبودی
خو بدرک ک شنیده باشه
من وقتایی ک خونه مادرشوهرم بودم برعکس دوس داشتم صدامونو بشنوه🤣
بفهمه داره پسرش کیییف میکنه😁
دیگه شما خواهشا تنهایی برین بیرون یا موقع خواب برگردین خونتون یا همچی به باد ندادین😂😂
الان ۱۴ سالشه یا اونموقع؟
بخ‌بخ دچار بلوغ زودرس شده🤣
نگین من خیلی خجالتی بودم الانم هستم ولی نه مثل سابق
سلام
سلام هانا جان خوبی؟
سلام
قربونت مرضیه جان تو خوبی
خوبی مهسا جون
سلام هانا جان خوبی؟
فدات شم شکر خدا
معمولا همه ما رو میشناسن تو وسط زمستون هم باشه جا نداشته باشیم میگه ما تو حیاط چادر میزنیم
قربونت زینب حالت چطوره
🤣🤣
خدانکنه مهربونم الحمدوالله
فداتشم بد نیستم
اون موقع 14سالش بود اما خیلی هم فرق نداره الان 16 سالشه حرف دو سال پیشه
ما حالا دوست پسر دوست دختر نبودیم دوستامون معرفی کردن سه چهار ماه صحبت کردیم
بعد تو جلسه خواستگاری من اشاره کردم ب مامانم بریم اتاق صحبت کنیم همه زدن زیر خنده هی میگفتن بابا شما خودتون بریدین دوختین دیگه چی میخاین بگین ☹️☹️☹️ نذاشتن بریم حسرتش مونده تو دلم
انشالا ک خوب باشی عزیزم
ما هم نرفتیم
😆😆😆😆 اصلا اونا اومده بودن حرفشونو بزنن ما حرفامونو زده بودیم
ماهم نرفتیم🥺
آخه فامیل بودیم حرفامون قبل زده بودیم
مارفتیم با اینکه دوسال دوست بودیم و همه میدونستن فرمالیته مارو فرستادن اتاق
شوهرمم اونجا منو بوسید
حوصلم سر رفته روزا چرا اینجوریه
قربونت
تو خوبی؟
دقیقا خیلی
من هی واسه خودم کار درست میکنم بیرون میرم باز حوصلم سر میره
منممم
من ۲ ۳ سالی رفیق بودیم باباش هی میگفت پاشید برید بحرفید
گفتم حرفی نیس آخه گف نه پاشید برید خخخ
الان ک میگم بهش میگفت خودم عمدا فرستادم برید حال کنید واس خودتون
ممنونم مهربونم،همچنین
فقط منتظرم برم خرید عید
باز فکرشو میکنم میگم فوقش یه هفته طول بکشه بقیه شو چیکار کنم
دلم یه تنوع اساسی میخواد
من از سرکار میام مث پلاس خسته میشم
اوووو ما ک خعلی رفتیم تو اتاق دو سه ماه تحت نظر خانوادها در رابطه بودیم
چه پدر شوهر پایه ایی
مگه سرکار میری؟گفته بودی دیگه نمیری
منم یک نفر بنده خدا خسته و نالان
من تا 7تو خیابون چرخیدم تا بیام دکتر هنوزم تو مطب منتظرم
کلی اشپزخونه تکونی کردم
ما مشهدیا قبل عقد محضری اول میریم حرم بالا سر حضرت عقد میکنیم بعد میریم محضر ثبت میکنیم
بعد وقتی اومد دنبالم ک بریم حرم تو راه دستشو گذاش رو پام من پامو کشیدم محکمتر گرف گف ادا تنگا نیا حداکثر تا ۱۰ مین دیگه زنی😍
بعد دیگه شل شدم😁😅
خسته نباشی مائده جان
🤣🤣🤣
فداتشم منم دلم میخاد برم خرید و بیرون
من ۱۰سالم بود با پدربزرگم رفتیم مشهد بعد دختر عموم گفت بریم پارک آزادی
وقتی رسیدیم من نگاه طرف راستم میکردم که ترن بود بعد خوردم به یه پیرمرد بدبخت که باعصابزوررر راه میرفت
اینقدر خندیدن بهممم
فقط انقد سرده هوا شهرزاد نمیدونم چیکارکنم
🤣🤣🤣😙😅😇😆😆😅😂
من ۱۰سالم بود با پدربزرگم رفتیم مشهد بعد دختر عموم گفت بریم پارک آزادی
وقتی رسیدیم من نگاه طرف راستم میکردم که ترن بود بعد خوردم به یه پیرمرد بدبخت که باعصابزوررر راه میرفت
اینقدر خندیدن بهممم
