Ooma
فروشگاه لباس نوزادی و کودک اوما
پرسش (1401/04/04):

رگه های سیاه درمدفوع نوزادهشت ماهه

سلام چندمدته تومدفوع پسرم اینگارنخ سیاه امروزمقدارشون بیشترشده ....ازموزمیتونه باشه یابه شیرآلرژی داره اخه شیربرنج درست میکنم توفرنی و..باشیرغذادرست میکنم براش ولی شیرخودش تنهابهش ندادم...نیازبه پیگیری داره؟؟

از موزه
منم ب دخترم موز دادنی اینحور میشد
بش ندم ؟؟
نه بابا چیز خاصی نیس من ب دکترشم گفتم گفت چیزی نیس
ازموزه عزیزم طبیعیه
موزن اونا😁😁
سلام مامان جان
اگر موز داه اید ناشی از موز است و جای نگرانی ندارد ، لازم نیست ندهید بعد از این با شروع تغذیه تکمیلی باید به این تغییرات عادت کنید زیرا مدفوع بچه ها درست مدفوع ما بزرگسالان تحت تاثیر خوراکی های مصرفی قرار گرفته و ممکن است هربار با رنگ و شکل جدیدی شما را غافلگیر کند😉