Ooma
فروشگاه لباس نوزادی و کودک اوما
پرسش (1400/09/15):

نوبت ماما یا پزشک زنان برای زایمان در بیمارستان

من احتمالا میرم کاشانی فعلا هیچ علامتی ندارم بخوام نوبت بگیرم که قبل دردام هم یه بار رفتا باشم واسه پرونده و اینا باید نوبت اینترنتی برای ماما بگیرم یا متخصص زنان؟ اصلا نمیدونم چه کار کنم انگار نه انگار که قراره هفته ی دیگه زایمان کنم هیچ علامتی هم ندارم😢 کمککک😔

سلام عزیزم بستگی به بیمارستان داره که ازقبل باید پرونده داشته باشی یا نه زنگ بزن بیمارستان سوال کن واینکه درمورد ماما وقتی بستری میشی درخواست مامابده
یه سر برو زایشگاه بیمارستانی که میخوای زایمان کنی
اونجا بگو دکترت کیه و روال رو بپرس
توضیح میده بهت
ازت میپرسن چنددهفته ایی و اگه بخوای معاینه ت میکنن و نوار قلب بچه رو هم میگیرن
از نظر روحی روانی بری با محیط آشنا بشی خیلی خوبه
اگرم بهونه میخوای بگو شکمم سفت شده کمرم درد میکنه یه چیز معمولی
من خودم نه اهل دکتر زنان رفتن بودم نه مشکلی داشتم که سروکار داشته باشم با دکتر و بیمارستان
حتی راه زایشگاه رو از روی نوار رنگی روی دیوار بیمارستان پیدا کردم
غریبه بودن با محیط خیلی سخته
فکر میکردم همونجا توی زایشگاه باید کارت بکشم 😁😁😁
گفتن همراهت بره صندوق
یعنی یه جوری که دفعه اول به حالت طنز با شوهرم رفتم و برگشتم که فقط ببینم چه خبره اونجا
و اینکه همه مثل خودمونن و از یه جایی باید شروع کنیم
من رفتم به مسئول زایشگاه گفتم بچه اولمه و هیچی نمیدونم
سلام مامان جان
هز آنجا که روال هر بیمارستان با دیگری متفاوت است، توصیه میکنم زودتر از بیمارستان مورد نظر خود نظرخواهی کرده تا دچار اضطراب نشوید 💜

سوالات مشابه