خو راس گفته😅🤣🤣
چه خوبه اینجور رفتین حرم
چه با حال بوده 😁😁😁😁😁😁
من طهورا میزارم تو کالسکه پتو میبرم میکشم روش
یه خورده شد گرمش میشه خوابش میبره
الان چندباری میرم از اولش میخوابه تا برگشت
خدا کنه شب عیدم همکاری کنه
کدوم شهرین؟
سلااام آجییی
خسته نباشید من گذاشتم برای عید دیگه مثل قبل توان ندارم
اوهوم
کلا رسم شده تو مشهد این کار ی حس خعلی خوبی داره
ی صحن رو کلا گذاشتن برا عقد
اومدین حرم بگین صحنی ک عقد میکنن بهتون میگن کجا برید میبینی ی عالمه دختر و پسر خانواده🤗
من امروز حس کردم سوز نداره هوا فقط سرد بود اونم قابل تحمل
اوما چقدر هنگ شده
دلم خیلی تنگ شده بیام امام رضاااا🥺
اما قسمت نمیشه نمیدونم چرااا
آرزومه برم اونجا بشینم یه دل سیررر گریه کنم
ها ما سنتی بودیم ولی خیلی زود دست بکار شد
اومده بود دنبالم ببرتم ارایشگاه برا اپیلاسیون اصلاح هی میگف میخای بری چکار کنی😉میدونستا وقت چی دارم هی میپرسید بعد تو ماشین منتظر خاهرم بودیم یهو بوسیدم تا جدا شد ازم خاهرم اومد بیرون
باورت میشه یساله نرفتم؟
تا چندوقت پیش ک کرونا بود بخاطر پناه نرفتیم الانم ک سرده
انشالله قسمت همه بشه
ماشالله بهش اتیشش تند بود طاقت نداشت بچم🤣🤣
وای مهسا مث ما😂
سنتی و خیلی زود صمیمی😐
پشمام ریخت😂
منم میخواستم برا عقدم بیام مشهد
اره واقعا ب وقتش میام هم پیش تو هم سبا و یه دوست دیگم دارم😃😃😃
من ایتا ندارم ک
چرا؟
انشالا.
حال و هوای صحن امام رضا یه چیز دیگس🥺🥺
دیگه خواهر سنتی و غیر سنتی نداره مردا باید استفاده کنن
منم
خعلی تند بود آتیشش همش بهش میگم موندم تو چطو ۳۰ سال صبر کردی
کجایی هستی؟
عههه
منم فعلا چیز دیگه ندارم😬
میگم ک کرونا بود الانم ک خعلی سرده
شوهر منم یک هفته بعد عقد...
خیلی گرم بود اما یه سه سالیه دیگه مثل قبل نیس
برا ما سنتی نبود اما تا نامزد نشدیم کاری نکرده بودیم اون موقع یادمه اولین بار که دست همو گرفتیم وقتی بود که جواب ازمایشون رو گرفته بود و با شیرینی اومد محل کارم پیاده برگشتیم و تو راه دست همو گرفتیم الهی هزار بار شکر یادش که میفتم گریم میگیره
آره خیلی
اصن بچه ک میاد همه چی عوض میشه
منم مثه قبل نیستم
قبلا همش اویزونش بودم الان اصن حال تدارم
عشقم واس نظام نمیرم تو دادگستری هست کارم
چقدر وقت گذشته
آره مشعد که خیلی سرده خیلییی
الهی همیشه شاد باشین و این ماه با ی خبر قشنگ خوشحالیتون تکمیل شه😍
۹۴عقد
۹۶عروسی
تازه عقد کرده بودیم دور ازش میخوابیدم همش میگفت چرا رفتی اینقد دور بیا نزدیک
نمی رفتم دستمو میکشید میبردم
مرسی عزیزم الهی که دل شما هم همیشه شاد باشه
ما قبله بچه همش بحث بود بچه اومد بختر شد زندگیمون
الانم یه مشکلی داره که باید بره دکتر که خیلییی بیخیاله
چقدر زود
ما هم 96ازدواج کردیم اما همیشه رو کاریم
من اولا ک تو بغلش میخابیم سالارخان تکون میخورد من میترسیدم🤣
غروبی بهش میگم یکی از همکارام شاسی سواره یکی ام جک میگه توام هر آخر هفته زیرت جکه😁
نه ما شده دوماه هم قهر بودیم قبلن
اما الان نهایت یک هفته
ولی رابطه کم داریم
😆😆😆😆 راست گفته دیگه
راست گفته
وای چه حرفی زده🤣🤣🤣
