Ooma
فروشگاه لباس نوزادی و کودک اوما
پرسش (1401/05/16):

اقدام بارداری هستم

سلام خانم دکترمن تواقدام هستم ازاون ماه تاریخ ۲۰خانم دکتراین ماه انپول زدم ۱۰زدم اگه امروزتاریخ۱۶تست بدم ممکنه تاهسیرانپول باشه وتست مثبت بزنه لطفاراهنمایم کن ممنون هستن میگن معمولن اثرانپول تست مثبت میزنه ۳روزمونده به پریودیم

لطفاخانم دکترراهنمایم کن من ۱۰انپولم زدم این ماه وازاوماه تاریخ ۲۳تمام کردم اقدام بودم ۳روزمونده به پریودیم وتستم مثبته ممکنه ازاثرانپول باشه مثبتم یانه خانم دکترمن کمردرددارم واحساس سنگینی دارم توشکمم وتیرمیکشه
عزیزم ب احتمال زیاد باردار هستی ...اگر تستت زیر ۱۰دیقه دو خط شده باشه
۱دقیقه دوخط رد
ز
یعنی ربطی به انپولی که زدم ۱۰نیست یعنی بگم تاعسیرانپول مثبت علکی بزنه
لطفاراهنمایم‌کنید۳روزمونده به موعودپریودیم
این تستم ۱دقیقه مثبت زد
این تستم ۱دقیقه مثبت زد
اقدام بارداری هستم
اقدام بارداری هستم
اقدام بارداری هستم
این تستم زیردودقیقه زدیعنی باردارم ربطی به انپول که زدم نیست من‌دهم زدم انپولمویعنی باردارم
ان شالله که بارداری
میگم گلم یعنی ربطی به انپول که زدم ۱۰نداره فدات من‌کمردردوشکممتیرمیکشیدشک کردم تست دادم تازه این دراومدیعنی ربطی نداره به انپول فدات تاعسیرش که مثبت زده
شماهم بارداریدیاتواقدامین انپول زدید
خانم دکترمیشه راهنمایم کنی لطفا
عزیزم. مبارکه باردااری.
مارک. بی بی چکت چیه...؟
نمیدونم گلم
میگم گلم من انپول زدم یعنی ربطی نداره به انپول یعنی تاعسیرانپول نیست که مثبت زده
فکرکنم مدیکورباشه
چند روز از آمپول گذشته؟
من ۱۰زدم انپولمو۱انپول داشتم فدات
یعنی ۶ روز از آمپول گذشته؟
من اقدامم از۲۴اون ماه بود۲۰پریودشدم فدات ۲۴دگه اقدام کردم داروم مرتب خوردم ۱۰انپولم زدم وشک کردم باردارم تیرکشیدن شدیددارم وکمردردشدیددارم و۳روزمونده به پریودیم قرص لتروزول ومتفورمین میخوردم
معمولا اثر آمپول تا ۱۴ روز میمونه تو بدن
یعنی شده تست بدم مثبت میزنه
بعدن من‌ هم سینه هام سنگین شدن ودرددارن
من تواون بارداریم هم انپول زدم وروزموعودم مثبت زد
میگی ۳روز مونده ب پری احتمالش کم اثر دارو باش بعدش بی بی ات پرنگ منکه میگم مامان شدی
یعنی باردارنیستم 😒همینطورامیدوارشدم هافدات من وقتی انجام دادم ۱دقیقه مثبت زد
بارداری منکه میگم باردار هستی
اره گلم ۱۹بایدپریودبشم
وای امیدوارم کردی گلم
چن خیلی ها بی بی زدن ۱۰روز از امپول گذشته بوده باردار بودنش
بی بی چکت هاله هم نی قشنگ ۲خط ...منکه میگم بارداری
بی بی که خداروشکر پرنگه
منم میگم بارداری
مبارکه انشالله بسلامتی بگذرونی بگییریش بغلت
عزیزه دلمی توبارداری یاتواقدامی فدات
امروزمراسم داریم براطفل علی اصغیرانشاالله هرکی تنش خالی باشه پربشه براهمه اقدامی هادعامیکنم
تو این روز عزیز مثبت شدی واسه همه اقدامی دعا کن
انتظار سخته
من خودم بالای یک سال اقدام بودم
عزیزه دلم انشاالله به این روزقسم براتون دعامیکنم همه من مراسم دارم میشه اسمت بگی بهم یه چیزببندم نیتت ببندنم تولباس طفل عزیزم انشاالله دارمنت سبزبشه
میگم فدات یعنی حالامن باردارم مثبت ربطی به انپولم نیست من قبل اول اقدام دارومرتب مصرف کردم ومرتب اقدام هام انجام دادم دوماه اقدام بودم این ماه فقط مثبت زدفدات
من خداروشکر الان نی نی دارم
مبارکت باشه فاطمه خانوم.
