Ooma
فروشگاه لباس نوزادی و کودک اوما
پرسش (1400/09/06):

تعداد دفع نوزاد ۷ ماهه

سلام
در روز چن بار دفع داره امروز پسرم ۳ چهار باره دفع داده

خوبه که مشکلی نداره سه چهار بار
هفت هشت بار که شد یعنی اسهال
من فک میکنم اسهاله گاهی ابکیه
تا ۷ بار اسهاله
دندون در نیاوردهء
نه متاسفانه

سوالات مشابه