Ooma
پرسش (1400/04/31):

تفسیر آزمایش خون مهم

سلام دکتر عزیز و دوستای خوب اومایی ، لطفا ب آزمایش هام نگاه میکنین ببین چه مشکلی دارم

تفسیر آزمایش خون مهم
تفسیر آزمایش خون مهم
تفسیر آزمایش خون مهم
هیچکی نمیدونه ☹☹☹☹☹
خب ی چیزی بگین ، حداقل بگین نمی دونین
سلام همه موارد خوبه نگران نباشین
ممنونم دکتر عزیز ، فکر کردم برای هپاتیت مشکوکه

سوالات مشابه