انشالله بارداری عزیزم فردا که دوباره بی بی بزنی ازینم پررنگ تر میشه
عزیزمی خداحفظش کنه انشاالله براهمه عزیزان دعامیکنم بارداربشن همه به نیت همه اقدام هادعامیکنم بارداربشن
۱۹میزنم روزموعودم
این فقط گذاشتم ۱دقیقه این شد
این فقط گذاشتم ۱دقیقه این شد
یعنی میگیدباردارم چیزی که نوشتنم خوندید
اره به احتمال زیاد باردار باشید
انشاالله که بارداری عزیزم
ممنون گلم دردسینه دارم کمردردواحساس میکنم شکمم سنگین شدم
انشاالله که علائم بارداری باشن عزیزم
ممنون گلم دگه گفتم روزموعودمیزنم میبینم اون ماه اقدام بودم هرچقدرتست دارم اینطورنشدنزدفقط این ماه اینطورزودزدشکمم سنگین شدا
ه
فاطمه جان استرس نگیر اثر امپولایی ک زدی نی بارداری گلم
ممنون گلم عزیزم
ویتاساینه
انشالله که بارداری گلم صبر کن ۴ روز دیگه باز بیبیتو تکرار کن
چون امکان داره اثر امپول باشه
باشه فدات من چون دوماه اقدامم اون ماه بازدارومصرف کردم تست دادم چیزی نزداین ماه خیلی علایم داشتم تست زدم زودمثبت زدبرام علایم دارم گلم
یعنی پیش اومده این چیز
خانم دکترچیزی جوابم نداد
فاطمه جان ۱۴ روز باید از امپول گذشته باشه این فک کنم تاثیر امپول باشه
ت ۱۰ ام امپول زدی صدرصد تاثیر امپول هستش
چند تا زدی امپول
اگ دوتا باشه قاطی کنن بزنن تا ۱۴ روز میمونه.
ولی اگ یدونه بزنی تا ۱۰ روز کاذبه
ن ویوره
اصلا معلوم نیس چی میگی گلم ک جواب بده دکتر .
