Ooma
پرسش (1400/07/22):

حمام دهم بعد از زایمان

خانوما سلام . من ساعت۱۰ورب صبح روز۱۴مهر زایمان کردم .
میشه بگید روز دهم که باید برم حموم چ روزی میشه .ممنونم

یکی میگه فردا که جمعس
یکی میگه شنبه
میشه جمعه عزیزم
تا شنبه میشه ۱۰ روز
شنبه میشه ده روز
حساب کردم شنبه میشه ده حمومت
شنبه
مامانم هی میگه جمعه
شنبه میشه
میشه بعد ۱۰ و ربع رو ۲۴😁
روز زایمانت روز اول حساب میشه
از روز زایمانت ده روز بشمار
معلوم میشه
میشه جمعه
مامانمم هی میگه جمعه .
من بهش میگم شنبه
مامانت درست میگه عزیزم
شما از فردای زایمانت حساب میکنی
مامانتون از روز زایمان
عزیزم هر24 ساعت حساب کن یه روز
ساعت10وربع صبح شنبه میشه10روز تمام
میشه جمعه کاری به ساعتش نداره
مثل وقتی که پریود میشیم روز هفتم غسل میکنیم
شما هم فردا باید غسل نفاس کنی
چون بعدش ممکنه دوباره لکه بینی داشته باشی مجبوری بری حمام استحاضه کنی
پس چرا دارو که میخوایم به بچه بدیم از اون ساعت تا فردا همون ساعت میشه یک روز

سوالات مشابه