تهرانم
قهر نکنین اصلا به هیچ وجه دلخور شدین به هم بگین
🤣🤣🤣
تا یه چی میگم ربطش میده😂
منم نامزد بودیم میترسیدم
رفته دوتا شلوار راحتی خریده برام میگه تو این شلوارا چقد کردنی شدی🤣
من خیلی استرس میگرفتم
آره به سالار دارن به همه چی ربطش میدن
تا میگم بستنی می‌خوام میگه این هست
مثلا خیار بخر به همون اشاره میکنه
موز همون یعنی دیوونم کرده 😆
واااای🤣
اره کلا تکه هاش باحالن
آخر هفته میگفتم من یه چی آبکی گرم میخوام میگفت در خدمتم😂
🤣🤣🤣الههههه ترکیدممم
😂😂😂
قارچ🤣
آره سال اول اوایل ازدواج خیلی احترام می‌زارن تا آدمو میبنن پا میشن وایمیسن
والا خواهر انگار چی دارن
ها والا
ماهی هم بگم باز همونو میگه
تازه یه بار لواشکم گفت 😆😆😆
تو هم منحرف میحرفی خو
من که یه هودی چند وقت پیش برام خریده گیر داده بود میگفت بدون شلوار بپوش
منم پوشیدم من رونام زیاد درشته میگفت اوووف کی میگه سه تا بچه داری🤣🤣
😅😅😅😅😅
منم تو بارداری خیلی سنگین شدم شوهرم همش میگه باید زیرت جک بزنم 😅 میگم تو هم همش وعده وعید مرد عمل نیستی
برین تو کار چهارمی
سلام بچه ها خوبید؟انشالله همیشه به شادی و خنده😍
و همچنین عزیزم
واقعا بعد بچه دیگه نمیشه راحت رابطه داشت؟؟؟
غلط بکنم خواهر خودم دااار میزنم
سلام گلم مرسی و همچنین
می‌دادی خودش میپوشید برنامه تون عوض میشد😅😅😅😅😅
میگم چند روز بعد از اقدام میشه فهمید باردار هستی یا نه؟۸ روز بیبی چک یا آزمایش جواب میده؟
رفتم آیودی گذاشتم ۲۰روزه
کلا منحرفه 😂
همیشه گیرر میده به رونام
یا میگه موهات کوتاه نباید کنی
من یکبار بدون اجازش رفتم پسرونه کوتاه کردم جنگه جهانی شداااا
موهام تا پایین باسنم بود عسلی
این ماه از وقتی اقدام کردم پایین نافم درد میکنه.سوزش و خارش هم ندارم تا الان هیچوقت اینجوری نشده بودم
شوهر منم قبول نمی کنه مو کوتاخ کنم
به سلامتی . ما هم بهمن میشه ۱۲ سال خخخ
آخه موهام همه عاشقش بودن خیلی رنگش قشنگ بود با اینکه رنگ گذاشتم ولی هنو همو رنگه
الان تا گودی کمرم رسیده
قسم خورد تا بلند نشه موهام دست نمیزنه بهشون چند روز پیشا برام سشوار کشید
چه خوب
میشه اگه چیزی میدونید جوابمو بدید🥺
من نمیدونم گلم
اونجا حقت بود بخوابونه اعمال قانون کنه😅😅😅
من بلد نیستم
عزیزززم شوهر منم میگه موهای بلند دوست داره ولییی من فرفری اصلا نمیشه جمعشون کرد بلند میشه شیر میشم😅
دور از جونت نگران
خوب کاری کردی عزیزم
یکبارم زد رو رون پام از درد مردماااا
اونم میگفت وای چه کیفی داد😑😑🤣
همش تو استرس بودم راحت شدم
خوب سرم احیا کننده بخر من با اینکه موهام لخته میزنم خیلییی خوبه
ماشالله ۴ رومی رو بارداری🤩
میفهمم منم از زمره ی ران حجیم و باسن عظیم دارانم
🤣🤣🤣
نمیزاره فرامو دست بزنم کراتین کنم
من خودم بدمه میخام رژیم بگیرم نمیذاره میگه نه
تپلی بیشتر بهتر میاد
اما بدمه و حرفش‌نیستم😅🤭
فر هم قشنگه
دختر منم موهاش پایینش فر فریه
ماشاالله خدا برا هم حفظتون کنه
الهی هزار بار شکر
منم یه شکم جلو درآوردم دوتا پشت خیلی طاقچه شدم دیگه
اون روزی می‌گفت عمل کنی شکمت آب میشه باسنت هم می‌ره ؟؟؟

سوالات مشابه