منظورتو نتونسی برسونی
۱زدم اذادی تخمدان
کی زدی
انپولم میگی فدات
۱نپول ۱۰زدم و۱۹موعودپریودیم امروزتست زدم همین زدفدات
قبلش اولین دوره پریودیم قرص استفاده کردم اون ماه بازاقدام بودهمش منفی بوداین ماه شک کردم بافردایعنی دوروزدگه میمونه موعودپریودیم ومثبت زدامروزیعنی امیدواربارداری نباشم
۱۰زدم
سلام فاطمه عزیز برای پاسخگویی از طرف اوما باید سوالتونو از نوع تخصصی انتخاب کنید و این سوال از نوع عمومی مطرح شده و تنها اومایی ها پاسخگوی شما خواهند بود
باشه چشم
ی هفته هستش ک زدی عزیزم احتمال ۵۰ درصد حامله ای گلم ولی امیدوار نباش چون ممکنه ک اثر امپول باشه
ولی امپول هم یدونه زدی فک نکنم تاثیرش اینجوری پررنگ باشه
فردا یکی دیگ بزار
روزموعودمیزنم دوروزمونده گلم
آره افرین
فرداهم موعودروزپریودیم این تازه صبح انجام دادم زیر۱دقیقه اینطورشدلطفابگیدبهم مثبته یابازاینکه خیلی هاگفتن تاعثیرانپول
سلام عزیزانم امروزصبح تست انجام دادام زیر۱دقیقه مثبت زددقیق زیر۱دقیقه دوخط زد
اقدام بارداری هستم
سلام عزیزم به نظر من بارداری
سلام عزیزم چند روز از تزریق آمپول میگذره؟؟؟؟؟
بشمار ببین چند روز میگذره
ولی من میگم حامله ای
سلام ۱۲روزگذشت یکی زدم من
اقدام بارداری هستم
مثبته گلم
بارداری ایشالا بسلامتی
ممنون فداتم
سلام عزیزان اینوامروزصبح امروزروزموعودم زدم تست هنواون خط زیر۱ثانیه اینوزد
سلام عزیزان اینوامروزصبح امروزروزموعودم زدم تست هنواون خط زیر۱ثانیه اینوزد
خشک شد
خشک شد
کاملا مثبته
حامله ای گلم مبارکت باشه
ممنون عزیزم‌انشاالله همه مثبت بشه
میگم فدات دگه این عثرانپول نیست که امروز۱۳روزازانپولم میگذره وابن اول صبح وامروزروزموعودم انجام دادم زیر۱ثانیه زوداینطورزد
نه اصلا اثر امپول هیچوقت نمیمونه اینقد پررنگ نیس
مطمئن باش حامله ای
کل بی بی چک هاتو بزار کنار هم از اول تا آخر عکس بده نگا کنم
چشم
اقدام بارداری هستم
همشو بزار کنار همدیگه
چشم
اولی که خیلی کم رنگ ۴روزپیش زدم دومی دیروزصبح سومیه خیلی پرنگ امروزکه روزموعودزدم
اولی که خیلی کم رنگ ۴روزپیش زدم دومی دیروزصبح سومیه خیلی پرنگ امروزکه روزموعودزدم
مبارکههه
گلم یعنی عثرانپول نیست دگه خیالم تخت
میگم فدات توتواقدام هستی
من گل سنجدمیخوردم ونتیجه گرفتم تو۱هفته واقعاتاعثیرداره حیلی خیلی هرکی بخوره تویک ماه نتیجشومیبنه مثل چادرس میکنیدمیخوریدروزی ۲الا۳بارمیخوردم واقعانتیجشوتو۱هفته دیدم
مثل چای درس میکنید
عزیزم من تازه سقط کردم هنوز خونریزی دارم
نه اثر امپول نیس خیالت تخت
من ژن دوقلویی دارم
میترسم گل سنجد بخورم ۹۰ درصد دوقلو میکنه بچرو
اخه عزیزم‌انشاالله هرچی زودتربارداربشی
وای باعث دوقلوزایی هست من دختردایم دوقلوباردارشدوازطرف شوهرم‌هم‌ازعمودوقلودارن وهم دای هاش خیلی هادوقلوباردارشدن ومن این داروخوردم
کسی هست دقلوباردارشده علایمش چیه
سلام خانم های عزیز کیادوقلوباردارن علایمشون چی بودلطفامیشه بگیدبهم ممنون میشم من خانوادی شوهرم دوقلودارن ازعموودای هاومن دختردایم ومن گل سجندخوردم وداروم لتروزول متفورمین ودگه یه داروخوردم مدت دوماه ولی این ماه باردارشدم ۴ماه مونده به پریودی تستم مثبت زدروزموعودم امروزکه خیلی خیلی پررنگ شده بعدش ۱هفته پیش که اطلاع نداشتم باردارم تاالان هرچی میخورم معدم ترش میکنه خیلی احساس سنگینی دارم توشکمم خیلی وحالت تهوع دارم کم اشتهاشدم ولی زودگرسنم میشه احساس میکنم وکمردرددارم وبیشترخابم همش دوست دارم بخابم این علایمم از۱هفته پیش تاالان که فهمیدم باردارم ووقت تخمک گذاریم هردوطرفم سمت چپ وراست دردشدیدداشتم خیلی اینوهم بگم ۱۴روزپیش هم انپول یکی زدم اذادی تخمدان
آره برگ سنجد خیلی خوبه با گلش واس دوفلویی
خودشم دختر زاهستش
وای نمیدونم🙄
ولش کن بهش فکر نکن اصلاااا
خداکریمه گلم
سلام خوبیدکسی هست جوابم بده بچه هارفتم ازمائش بتاانجام دادم معلوم میشه دوروزازپریودیم گذشته
ازمایش بتام ۲روزازپریودیم گذشت
ازمایش بتام ۲روزازپریودیم گذشت
مثبته گلم
۱۰۰۰ هستش مثبته
میگم گلم بتام طبیعیه یعنی بالانیست
چون برگ سنجدخوردم ودارومتفورمین ولتروزول خوردم وامروز ۲۹سیکلم وبتام اینقدرطبیعیه
خوبه
شایدم دوقلو باشه واس همین زیاده
عدد بتا مهم نی گلم
هفته دیگ میتونی بری سونو ساک رو ببینی
اهاباشه فدات خدابزرگه هرچی خدابخات همینه فقط سلامتیش براهمه دعامیکنم انشاالله همه بارداربشن
واس منم دعا کن
باشه فدات انشاالله خبرشومیدم بهتون عزیزم
انشاالله عزیزم انشاالله فداتشم
آره گلم انشالا ک سالمه و دوقلووو
ممنون فداتشم
انشاالله روزی خودت بیای خبرشوبدی بدی عزیزم
انشالا عزیزدلم.
فداتشم
خدانکنه جان و دلم
اهل کجایی فاطمخ
من خرمشهر
آها خوشبختم
قربونت عزیزمی
خیلی احساس میکنم شکمم سنگیه وخیلی سوزش معده هرچی بخورم وکمرم خیلی خیلی دردمیکنه وشکمم چرابزرگ شده هنوزمه😑
آخه نفخ هستش دیگ
نفخ خودش علائم بارداری هستش عزیزم طبیعیه
همشون علائم حاملگی‌ه
ولی پیش ازحدکمردرددارم نمیدونم چرااولین باراینطورکمردرددارم خیلی خیلی
آخه بارداری فرق داره با بارداری
اولین حاملگی اینجور نبودی
الان اینجور شدی
چون فرق داره
تااین حدکمردردفدات
آره بخدا من اینقد درد داشتم گریه مبکردم
اهاباشه عزیزم ممنون فدات
سلام‌اوماهای عزیرکسی هست جوابم بده تازه توجه کردم پهلوهام پوست پوست شدن خشک شده هردوطرف پهلوهام ومیخاره علتش چیه لطفابگیدزیرسینم هم اینطوربادوره شکمم ونافم دورش یزره خشک شده پوستم علتش چیه
پماد ان ان بزن یا وازلین احتمالا حساسیت کردی
حساسیت ازچیزی ندارم
نگاه زیرسینم اینطورشده اولین باراینطورمیشم وخیلی دردداره
نگاه زیرسینم اینطورشده اولین باراینطورمیشم وخیلی دردداره
اصلایطورشده پوستم علتش چیه اولین بارداریم اینطورمیشم علت چیه توبارداری اینطور
بارداری اینجوریه دیگ هر نوع علائمی داره
واس هر کس ی جوره
عزیزشما برگ سنجدخوردی باردارشدی؟چقدر خوردی
دقیق بگو
براخودم نمیخام
اره عزیزم مدته 1هفته خوردم روزی دوبار
کسی که اقدام میتونه ازروزپریودی تااخرماه دم کنه روزی دوباربخوره

سوالات مشابه